دکتر منوچهر فروتن

دکتر منوچهر فروتن استادیار گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

دکتر منوچهر فروتن

Dr. Manouchehr Foroutan

استادیار گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 روش ارزیابی سرزندگی محیطی در مجتمع های تجاری و مراکز خرید (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 2، شماره: 6
2 A study in the typological analysis of Iranian houses in the Qajar period: Traditional houses in Kermanshah (دریافت مقاله) مجله طراحی شهر خلاق دوره: 4، شماره: 2
3 آفرینش شاعرانه در فضای شهری: واکاوی نشانه شناختی فضای شهری باغ بلند شیراز (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 12، شماره: 2
4 ادراک معماری خانه پیر شالیار بر اساس رهیافت پدیدارشناسانه موریس مرلوپونتی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 21، شماره: 130
5 ارزیابی دلبستگی به مکان: تبیین عوامل و شاخص ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 4، شماره: 13
6 استخراج و بررسی مولفه های خلوت در فضاهای باز مجموعه های مسکونی شهر همدان (دریافت مقاله) دوفصلنامه فضای زیست دوره: 3، شماره: 1
7 Developing a grounded-based model of environmental vitality in malls of Tehran City (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 12، شماره: 2
8 Environmental tranquility: A conceptual framework and urban ‎architectural features (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 9، شماره: 3
9 The Evolution of Space in Schools Architecture Based on the Role of Their Governing Educational system(Case Study: Sepahsalar School, Darolfunoon, and Alborz High school) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 12، شماره: 37
10 بازنمایی فضای معماری در آثار نقاشی با رهیافت نشانه شناسی لایه ایی (نمونه موردی: منتخبی از آثار ایران درودی) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 17، شماره: 1
11 برج مسکونی در قاب سینما؛ واکاوی نشانه شناختی ساختمان های بلند مسکونی در سینمای بعد از انقلاب اسلامی ایران (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 74
12 برج مسکونی در لابه لای سطرهای یک رمان؛ خوانش معنای ساختمان های بلند مسکونی در بررسی رمان «ر ه ش» (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 97
13 بررسی حس مکان در سینماهای ایرانی: مقایسه حس مکان در پردیس سینمایی ملت و سینما آزادی در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 3
14 بررسی ساز و کار اثرگذاری ویژگی های کالبدی- معنایی تهی بر تعاملات اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 9، شماره: 33
15 بررسی مولفه های معماری در مساجد معاصر ایران: رویکردها و روش ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 7، شماره: 25
16 بوطیقای معماری در چند اثر منتخب مذهبی معاصر مطالعه تطبیقی قابلیت های شاعرانگی در شعر و معماری (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 98
17 بهبود فضاهای جمعی مسکونی در جهت ارتقا پایداری اجتماعی: راهکارها و تدابیر طراحی در مجتمعهای مسکونی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 3، شماره: 12
18 تبیین مدل مفهومی سرزندگی محیطی: مطالعه تطبیقی در علوم اجتماعی و معماری و شهرسازی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 24، شماره: 73
19 تبیین مدل مفهومی معنای نماهای آپارتمان های مسکونی از دیدگاه ساکنان (مطالعه موردی: شهر اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 9، شماره: 36
20 تبیین مولفه های تاثیرگذار برون دانشگاهی آموزش معماری بر معماران معاصر ایران از دیدگاه اساتید دانشگاه (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 19، شماره: 112
21 تحلیلی از فضا های شهری از تبریز ایلخانی تا اصفهان صفوی (بررسی زمینه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 3، شماره: 4
22 تدوین مدل زمینه-مبنای آرامش در آپارتمان های مسکونی معاصر ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 10، شماره: 38
23 تکتونیک آجر در مسجد حکیم اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 8، شماره: 1
24 چیدمان کاخ های ایرانی در شیوه معماری آذری: مطالعه تطبیقی اثاثیه و عناصر معماری داخلی و نگاره های سده های ۷ ه. ق تا ۱۱ ه. ق (۱۳ م. تا ۱۷ م.) * (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 9، شماره: 24
25 داستان‌های اقلیمی رهیافتی برای شناخت معماری خانه‌های منطقه بر پایه نظریه منطقه‌‌گرایی انتقادی (مطالعۀ موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 17، شماره: 39
26 زبان معمارانه نگاره های ایرانی (بررسی ویژگی های نگاره های ایرانی به عنوان اسناد تاریخی معماری اسلامی ایران) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 4، شماره: 6
27 سبک های یادگیری دانشجویان معماری: مقایسه بین مقطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه های استان همدان (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 15، شماره: 3
28 شناخت معماری در تطبیق روش شناسی تفسیر و مراتب وجود (دریافت مقاله) دوفصلنامه معمار شهر دوره: 1، شماره: 3
29 شناخت مولفه پارالاکس و ریشه یابی آن در فلسفه طراحی استیون هال نمونه موردی : موزه هلسینکی، اکتشافات درون و تسراکت زمان (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 50
30 شناسایی مولفه های معنای نماهای آپارتمان های مسکونی از دیدگاه شهروندان؛ مطالعه موردی: آپارتمان های شهر اردبیل (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 13، شماره: 1
31 شیوه های بازنمایی معماری در نگارگری ایرانی: مطالعه موردی نگاره هایی از دوره سلجوقی، ایلخانی، تیموری و صفوی (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 27، شماره: 4
32 ظرفیت فضاهای معماری برگرفته از نقوش هویت ساز با هدف ارتقای حس مکان محیط های دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 19، شماره: 46
33 عرفان اسلامی و آرایههای معماری: بررسی جامعه شناختی پیوند عرفان اسلامی و هنرهای تزیینی معماری ایران در دوره تیموری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 3، شماره: 11
34 کاربرد روش کارت متوازن در ارزیابی پایداری مجتمع های مسکونی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 1، شماره: 2
35 ماهیت فضای معماری: ریشه ها و رویکردها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 4، شماره: 13
36 مطالعه تطبیقی بنیان های فرمیک دوران پسامدرن نمونه موردی: پیتر آیزنمن و زاها حدید (دریافت مقاله) مطالعات طراحی شهری و پژوهش های شهری دوره: 4، شماره: 17
37 مطالعه تطبیقی رهیافت های فرمی- فضایی معماری و نقاشی در مرور آثار مهرداد ایروانیان و علیرضا تغابنی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 19، شماره: 106
38 مطالعه تطبیقی ساختارهای فضایی در معماری و موسیقی سنتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 4، شماره: 14
39 مطالعه تطبیقی معنای خانه شهری دو دوره قاجاریه و پهلوی همدان به روش نشانه شناسی لایه ای۱ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 11، شماره: 44
40 واکاوی خانه های سنتی شهر همدان با روش نشانه شناسی لایه ای (دریافت مقاله) فصلنامه رهپویه هنرهای صناعی دوره: 2، شماره: 2
41 واکاوی نشانه شناسی تحول معنای اجتماعی - فرهنگی خانه های شهری همدان در سه دوره قاجار، پهلوی و معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 12، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه راهکارهایی جهت طراحی محیط کالبدی برای سالمندان با رویکرد ارتقاء امید به زندگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
2 ارائه راهکارهایی جهت طراحی محیط کالبدی برای سالمندان با رویکرد ارتقاء امید به زندگی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی، نوآوری و تکنولوژی
3 ارایه مدل مفهومی سرزندگی در فضاهای جمعی دانشگاهی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی عمران ، معماری و مدیریت شهری
4 ارزیابی شاخص های توسعه پایدارشهری در بازآفرینی شهرهای امروز (نمونه موردی: شهر سنندج) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
5 از منطقه گرایی تا زیست منطقه گرایی؛ رویکردها و روش ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
6 استفاده از روایت در موزه های تعاملی با رویکرد تاریخی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و علوم محیطی
7 استفاده از طبیعت در مفهوم استعاری به منظور دست یابی به معماری شاعرانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی طراحی و طبیعت
8 باززنده سازی سایت های صنعتی: راهکاری براساس رویکرد زمینه گرایی، نمونه موردی انبار نفت همدان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
9 بازشناسی اصول معماری بومی مناطق زاگروس با رویکرد منطقه گرایی گامی در طراحی پایدار سکونت گاهای کوهستانی نمونه موردی:اورامانات روستای هجیج (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
10 بررسی اجزا و عناصر خانه های سنتی تبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری ایرانی اسلامی و توسعه پایدار
11 بررسی تاثیر جریان مدرنیسم بر هویت ایرانی-اسلامی بناهای مذهبی(مساجد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
12 بررسی تحولات فضایی ،گشایش و شفافیت در دوران صفوی تا قاجار (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
13 بررسی تطبیقی سبک زندگی و رابطه آن با کالبد معماری در خانه های سنتی و معاصر کرمانشاه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
14 بررسی تطبیقی کاربست عناصر معماری سنتی در مساجد معاصر ایران وترکیه: نمونه موردی، مسجد جامع شهرک غرب و مسجد شاکرین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
15 بررسی تعامل معماری و بستر فرهنگی با رویکرد منطقه گرایی انتقادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
16 بررسی حس قلمرو و رفتار قلمروپایی در فضاهای مسکونی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
17 بررسی رابطه ادبیات عرفانی ومعماری اسلامی ایران دردوره ایلخانی و تیموری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی اسلامی در معماری و شهرسازی
18 بررسی راهکارهای ایجاد حس مکان در فضاهای شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
19 بررسی رویکردهای طراحی معماری در بازی با نور طبیعی مطالعه بر آثار استیون هال و تادائو آندو (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
20 بررسی عوامل تاثیر گذار بر حس دلبستگی به مکان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
21 بررسی عوامل گوناگون موثر بر ارتقاء دلبستگی مکانی در فضاهای جمعی مجتمعهای مسکونی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی ومحیط زیست پایدار
22 بررسی عوامل مؤثر برخلق فضای پایدار با تکیه بر مفهوم سرزندگی مطالعه موردی: شهر تهران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
23 بررسی عوامل مؤثر در طراحی محله پایدار با تکیه بر مفهوم پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
24 بررسی قابلیت محیط و شایستگی کاربران در طراحی محیطساخته شده، مطالعه موردی مراکز مگی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
25 بررسی گونه شناسی خانه های سنتی شهر تبریز با رویکرد منطقه گرایی انتقادی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
26 بررسی معماری پایدار بام سبز و تاثیر آن درکیفیت و بهبود زندگی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
27 بررسی مفهوم و شکل گیری مرکز محله در شهرهای ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین
28 بررسی مکان یابی مساجد معاصر شهر ایلام (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین
29 بررسی مولفه های پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
30 بررسی مولفه های روانشناختی وکالبدی تاثیرگذاربرامنیت محیط (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
31 بررسی نقش ارزش های محیط طبیعی در شکل گیری و تداوم آثارهنری در منطقه تاریخی بیستون (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
32 بررسی نقش فرهنگ در شکل گیری روابط بین اجزا گونه های مختلف خانه های سنتی تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی
33 بررسی نقش فضای سبز در مدارس از منظر کودکان (مطالعه موردی: مدارس ابتدایی دخترانه شهر همدان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
34 بررسی نقش نور در مساجد و کلیساها(مسجد نصیر الملک،کلیسای نور) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
35 بررسی و تحلیل امنیت اجتماعی در محله ها و بافت های تاریخی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و علوم محیطی
36 بررسی و تحلیل امنیت اجتماعی در محله ها و بافت های تاریخی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین
37 بررسی ویژگیهای معماری سنتی و بومی مناطق کوهستانی و بحث مقاوم سازی آن دربرابر زلزله (دریافت مقاله) نخستین همایش سراسری بومی سازی مقررات ملی ساختمان
38 بررسینقش معماری ایرانی- اسلامی در آموزش مفاهیم و ارزشهای اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
39 برقراری پایداری اجتماعی در فضاهای فرهنگ محور با بهره گیری از انگاره های محیطی و اجتماعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
40 تاثیر رنگ در طراحی فضاهای بستری کودکان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
41 تبیین معىای انسجام اجتماعی در فضای محلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
42 تبیین هویت خانه سنتی ایرانی از دیدگاه داریوش شایگاه متقدم (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
43 تحلیل حکمت متعالیه در بناهای معماری:مطالعه موردی مسجد شیخ لطف الله (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
44 تحلیل نقش ارسن ها در دستیابی به توسعه پایدار شهرها نمونه موردی مجموعه ارسن شیخ صفی الدین اردبیلی (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
45 ثاثیر آکوستیک صوتی معماری مدارس بر یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
46 راهکارهای برقراری پایداری محیطی و اجتماعی در فضاهای فرهنگ محور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
47 راهکارهای روانشناسی رنگ ، در ارتقاء سلامت کودکان(نمونه موردی : بخش بستری کودکان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
48 روان شناسی محیطی در فضاهای آموزشی (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
49 رویکردها در مطالعه ی تطبیقی معماری و موسیقی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی معماری، موسیقی، ادبیات
50 زیبایی شناسی در معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
51 سرزندگی شهری،دیدگاه ها و شاخص ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
52 طراحی فضای درمانی برای کودکان سرطانی با رویکرد معماری سبز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش ها و دستاوردهای نو در علوم، مهندسی و فناوری های نوین
53 عوامل موثر بر حفظ فضای شخصی افراد در فضاهای مسکونی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
54 غنای حسی در محیط های مسکونی : بررسی رابطهی غنای حسی و رضایتمندی در مشاعات آپارتمانهای مسکونی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
55 کاربرد اصول معماری پایدار درجهت راهکارهای طراحی مجتمع های مسکونی در مناطق کوهستانی ایران،نمونه موردی:خرم آباد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
56 کارکرد ایجاد حس مکان در سینما (مورد پژوهی پردیس سینما ملت شهر تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
57 گونه شناسی خانه های تاریخی دوره قاجار، نمونه موردی خانه های تاریخی بروجرد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین
58 گونه شناسی فرمی گنبدهای نوین با رویکرد زمینه گرایی در بناهای فرهنگی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
59 مشارکت طراحی درقلمروفضای همکاری طراحان و کاربران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
60 مطالعه تطبیقی عنصر ایوان در دو اقلیم سرد و کوهستانی(تبریز) و گرم و خشک(کاشان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
61 مطالعه تطبیقی کاربرد استراتژی های پدافند غیرعامل از منظر معماری در ایستگاه های متروی تهران، پیونگ یانگ و مسکو (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
62 معماری و ادبیات کودک: ارتقاء کیفیت فضاهای آموزشی کودکان با بهره گیری از داستان های ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی (اندیشه،نظریه ها و روش ها)
63 معنای خانه: بررسی تطبیقی رویکردها و روشها (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
64 معنای فضاها درخانه های سنتی اراک بررسی رابطه الگوی فعالیت ها و معنای فضاها (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
65 معنای محیط در روانشناسی محیط از دیدگاه مختلف (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
66 مفهوم تطبیق پذیری وعوامل موثربرآن درفضاهای کالبدی معماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
67 مفهوم شناسی عناصر و اصول صورت باغ ایرانی در جهت ارائه طرح باغ مدرسه (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
68 منشا هنر و معماری اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
69 منطقه گرایی انتقادی :رویکردی در بررسی تعامل معماری و بستر فرهنگی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
70 موزه های نوین و تعامل آنها با مخاطبین با رویکرد اجتماعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
71 مولفه های معماری سبز موثر بر درمان کودکان سرطانی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
72 نقش فضاهای جمعی مجتمع های مسکونی درراستای ارتقاء پایداری اجتماعی باتاکید برتعاملات اجتماعی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
73 نقش فضاهای جمعی مسکونی در ارتقا سرزندگی: بررسی میزان همبستگی ویژگیهای معماری فضاهای جمعی و سرزندگی در مجتمعهای مسکونی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
74 نگاهی به رفتار فضایی و تظاهرات مذهبی در فضاهای غیر زیارتی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری