دکتر مرتضی عباسی

دکتر مرتضی عباسی هیات علمی مجتمع مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر. مدیر گروه علمی مهندسی صنایع

دکتر مرتضی عباسی

هیات علمی مجتمع مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر. مدیر گروه علمی مهندسی صنایع

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدلی برای ارزش گذاری شرکت های مبتنی بر فناوری برای تملیک توسط وزارت دفاع (DOD) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 14، شماره: 4
2 ارائه یک روش برنامه ریزی پویا کارا جهت بهینه سازی مسئله اندازه سفارش با محدودیت ظرفیت (دریافت مقاله) مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی دوره: 6، شماره: 1
3 ارایه مدل تغییر موقعیت کانتینرخالی تحت شرایط عدم قطعیت مبتنی بر اثر ریسک ادغام (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 17، شماره: 1
4 برنامه ریزی حمل و نقل کانتینر با رویکرد استوار سناریویی مبتنی بر روش FTA (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 16، شماره: 2
5 تعیین مقدار سفارش اقتصادی با ملاحظه کیفیت کالاها، بازبینی مخرب، دوباره کاری و مروری بر کمبود و اقلام ناقص (دریافت مقاله) دو فصلنامه مدیریت مهندسی و رایانش نرم دوره: 3، شماره: 1
6 تعیین مقدار سفارش اقتصادی با ملاحظه کیفیت کالاها، بازبینی مخرب، دوبارهکاری و مروری بر کمبود و اقلام ناقص (دریافت مقاله) دو فصلنامه مدیریت مهندسی و رایانش نرم دوره: 6، شماره: 2
7 چابکی سازمانی: تعریف، سنجش و استقرار در سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 2، شماره: 3
8 طراحی شبکه در اتحاد استراتژیک تحت عدم قطعیت با رویکرد موازنه بین ریسک و عملکرد شبکه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 1
9 طراحی مدل الگوی مناسب همکاری جهت رابطه میان دو سازمان همکار با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و بر مبنای مدل BOCRBOCR و بر مبنای مدل (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 16، شماره: 63
10 طراحی مدلی برای پایش پروفایلی کیفیت تامین کننده (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 25، شماره: 80
11 طراحی یک مدل یکپارچه مبتنی بر فناوری زنجیره بلوکی برای مدیریت موجودی توسط تامین کننده (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 25، شماره: 78
12 مدل بهینه سازی دوهدفه پیوند معماری محصول و شبکه تامین کنندگان، با در نظر گرفتن هم زمان ارتبا طات بین تامین کنندگان و بین ماژول ها (مطالعه کاربردی دوربین الکترواپتیکی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 12، شماره: 3
13 مدل چندهدفه طراحی شبکه تامین کنندگان قابل اطمینان چرخه ای با لحاظ اشتراک دانش، پشتیبان و معیارهای چرخه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 24، شماره: 76
14 مدلی برای بهینه سازی تسهیم دانش در تشکیل تیم های پروژه ی توسعه ی محصول جدید (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 33، شماره: 2
15 مدیریت زنجیره تامین چرخه ای: تحلیل ساختار شبکه و کتاب سنجی تولیدات علمی در وبگاه علوم و اسکوپوس (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 13، شماره: 4
16 مرور تکنیک های تصمیم گیری در انتخاب تامین کننده (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 3، شماره: 8
17 موانع پیاده سازی تکنولوژی بلاکچین در لجستیک بشردوستانه در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 12، شماره: 47
18 یک مدل پایدار و قابل اطمینان طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته آهن با در نظرگیری ریسک و ارسال ترکیبی و حل با روش برنامه ریزی چندهدفه توسعه یافته (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 8، شماره: 3
19 یکپارچه سازی ماتریس چند دامنه و سیستم استنتاج فازی در طراحی، ایجاد و توسعه نقشه راه فناوری برای سیستم ها (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگوی زنجیره تامین ناب و چابک در شرکت های پروژه محور (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران
2 ارائه الگوی یکپارچه جهت انتخاب همزمان الگوی مناسب همکاری و همکار (مطالعه موردی شرکتهای منتخب در صنعت برق) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم انسانی، مدیریت و کار آفرینی
3 انعطاف پذیری زنجیره تامین و عملکرد (مطالعه موردی شرکت های صنعتی قزوین) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
4 بررسی اثرات مقایسه ای استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک ( مطالعه موردی: مجتمع صنعتی شام شام ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
5 بررسی تاثیر دستاورد های اتحاد راهبردی بر مدیریت سازمان های پروژه محور (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی تکنیک های توسعه پایدار در مدیریت و مهندسی صنایع با رویکرد شناخت چالش های دایمی
6 بررسی و مقایسه ی تولید ناب، تولید چابک و تولید پاسخگوی سریع (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین
7 تبیین معیارهای دانشگاه کارآفرین؛ مطالعه موردی دانشگاه صنعتی مالک اشتر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
8 تشکیل اتحادهای در پروژه ها با تاکید بر اخلاق در کسب و کار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم شناختی از دیدگاه حکما و اندیشمندان اسلامی
9 توسعه سیستم تولید سلولی مبتنی بر رویکرد طراحی بدیهه گرا با رویکرد اقتصادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه
10 توسعه مدل برنامه ریزی تولید سفارشی (MTO) در محیط سیستم های تولیدی تجدید ساختار پذیر (RMS) (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی مکانیک، صنایع و هوافضا
11 توسعه ی الگوی انتخاب همکار جهت اتحاد راهبردی مبتنی بر روش تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی یک شرکت دارویی در ایران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع
12 رتبه بندی تامین کنندگان بر مبنای سطح همکاری با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره فازی بر اساس الگوریتم جواب های بیشینه مثبت و منفی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مکانیک، ساخت، صنایع و مهندسی عمران
13 شناسایی عوامل موثر بر اعتماد در همکاری های بین سازمانی با استفاده از روش دلفی فازی مطالعه موردی: یک صنعت دفاعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی صنایع،مدیریت، حسابداری و اقتصاد
14 شناسایی مزایای به کارگیری فناوری زنجیره ی بلوک در بخش خدمات آنلاین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی صنایع،مدیریت، حسابداری و اقتصاد
15 شناسایی و تحلیل چالشهای برونسپاری در یک سازمان دولتی با رویکرد تحلیل مضمون1 و تکنیک دیمتل2 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری
16 شناسایی و رتبه بندی ریسک های قابلیت های همکاری در شرکت های کوچک و متوسط (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارآفرینی
17 شناسایی و رتبه بندی شاخصهای تحول در بهره وری نظام مدیریتی مورد مطالعه: سازمان توسعه برق ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
18 شناسایی و رتبه بندی مهارت های شناختی (ادراکی) مدیران حوزه های تحقیقاتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم شناختی از دیدگاه حکما و اندیشمندان اسلامی
19 ضرورت تبیین مولفه های تصمیم گیری توسعه پایدار در بلندمرتبه سازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
20 طراحی مدل توسعه تامین کنندگان در زنجیره تامین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
21 طراحی مفهومی سیستم تولید سلولی بر پایه طراحی بدیهه گرا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
22 عوامل موفقیت اتحاد یا شراکت راهبردی میان شرکتهای کوچک و متوسط (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در علوم انسانی، مدیریت و کار آفرینی
23 کاهش فشار در طراحی شبکه‌های گازرسانی شهری به سطح بهینه به منظور کاهش آسیب‌پذیری (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی HSE با رویکرد صنایع بالادستی نفت و گاز
24 کنترل پروژه پروژه های تحقیقاتی با استفاده از دو رویکرد مدیریت ارزش کسب شده و مدیریت مدت زمان کسب شده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع
25 مدیریت تولید در سیستم تولید پیوسته چند محصولی با تقاضای غیر قطعی با هدف افزایش تطابق با تقاضا با حداقل هزینه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
26 مرور و بررسی اتحادها در پروژه ها، شناسایی فرصت ها و تهدیدها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
27 مروری بر تولید پاسخگوی سریع (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
28 مروری بر روند تکمیلی مدل های مقدار سفارش و تولید اقتصادی با توجه به دوباره کاری، خطای بازبینی،کمبود و کالاهای غیرکامل یا فاسد شدنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار