دکتر سیاوش شریفی

دکتر سیاوش شریفی استادیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

دکتر سیاوش شریفی

Dr. Siavash Sharifi

استادیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Comparison of intranasal administration of diazepam, midazolam and xylazine in Pigeons: Clinical evaluation (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران دوره: 1، شماره: 1
2 بررسی اثر چربی دنبه در بیهوشی با هالوتان بر روی زمان های بهبودی در گوسفندان دنبه دار نژاد بختیاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 11، شماره: 1
3 بررسی اثرات بیهوشی و آرام بخشی گیاهان میخک، اسطوخدوس و سنبل الطیب درماهی اسکار (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 12، شماره: 2
4 بررسی اثرات درمانی ازن تراپی به روش تزریق داخل صفاقی بر ترمیم زخم پوست در مدل تجربی خرگوش (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 16، شماره: 1
5 بررسی تغییرات هماتوبیوشیمیایی به دنبال تجویز خوراکی پودر ریشه زنجبیل پس از جراحی عقیم سازی و برداشت کامل اسکروتوم در توله سگ ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 16، شماره: 1
6 بررسی مقایسه ای اثر کیتوزان و کیتوزان به همراه هیالورونیک اسید بر روی التیام زخم در موش صحرایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 15، شماره: 1
7 تاثیر PRP آلوگرافت و PRP زنوگرافت بر ترمیم استخوان در مدل حیوانی خرگوش (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 13، شماره: 2
8 تغییر و تحولات در روش های حفاظت محصولات انباری (دریافت مقاله) نشریه علمی ترویجی گیاهپزشک دوره: 20، شماره: 2
9 تیمارهای پس از برداشت محصولات تازه خوری (دریافت مقاله) نشریه علمی ترویجی گیاهپزشک دوره: 21، شماره: 1
10 مطالعه اثرات بیهوشی با هلوتان بر کلیه سگ: یافته های هیستوپاتولوژیک و بیوشیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 64، شماره: 3
11 مطالعه هیستوپاتولوژیک نفروتوکسیسیتی فلونیکسین مگلومین در موش صحرایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 2، شماره: 2