دکتر رحمت الله قلی پور

دکتر رحمت الله قلی پور استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتر رحمت الله قلی پور

Dr. Rahmatollah Gholipour

استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Model for Electronic Good Governance in Electronic Learning Sector of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 8، شماره: 3
2 ارایه چارچوب سیاست گذاری باز در حوزه حمل و نقل (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 16، شماره: 1
3 ارایه مدلی برای «اجرای خط مشی های صنعتی» مطالعه موردی در استان قم (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 9، شماره: 24
4 ارتقای توانمندسازی روان شناختی در پرتو تسهیم دانش (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 13، شماره: 3
5 ارزشیابی خط مشی عمومی هدفمند کردن یارانه ها: از آغاز اجرا تا پایان دوره تصدی دولت دهم (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 26، شماره: 2
6 ارزیابی تغییرپذیری کادر فنی سازمانی در منطقه گازی پارس جنوبی؛ مورد مطالعه شرکت توانمند (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 11، شماره: 1
7 Contractor selection in MCDM context using fuzzy AHP (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 7، شماره: 1
8 Examining the Perceived Consequences and Usage of MOOCs on Learning Effectiveness (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 13، شماره: 3
9 بررسی تاثیر تناسب بین شغل و شاغل بر تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 7، شماره: 20
10 بررسی تاثیر توانمندسازی روان شناختی بر فرهنگ اشتراک گذاری دانش مورد مطالعه: کارکنان زن اداره آموزش وپرورش استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 13، شماره: 4
11 بررسی تاثیر سیاست پژوهی در فضای سیاست‎گذاری (مطالعه ی موردی در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 2، شماره: 4
12 بررسی تاثیر شخصیت برند بر قصد خرید مجدد از طریق ارزش ادراک شده و وفاداری برند (مورد مطالعه: بیمه گذاران عمر شرکت بیمه سامان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 3، شماره: 4
13 بررسی وسنجش تناسب شغلی و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان(مطالعه موردی:شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 1، شماره: 3
14 تبیین تاثیر منتورینگ بر جانشین پروری: با تمرکز بر طرح توسعه فردی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 2
15 تبیین تاثیر منتورینگ بر جانشین پروری: با تمرکز بر طرح توسعه فردی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 2
16 تحلیل رابطه و تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی در گروه صنعتی سدید) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 6، شماره: 17
17 تحلیل سیاست پژوهانه قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 3، شماره: 11
18 تحلیلی بر رویکرد تاریخی به توسعه سیستم خط مشی گذاری عمومی؛ مبانی نظری و اسلوب اجرا (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 20، شماره: 81
19 تدوین الگوی توسعه مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 5، شماره: 13
20 شناسایی عوامل موثر بر ماندگاری کارکنان دانشی در شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 11، شماره: 2
21 طراحی مدل ارزیابی عملکرد شرکت ارتباطات سیار ایران با رویکرد سازمان دانش محور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش سازمانی دوره: 4، شماره: 12
22 طراحی مدل مدیریت ریسک منابع انسانی در شرایط گذار از دولتی به خصوصی بر مبنای نظریه پردازیداده بنیاد(مورد مطالعه: صنعت نفت وگاز) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 8، شماره: 29
23 کارآفرینی خط مشی: مطالعه موردی شرکت تولید برق حرارتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 6، شماره: 3
24 مدل سازی ساختاری ارتباط میان رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روانشناختی در مدیریت دوره: 1، شماره: 1
25 مطالعه تاثیر ادراک استراتژی مدیریت استعداد بر عملکرد شغلی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 27، شماره: 87
26 مطالعه تاثیر کیفیت زندگی کاری بر بروز رفتارهای سیاسی در میان مدیران مدارس و کارکنان ستادی آموزش و پرورش ناحیه ۴ شهر کرج با نقش میانجی گری نیروی حفظ کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 12، شماره: 3
27 مطالعه ی رابطه ی درگیری مثبت در کار و بهره وری دانش نیروی کار با نقش میانجی گر ساختار سازمانی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 39
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات ادراک از عدالت سازمانی بر تمایل به ترک خدمت (مطالعه موردی: کارکنان آموزش و پرورش ناحیه دو شهر تهران) (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت، فرهنگ سازمانی و منابع انسانی
2 ارایه چارچوب سیاستگذاری باز به منظور بهبود اثرات سیاستگذاری بر جامعه (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت
3 ارزیابی و تحلیل خط مشی طرح هدفمندی یارانه ها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی
4 Performance Appraisal in Iran Communication Services Industry (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
5 بررسی تناسب استراتژیک استراتژ یهای سازمان و منابع انسانی موردمطالعه : سازمان بنادر و دریانوردی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی
6 بررسی عوامل شکست فعالیتهای نوآوری در کسب و کارهای شهر سنندج (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها
7 تحلیل طرح تحول نظام سلامت، چالش ها و پیامدها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران
8 شناسایی و رتبه بندی مهارت های کارآفرینی مورد نیاز در تدوین استراتژی های آموزشی دانشگاه پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404
9 مدلی از کارآفرینی استراتژیک (راهبردی): ساختار و ابعاد آن (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه کسب و کار
10 مشارکت جویی و شراکت گرایی در دولت شایسته (دریافت مقاله) همایش ملی حاکمیت و دولت شایسته در ایران ۱۴۰۴