دکتر ابراهیم شریفی

دکتر ابراهیم شریفی استادیار مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

دکتر ابراهیم شریفی

Dr. Ibrahim Sharifi

استادیار مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر PH حلال بر خواص ساختاری، مورفولوژیکی نانو ذرات اکسید روی سنتز شده باروش میکرو امولسیون (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 3، شماره: 63
2 بررسی تاثیر محیط حلال بر خواص ساختاری و مورفولوژیکی نانو ذرات اکسید روی سنتز شده با روش سل-ژل (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 3، شماره: 63
3 سنتز به روش میکروامولسیون و مطالعه نانوذرات اکسید روی حاوی دو آلاییده از یون مس و یون های منیزیم، کلسیم و کبالت (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 17، شماره: 2
4 سنتز و بررسی خواص نوری و مغناطیسی اثر آلاینده همزمان بر نانو ذرات اکسید روی (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 17، شماره: 3
5 سنتز و مشخصه یابی نانوذرات مغناطیسی فریت کبالت- روی قرار گرفته شده در پلیمر حساس به دما (دریافت مقاله) مجله مواد و فناوریهای پیشرفته دوره: 7، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 APPLICATION OF NANO-MAGNETIC MATER ALS INNANOMEDCNE (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار
2 MAGNETCAND STRUCTURAL INVESTIGATIONS OF NANOCRYSTALLINE COBAILT FERRTE (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار
3 بررسی الکترونی، ساختاری اکسید روی براساس محاسبات DFT + U (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، مواد و متالورژی
4 بررسی تاثیر PH حلال بر خواص ساختاری، مورفولوژیکی واپتیکی نانو ذرات ZnO سنتز شده باروش میکرو امولسیون (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
5 بررسی تاثیر محیط حلال بر خواص ساختاری، مورفولوژیکی واپتیکی نانو ذرات ZnO سنتز شده باروش سل ژل (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
6 بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی نانو بلورهای فریت بیسموت (BiFeO3) تهیه شده به روش هم رسوبی (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
7 بررسی خواص ساختاری و نوری اکسید مس بر اساس محاسبات DFT (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، مواد و متالورژی
8 بررسی مورفولوژی و خواص مغناطیسی نانو ذرات سوپرپارامغناطیس مگنتیت سنتز شده به روش هم رسوبی معکوس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی نانو ساختارها،علوم و مهندسی نانو
9 برسی ساختاری اثر مس بر فریت منگنز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
10 سنتز بررسی مروفولوژی خواص مغناطیسی نانو ذرات فریت منگنز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
11 سنتز به روش شیمیایی و بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی فریت کبالت- روی مورد استفاده در هایپرترمیا (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
12 سنتز به روش میکروامولسیون و بررسی توزیع کاتیونی و خواص مغناطیسی نانو ذرات فریت کبالت (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
13 سنتز نانوذرات مگنتوالکتریک فریت بیسموت باقابلیت استفاده به عنوان کاتالیزور ناهمگن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
14 سنتز و بررسی توزیع کاتیونی و اسپکتروفتومتری مادون قرمز مد Far در فریت اسپینل آهن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی نانو ساختارها،علوم و مهندسی نانو
15 سنتز و بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت کبالت با قابلیت استفاده به عنوان کاتالیزور قابل بازیافت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
16 مشخصه یابی ساختاری و مغناطیسی نانوبلورهای فریت کبالت - روی (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
17 مشخصه یابی و سنتزنانوذرات مغناطیسی جهت کاربرددردرمان سرطان به روش هایپرترمیا (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
18 مطالعه تاثیرکمپلکس نانوذرات مغناطیسی آهن - کبالت - روی به عنوان یک ترکیب خودتمیزشونده برروی ساختارDNA وسلول سرطان سینه: ضرورت استانداردسازی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو