آقای دکتر احمدرضا جمشیدی

دکتر احمدرضا جمشیدی تخصص روماتولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران.

آقای دکتر احمدرضا جمشیدی

Dr. Ahmadreza Jamshidi

تخصص روماتولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر احمدرضا جمشیدی در مجلات و ژورنالها