دکتر ابراهیم شریفی

دکتر ابراهیم شریفی استادیار مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

دکتر ابراهیم شریفی

Dr. Ibrahim Sharifi

استادیار مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر PH حلال بر خواص ساختاری، مورفولوژیکی نانو ذرات اکسید روی سنتز شده باروش میکرو امولسیون (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 3، شماره: 63
2 بررسی تاثیر محیط حلال بر خواص ساختاری و مورفولوژیکی نانو ذرات اکسید روی سنتز شده با روش سل-ژل (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 3، شماره: 63
3 سنتز به روش میکروامولسیون و مطالعه نانوذرات اکسید روی حاوی دو آلاییده از یون مس و یون های منیزیم، کلسیم و کبالت (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 17، شماره: 2
4 سنتز و بررسی خواص نوری و مغناطیسی اثر آلاینده همزمان بر نانو ذرات اکسید روی (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 17، شماره: 3
5 سنتز و مشخصه یابی نانوذرات مغناطیسی فریت کبالت- روی قرار گرفته شده در پلیمر حساس به دما (دریافت مقاله) مجله مواد و فناوریهای پیشرفته دوره: 7، شماره: 4
6 مشخصه یابی پوشش های بیوپلیمری کیتوسان و پلی اتیلن گلیکول بر روی سطح نانوذرات مغناطیسی فریت اسپینل آهن (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 41، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 APPLICATION OF NANO-MAGNETIC MATER ALS INNANOMEDCNE (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار
2 MAGNETCAND STRUCTURAL INVESTIGATIONS OF NANOCRYSTALLINE COBAILT FERRTE (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار
3 بررسی الکترونی، ساختاری اکسید روی براساس محاسبات DFT + U (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، مواد و متالورژی
4 بررسی تاثیر PH حلال بر خواص ساختاری، مورفولوژیکی واپتیکی نانو ذرات ZnO سنتز شده باروش میکرو امولسیون (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
5 بررسی تاثیر محیط حلال بر خواص ساختاری، مورفولوژیکی واپتیکی نانو ذرات ZnO سنتز شده باروش سل ژل (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
6 بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی نانو بلورهای فریت بیسموت (BiFeO3) تهیه شده به روش هم رسوبی (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
7 بررسی خواص ساختاری و نوری اکسید مس بر اساس محاسبات DFT (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ، مواد و متالورژی
8 بررسی مورفولوژی و خواص مغناطیسی نانو ذرات سوپرپارامغناطیس مگنتیت سنتز شده به روش هم رسوبی معکوس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی نانو ساختارها،علوم و مهندسی نانو
9 برسی ساختاری اثر مس بر فریت منگنز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
10 سنتز بررسی مروفولوژی خواص مغناطیسی نانو ذرات فریت منگنز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
11 سنتز به روش شیمیایی و بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی فریت کبالت- روی مورد استفاده در هایپرترمیا (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
12 سنتز به روش میکروامولسیون و بررسی توزیع کاتیونی و خواص مغناطیسی نانو ذرات فریت کبالت (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
13 سنتز نانوذرات مگنتوالکتریک فریت بیسموت باقابلیت استفاده به عنوان کاتالیزور ناهمگن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
14 سنتز و بررسی توزیع کاتیونی و اسپکتروفتومتری مادون قرمز مد Far در فریت اسپینل آهن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی نانو ساختارها،علوم و مهندسی نانو
15 سنتز و بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت کبالت با قابلیت استفاده به عنوان کاتالیزور قابل بازیافت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
16 مشخصه یابی ساختاری و مغناطیسی نانوبلورهای فریت کبالت - روی (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
17 مشخصه یابی و سنتزنانوذرات مغناطیسی جهت کاربرددردرمان سرطان به روش هایپرترمیا (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
18 مطالعه تاثیرکمپلکس نانوذرات مغناطیسی آهن - کبالت - روی به عنوان یک ترکیب خودتمیزشونده برروی ساختارDNA وسلول سرطان سینه: ضرورت استانداردسازی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو