دکتر شفیق شفیعی

دکتر شفیق شفیعی استادیار بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

دکتر شفیق شفیعی

Dr. Shafigh Shafiei

استادیار بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی کارایی واکسن ضد یرسینیوزیس در ماهی قزل الای رنگین کمان با استفاده از سویه های منطقه ای یرسینیاراکری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 69، شماره: 1
2 بررسی اثر ویسلا کانفوسا (Weissella confusa) بر ساختار روده ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 16، شماره: 1
3 مطالعه آسیب شناسی تجربی یرسینیا راکری در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 73، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سطوح مختلف باکتری ویسلا کانفوسا Weissella confusa بر شاخص های رشد و بقا ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
2 اثر عصاره هیدروالکلی نسترن کوهی (.Rosa canina L) بر شاخص رشد (FCR) ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
3 ارزیابی پارامترهای بیوشیمیایی سرم ماهیان کپور نقره ای(Ciprinus carpio) متعاقب بی هوشی با غلظت های متفاوت بنزوکائین هیدروکلراید (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
4 ارزیابی کارایی واکسن ضد یرسینیوزیس در ماهی قزل آلای رنگین کمان با استفاده از سویه های بومی یرسینیا راکری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی
5 بررسی اثر باکتری ویسلا کانفوسا ( Weissella confusa ) بر فلور باکتریایی روده ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
6 بررسی باقیمانده برخی آنتی بیوتیک ها در ماهیان بازاری تعدادی از مزارع قزل آلای استان چهار محال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی
7 بررسی تاثیر ومرور عملکرد عصاره های گیاهی بر سیستم ایمنی آبزیان با تاکید بر عصاره هیدروالکلی گیاه سلمک(Chenopodium album) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی وسومین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی
8 بررسی کاربرد استفاده از گیاهان دارویی در صنعت آبزی پروری (ایمنی، تغذیه و رشد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
9 بررسی کیفیت خوراک ماهی در برخی از کارگاه های پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان استان چهارمحال بختیاری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
10 پاتوژنز یرسینیا راکری عامل یرسینیوزیس در ماهی قزل آلای رنگین کمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی
11 کاربرد پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها در صنعت آبزی پروری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
12 کاربرد عصاره های گیاهی مختلف در صنعت آبزی پروری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
13 کاربرد متابولومیکس در توسعه ی آبزی پروری با تاکید بر تقویت سیستم ایمنی آبزیان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
14 مطالعه چگونگی عملکرد نوکلیوتید جیره بر شاخص های رشددر قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
15 معرفی و تشریح سیستم ایمنی ماهیان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی وسومین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی