دکتر ابوطالب مطلبی

دکتر ابوطالب مطلبی دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

دکتر ابوطالب مطلبی

Dr. abotaleb motallebi

دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی تحول قدرت دریایی مبتنی بر آینده پژوهی با تاکید بر اندیشه دفاعی- دریایی فرماندهی معظم کل قوا (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 4، شماره: 15
2 ارتباط استراتژی آموزش شبیه سازهای دریایی با عملکرد حرفه ای دریانوردان (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 1، شماره: 1
3 اعتبار یابی مقیاسی برای مدیریت دانش در درس ناوبری ساحلی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 1، شماره: 2
4 اعتبارسنجی الگوی ارتقای تعهد سازمانی، سازمان های آموزش علوم دریایی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 4، شماره: 3
5 الگوی مفهومی عوامل موثر بر بهبود و توسعه رقابت پذیری شرکت های نوآور و نوپا در بازارهای بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 5، شماره: 2
6 بررسی رابطه بین سیستم های کاری با عملکرد بالا وجوسازمانی نوآورانه با تعهد سازمانی در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر به منظور ارایه مدل مناسب (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 9، شماره: 3
7 بررسی رابطه ی آموزش و تربیت نیروی انسانی در نیروی دریایی راهبردی و توسعه بهینه سواحل مکران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 1، شماره: 1
8 تاثیر خودشیفتگی بر عملکرد مدیران دانشگاه های ساحلی و دریایی جنوب کشور (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 1، شماره: 2
9 تاثیر روایتگری سازمانی بر نهادینه سازی فرهنگ سازمانی(موردمطالعه: کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 18، شماره: 71
10 تبیین راهبردها، الزامات و پیامدهای اقتصاد مقاومتی در نظام آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 39
11 تجاری سازی پژوهش های بین رشته ای، با تاکید بر بسترسازی توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 3، شماره: 2
12 شناسایی چالش های جانشین پروری برای افسران مدیریت و کمیسر دریایی (نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 22، شماره: 88
13 طراحی الگوی مفهومی شبکه های زایشی دانش علوم دریایی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 3، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی نقش عنصر رهبری در بیداری اسلامی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی
2 تبیین ارتباط ابعاد غنی سازی شغل با رضایت شغلی کارکنان ( مطالعه موردی :کارکنان بیمارستان امام خمینی نور) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
3 رهبری اخلاقی بر عملکرد با نقش میانجی شهرت سازمانی در میانکارکنان داروخانه های غرب استان مازندران (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم
4 رهبری اخلاقی بر مسئولیت اجتماعی با نقش میانجی شهرت سازمانی در میان کارکنان داروخانه های غرب استان مازندران (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران
5 نقش اخلاق در مدیریت دانش و ابعاد آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی