دکتر علی شفیع زاده

دکتر علی شفیع زاده استادیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

دکتر علی شفیع زاده

Dr. Ali Shafizadeh

استادیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تداخل زمینه ای بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت های پایه ژیمناستیک کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 10، شماره: 31
2 اثر تمرین با آینه بر تعادل بیماران سکته مغزی مزمن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 10، شماره: 1
3 تاثیر ۸ هفته تمرینات مقاومتی ، تصویرسازی و حس عمقی بر عملکرد حرکتی ،کیفیت زندگی و خستگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 8، شماره: 3
4 تاثیر طول زمان پیش دوره بر زمان واکنش ساده و انتخابی تکلیف ساده و پیچیده (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 6، شماره: 16
5 تاثیر هشت هفته تمرینات اصلاحی منتخب بر کاهش ناتوانی و درد گردنی و شانه ای و زاویه سر به جلو زنان قالی باف (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 14، شماره: 32
6 تاثیر هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل ایستا و پویای کودکان هشت تا 10 سال کم توان ذهنی (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 9، شماره: 27
7 تدوین و به روز رسانی نورم ملی آمادگی جسمانی مردان و زنان ۶۰-۱۸ سال شهر شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 14، شماره: 54
8 مقایسه تاثیر سه شیوه ماساژ، تمرینات منتخب یوگا و ترکیب ماساژ- یوگا بر عزت نفس زنان سالمند افسرده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 8، شماره: 29
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Comparison of ۸ Weeks of National Academy Sport Medicine exercises (NASM) and Mckenzie exercises in chronic low back pain in Women (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
2 Effect of ۸ weeks of Proprioceptive training on motor function, fatigue and quality of life in women with Multiple Sclerosis (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
3 Effect of Eight-Weeks of Selected Corrective Exercises on Disability and Shoulder Pain of Carpet Weavers (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
4 Effectiveness of eight-week schroth exercises on position and flexibility of the scapulae and quality life in teenage girls with nonstructural scoliosis (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
5 The effects of eight weeks core stabilization exercises on low back pain, lumbar lordosis and quality of life in women with cesarean delivery (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
6 بررسی اثر مسابقه بر حالات خلقی ورزشکاران تنیس روی میز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
7 تعیین مولفه های اصلی سلامت دانشجویان پسر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
8 مطالعه مهارتهای شناختی- رفتاری شادی بخش معلمان مرد تربیت بدنی و ارتباط آن با توانائیهای حرکتی و عملی آنها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
9 مقایسه سطوح مختلف تداخل زمینه ای بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت های ژیمناستیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان