دکتر محمد قربانی

دکتر محمد قربانی دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر محمد قربانی

Dr. Mohammad Ghorbani

دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Antioxidant properties of the fennel essential oil nanoemulsion: Effect on European production efficiency factor, blood metabolites, immune system and cecal microbial population of heat stressed broiler chickens (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری دامداری دوره: 11، شماره: 1
2 اثر آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده آب پنیر بر پیشرفت اکسایش روغن سویا (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 7، شماره: 1
3 اثر ضداکسایشی عصارههای میوه کنار (Ziziphus spina-christi ) و هسته خرما (Phoenix dactylitera) رقم مضافتی بر پیشرفت اکسایش روغن سویا (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 11، شماره: 2
4 ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ارگانولپتیکی سیب خشک پوشش داده شده با کونژوگه ایزوله پروتئین آب پنیر- اینولین و عصاره سیب (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 9، شماره: 4
5 استخراج ترکیبات فنلی از برگ های درخت اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehn.) به کمک مایکروویو و پیش گویی روند استخراج با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 7، شماره: 28
6 استفاده از دستگاه اهمیک در پوست گیری گوجه فرنگی و بررسی تاثیر آن بر ویژگی های فیزیکی شیمیایی محصول (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 30، شماره: 2
7 استفاده از کنجاله بادام شیرین و صمغ زانتان در تولید کیک بدون گلوتن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 3، شماره: 2
8 Optimization of Hydrolysis Condition of Pumpkin Seeds with Alcalase Enzyme to Achieve Maximum Antioxidant and Nitric Oxide Inhibition Activity (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 7، شماره: 4
9 Study of antioxidant activity of sheep visceral protein hydrolysate: Optimization using response surface methodology (دریافت مقاله) مجله آریا آترواسکلروز دوره: 10، شماره: 4
10 بررسی اثر استخراج ترکیب های فنولی میوه بلوط (Quercus branti var persica Lindl.) با حلال های مختلف بر فعالیت آنتی اکسیدانی آنها در ثبات اکسیداتیو روغن آفتابگردان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 28، شماره: 1
11 بررسی اثر شرایط هیدرولیز بر فعالیت ضداکسایشی پروتیین های هیدرولیز شده حاصل از ماهی کاراس (Carassius carassius) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 2، شماره: 4
12 بررسی برهم‎کنش آنتی‎اکسیدانی ترکیب عصاره‎های چای سبز و رزماری (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 10، شماره: 3
13 بررسی تاثیر پودر پالپ گلابی خاردار (Opuntia stricta) بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی برگرهای آنالوگ خام و پخته تولیدی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 19، شماره: 1
14 بررسی تاثیر پوشش دهی بر جذب روغن طی فرآیند سرخ کردن عمیق شیرینی سنتی پیشمه (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 14، شماره: 4
15 بررسی تاثیر شرایط عملیاتی هیدرولیز پروتئین دانه باقلا (Vicia faba) بر فعالیت ضداکسایشی آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 9، شماره: 1
16 بررسی ترکیبات ضد تغذیه ای حاصل از واکنش میلارد در محصولات غذایی صنعتی و سنتی کشورهای مختلف (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 19، شماره: 2
17 بررسی تشکیل دای ان های مزدوج و مواد واکنش دهنده با اسید تیوباربیتوریک به عنوان معیاری از پیش بینی پایداری اکسایشی بادام (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 26، شماره: 4
18 بررسی صفات فیزیکی، ویژگی های کمی- کیفی و ترکیب های آنتی اکسیدانی پرتقال محلی سیاورز (Citrus sinensis cv. Siavaraz) در مراحل برداشت، فرآیند و نگهداری (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 11، شماره: 5
19 بررسی ظرفیت امولسیون کنندگی و کف کنندگی و تاثیر اسیدیته و قدرت یونی بر این ویژگی ها در آرد حاصل از حبوبات مختلف (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 7، شماره: 1
20 بررسی عمر ماندگاری مغز و پودر بادام تحت شرایط مختلف دمایی و بسته بندی (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 7، شماره: 2
21 بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی استویا ربایودیانا برتونی و بررسی این خاصیت در دسر لبنی (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 8، شماره: 2
22 بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان پایداری ترکیبات فنولی حاصل از میوه ازگیل(Mespilus germanica L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 1، شماره: 3
23 بررسی میزان پروتئین محلول و ظرفیت جذب آب و روغن آرد حاصل از حبوبات مختلف (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 6، شماره: 3
24 بررسی و مقایسه ویژگی های عملکردی مخلوط و کونژوگه ایزوله پروتئین آب پنیر – اینولین (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 14، شماره: 2
25 بررسی ویژگی های رئولوژیکی و بافتی هیدروژل هیبریدی حاوی ایزوله پروتئین آب پنیر- آپونتیا (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 14، شماره: 3
26 بررسی ویژگی های عملکردی پروتئین های هم رسوبی استخراج شده از ضایعات هسته های انار و انگور (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 8، شماره: 3
27 بررسی ویژگی های عملکردی و آنتی اکسیدانی پروتئین باقلای هیدرولیز شده ی به روش هیدرولیز ترکیبی (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 12، شماره: 2
28 بررسى اثر ترکیبى صمغ دانه مرو و پروتیین آب پنیر بر پایدارى امولسیون روغن در آب با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 3، شماره: 4
29 بررسى تاثیر سرعت چرخشى، غلظت و دما بر رفتار جریان محلول صمغ تنه ى زردآلو (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 2، شماره: 1
30 بهبود ویژگی های آنتی اکسیدانی و امولسیفایری پروتئین های هیدرولیزشده نخود کاجان (Cajanus cajan) توسط گلیکوزیلاسیون با واکنش میلارد (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 17، شماره: 6
31 بهینه سازی استخراج آنتوسیانین گلبرگ زعفران به روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 3، شماره: 1
32 بهینه سازی اعمال نیروی گریز از مرکز جهت کاهش جذب روغن با استفاده از روش سطح پاسخ و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 10، شماره: 1
33 بهینه سازی تولید پپتیدهای زیست فعال حاصل از هیدرولیز آنزیمی گرده زنبور عسل با آلکالاز و مقایسه با ژله رویال (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 14، شماره: 2
34 بهینه سازی تولید پروتئین هیدرولیزشده با قابلیت ضداکسندگی بالا از کنجاله کنجد به کمک روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 8، شماره: 1
35 بهینه سازی راندمان تولید پودر رب گوجه فرنگی با استفاده از خشک کن پاششی و ارزیابی ویژگی های کیفی آن (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 5
36 بهینه سازی شرایط تولید پپتیدهای ضداکسایش از هیدرولیز کنسانتره پروتیینی دانه کدو توسط تریپسین به روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 1
37 بهینه سازی شرایط هیدرولیز آنزیمی پروتیین گرده زنبورعسل توسط آنزیم گوارشی پپسین براساس ویژگی های ضداکسایشی و بازدارندگیACE و مقایسه آن با ژله رویال (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 7، شماره: 1
38 بهینه سازی عوامل موثر در فعالیت آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده آب پنیر به روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 11، شماره: 1
39 بهینه سازی عوامل موثر در فعالیت آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده ی ماهی کاراس (Carassius carassius) به روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 5، شماره: 1
40 بهینه سازی فرایند رفع انجماد گوشت مرغ چرخ شده توسط روش ترکیبی تشعشع مادون قرمز- هوای گرم با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 14، شماره: 4
41 بهینه سازی کاربرد سیال مادون بحرانی آب در فرآیند استخراج ترکیبات فنولی و آنتی اکسیدانی از پوست پسته و بررسی ویژگی های رادیکال گیرندگی عصاره های آن (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 18، شماره: 2
42 بهینه سازی ویژگی های آنتی اکسیدانی و تغذیه ای پروتئین نخود کاجان (Cajanus cajan) طی هیدرولیز با آنزیم پپسین به کمک روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 15، شماره: 5
43 بهینه سازی هیدرولیز پروتئین کنجاله دانه کدو با استفاده از آنزیم آلکالاز جهت دستیابی به حداکثر خاصیت ضد اکسایشی (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 9، شماره: 1
44 بهینه یابی استخراج موسیلاژ دانه به با کمک امواج فراصوت و با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 9، شماره: 2
45 پوست گیری کیوی با فناوری حرارتی مادون قرمز: تاثیر پارامترهای عملیاتی بر عملکرد پوست گیری (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 14، شماره: 4
46 تاثیر دما، زمان و نسبت های مختلف آنزیم به سوبسترا در تهیه پروتیین هیدرولیز شده آب پنیر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 3، شماره: 3
47 تاثیر روش پخت بر خواص آنتى اکسیدانى و رنگدانه بتالایین در چغندر قرمز (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 1، شماره: 4
48 تاثیر سطح تماس با اتمسفر و دو دمای معمول نگهداری بر پایداری اکسایشی مغز گردو (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 9، شماره: 4
49 تاثیر شرایط اسیدی، قلیائی و نمک بر میزان حذف ترکیبات فنولی از مغز میوه دو واریته بلوط ایرانی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 7، شماره: 1
50 تاثیر فرآیند حرارتی بر خصوصیات شیمیایی و عملکردی آرد دانه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 7، شماره: 2
51 تاثیر فیبرهای نشاسته مقاوم بر ویژگی های کیفی و حسی کیک های اسفنجی (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 26، شماره: 2
52 تاثیر میزان صمغ دانه مرو و ایزوله پروتیین سویا در پایدارى امولسیون روغن در آب (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 3، شماره: 2
53 تخمین پایداری اکسایشی گردو با استفاده از روش آزمون تسریع شده عمر ماندگاری (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 10، شماره: 4
54 تعیین شرایط بهینه تولید پپتیدهای ضداکسایش حاصل از هیدرولیز تریپتیکی پروتئین هسته انار (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 19، شماره: 1
55 تولید پپتیدهای زیست فعال با فعالیت آنتی اکسیدانی از کنسانتره پروتیین آب پنیر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 4، شماره: 3
56 ریزپوشانی اسانس لیمو ترش (Citrus Limon L.) در کمپلکس کیتوزان-نشاسته اصلاح شده با استفاده از امواج فراصوت (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 6، شماره: 1
57 ریزپوشانی ترکیبات زیست فعال عصاره آبی برگ زیتون در ماتریس ساکارز به روش هم تبلوری: بررسی ویژگی های ساختاری و پایداری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 6، شماره: 2
58 سنتز نانوالیاف کازئینات سدیم، کیتوزان و پلیوینیل الکل به روش الکتروریسی (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 13، شماره: 2
59 سنتز نانوذرات متخلخل سیلیکا از پوسته شلتوک برنج به روش تخریب حرارتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 21، شماره: 2
60 غنی سازی ماست با گیاه خرفه(Portulaca oleracea): ارزیابی پروفایل اسیدهای چرب و خواص آنتی اکسیدانی (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 13، شماره: 4
61 کاربرد شاخص دیان مزدوج به عنوان معیاری از پیشرفت اکسایش گردو (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 4، شماره: 1
62 کاربرد موسیلاژ دانه بالنگو و ایزوله پروتیین سویا به عنوان جایگزین تخم مرغ در سس مایونز و بررسی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 6، شماره: 4
63 کاربرد نانوحسگرها در بسته بندی و نگه داری مواد غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون بسته بندی دوره: 2، شماره: 8
64 کاربرد هیدروژل آلژینات برای ریزپوشانی ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی عصاره گیاه شوید کوهی (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 14، شماره: 4
65 مدل‎سازی خشک‎شدن لایه نازک خمیر خرمای مضافتی (Phoenix dactylifera L.) (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 9، شماره: 1
66 مطالعات سینتیکی و ایزوترم استخراج کروسین زعفران با استفاده از نانوکامپوزیت ۳بعدی اکسیدگرافن اصلاح شده با کیتوزان (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 13، شماره: 3
67 مقایسه روشهای مختلف استخراج ترکیب های فنولی و فلاونوئیدی از گیاه گزنه (Urtica dioica L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 26، شماره: 3
68 مقایسه ویژگی های آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده دانه خربزه ترکمنی توسط پانکراتین و آلکالاز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 21، شماره: 2
69 نقش تیمار اتانولی و آنزیم پکتیناز بر راندمان استخراج لیکوپن از ضایعات صنایع تبدیلی گوجه فرنگی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 8، شماره: 1
70 ویژگی های ضداکسایشی پپتید های زیست فعال شنبلیله حاصل از آنزیم پانکراتین (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 18، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آلودگی فرآوردههای لبنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
2 آنتی اکسیدان های طبیعی: ترکیبات عملگر جدید (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)
3 اثر پوشش دهی ناگت ماهی تیلاپیا با صمغ ریحان و زانتان بر خواص فیزیکی-حسی آن (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
4 اثر پوشش کیتوزان در جلوگیری از فعالیت قارچی و جذب رطوبت در مغز پسته (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
5 اثر تغلیظ حرارتی در فشارهای مختلف روی شاخص کروما و درصد مهارکنندگی رادیکال آزاد کنسانتره زغال اخته (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
6 اثر روشهای مختلف تغلیظ حرارتی بر روی درصد تخریب ترکیبات فیتوکمیکال موجود در کنسانتره زغال اخته (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
7 اثر شرایط مختلف نگهداری بر عمر ماندگاری (پایداری اکسایشی) بادام (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
8 اثر شرایط هیدرولیز بر درجه هیدرولیز و بازیافت نیتروژنی پروتئین هیدرولیز شده حاصل از ماهی کاراس (carassius Carassius) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی
9 اثر نوع و میزان امولسیفایر بر ویژگی های رئولوژیکی شکلات تیره کم کالری (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
10 اثرات ضد تغذیه ای گوسیپول و روش های اندازه گیری گوسیپول کل و آزاد در روغن پنبه دانه (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
11 اثرات مخلوط کردن روغنهای دانه کنجد، اولیین پالم و کانولا بر میزان تشکیل دیانهای مزدوج در طی فرایند حرارتی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
12 ارزیابی ایمنی مصرف روغن خوراکی دی آسیل گلیسرول (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
13 استخراج پروتئین فانوس ماهی ((Benthosema pterotum) و بررسی تأثیر دما برراندمان استخراج، ظرفیت حفظ آب و حفظ روغن پروتئین (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
14 استفاده از پوششهای خوراکی بر پایه سلولز در افزایش عمر ماندگاری محصولات غذایی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه کیفیت راهبردی فراگیر در سلامت غذا
15 استفاده از غلات فاقد گلوتن و ترارریخته برای توسعه محصولات بدون گلوتن (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
16 اصلاح شیمیایی پروتئین ها و کاربرد آنها در فرآیندهای غذایی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی
17 اکریل آمید، مکانیسم و استراتژیهای کاهش آن در سیب زمینی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
18 الاینده های شیمیایی حاصل از کشاورزی درمواد غذایی: مسیرهای انتقال به انسان روشهای شناسایی کاهش (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی امنیت غذایی
19 امکانسنجی پوستگیری کیوی با فناوری حرارتدهی پرتو مادون قرمز (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
20 امولسیون های پایدار شده توسط پروتئین سویا (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
21 اهمیت ضایعات پوست انار به عنوان منبع غنی از ترکیبات ضدمیکروبی و کاربرد در پوشش های خوراکی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی
22 Investigating the effect of water activity on quality of peanut kernels during accelerated storage (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
23 Studies on the Development and Storage of Nutritive Beverage from Labneh Production waste and Orange Concentrate (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
24 باقیماندههای برخی از داروهای دامپزشکی در تخم مرغ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
25 بررسی اثر پرتودهی مایکروویو بر هیدرولیز آنزیمی ضایعات لیگنوسلولزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
26 بررسی اثر فرایند پوستگیری با پرتودهی مادونقرمز بر محتوای اسید آسکوربیک وپارامترهای رنگی کیوی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
27 بررسی اثرات پوشش کربوکسی متیل سلولز خوراک حاوی عصاره هیدروالکلی آویشن بر جذب رطوبت و رشد قارچ در مغز فندق تازه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه کیفیت راهبردی فراگیر در سلامت غذا
28 بررسی امنیت غذائی روغن های خوراکی و شناسائی ترکیبات سمی از قبیل گلایسیدیل استرهای به وجود آمده در حین عملیات تصفیه روغن (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
29 بررسی پایداری اکسایشی روغن سویا و مخلوط آن با روغن های زیتون فرابکر و پالم اولیین با استفاده از آزمون تسریع یافته (دریافت مقاله) همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
30 بررسی پایداری اکسایشی مخلوط مساوی روغنهای دانه کنجد، اولیین پالم و کانولا در مرحله حرات دهی و سرخ کردن (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
31 بررسی پایداری حرارتی روغن سویا مخلوط شده با روغن های پالم اولئین و ذرت (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
32 بررسی پایداری حرارتی مخلوط روغن سویا زیتون فرابکر و پالم اولیین (دریافت مقاله) همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
33 بررسی تخریب رنگ مغز بادام با پردازش تصویر در طول دوره نگهداری (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
34 بررسی توزیع فراوانی اسیدهای چرب روغن سویا، پالم اولئین و ذرت در جهت افزایش پایداری حرارتی روغن سویا (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
35 بررسی خطرات سلامت انسانی ناشی از مصرف روغن های نباتی حاوی باقیمانده فلزات سنگین (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
36 بررسی خواص آنتی اکسیدانی پروتئین ها و بکارگیری آن ها جهت کاهش مصرف آنتی اکسیدان های سنتزی در مواد غذایی (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
37 بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی پوشش خوراکی کیتوزان و تاثیر آن بر ویژگی های ‏ارگانولپتیکی مغز پسته (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
38 بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های استونی و اتانولی از میوه ولیک (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
39 بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان پایداری عصاره های فنولی حاصل از میوه ازگیل (Mespilus germanica L. ) (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
40 بررسی فعالیت ضد قارچی پوشش خوراکی کیتوزان و تاثیر آن بر ویژگی های ارگانولپتیکی مغز پسته (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
41 بررسی نگرش نسبت به ایمنی غذایی: مورد مطالعه توزیع کنندگان مواد غذایی شرکت کاله آمل (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران
42 بررسی وی‍ژگی های آنتی اکسیدانی عصاره های فنولی حاصل از میوه ازگیل (Mespilus germanica L. ) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
43 بررسی ویژگی های عملکردی ایزوله پروتئین کنجاله آفتابگردان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
44 بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی خمیر و کیک فاقد گلوتن تهیه شده از صمغ گوار و آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
45 برهمکنش بین پروتئین های شیر و ویتامین ها (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
46 بهینه سازی تولید پروتیین هیدرولیز شده با قابلیت ضد اکسندگی بالا از کنجاله کنجد به کمک روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
47 بیماران سلیاکی و تولید فرآورده های غله ای فاقد گلوتن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
48 پایداری امولسیون سس مایونز با استفاده از استابیلایزرها به عنوان جایگزین تخم مرغ (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
49 پپتیدهای زیست فعال با تاکید بر منابع لبنی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
50 پپتیدهای زیست فعال حاصل از پروتئین منابع گیاهی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
51 پروتئومیکس و کاربردهای آن در ارزیابی کیفیت مواد غذایی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
52 پوشش های پروتیینی مورد استفاده در صنایع بسته بندی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران
53 پیش بینی سرعت تشکیل محصولات اولیه و ثانویه اکسایش در گردو (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
54 تاثیر استفاده از آرد جو بدون پوشینه تیمار شده به روش حرارتی بر ویژگی های فیزیکو شیمایی خمیر و شاخص حجم و رطوبت کیک حاصل بر پایه آرد گندم (دریافت مقاله) همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
55 تاثیر پوشش ایزوله پروتیین سویا بر مقاومت به جذب روغن کاغذهای بسته بندی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران
56 تاثیر جایگزینی آرد گندم با آرد جو بدون پوشینه تیمار شده به روش حرارتی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی کیک حاصل (دریافت مقاله) همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
57 تاثیر شرایط هیدرولیز بر درجه هیدرولیز و طول زنجیره پپتیدی پروتئین آب پنیر در دمای ℃47 (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
58 تاثیر فرآوری بر ترکیبات فیتو شیمیایی گوجه فرنگی و فرآورده های آن (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
59 تاثیر هیدرولیز شیمیایی بر میزان کاهش وزن و ترکیبات ساختاری کاه کلزا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
60 تاثیرپوشش دهی ماهی تیلاپیا با صمغ ریحان و زانتان بر کیفیت و میزان جذب روغن آن پس از فرآیند سرخکردن (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
61 تأثیر روشهای مختلف خشککردن بر میزان آنتوسیانین استخراجشده از گلبرگ زعفران (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
62 ترکیبات سرطان زا در مواد غذایی کبابی و راههای کاهش آنها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
63 ترکیبات فنلی روغن: ساختار، فعالیت بیولوژیکی و اثرات مفید بر سلامت انسان (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
64 تغییرات میزان فلاونوئید برگهای به ( Cydonia.oblonga ) اکوتیپ نیشابور در طولفصل رشد و به دو روش خشک کردن (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
65 تولید پروتئین ایزوله از فانوس ماهی (Benthosema pterotum) با استفاده از pHهای قلیایی و بررسی راندمان تولید و تغییرات ترکیبات شیمیایی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
66 تولید ژلاتین از ضایعات مرغ (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
67 تولید مصنوعی سلولز و سلولز رنگی به کمک روشهای باکتریائی میکروبی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
68 دانه روغنی سویا و تاثیر حرارت بر خواص عملکردی آن (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
69 روش های شناسایی مواد غذایی حرام (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
70 روشهای نوین شناسایی منبع ژلاتین جهت بررسی ایمنی و کنترل کیفیت آن (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
71 سنجش میزان فنول عصاره برگهای به ( Cydonia.oblonga) اکوتیپ نیشابور درطول فصل رشد و به دو روش خشک کردن (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
72 شبیه سازی ریاضی عمر ماندگاری مواد غذایی: روش ها و روندها (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
73 عوامل مؤثر بر اکسیداسیون چربی در امولسیونهای روغن در آب (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
74 غنی سازی مواد غذایی با ترکیبات فنولی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
75 فرایند استخراج به کمک آنزیم ترکیبات زیست فعال گیاهی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
76 مروری بر اثرات نامطلوب محصولات اولیھ و ثانویھ حاصل از اکسایش روغن ھای خوراکی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایران
77 مروری بر تأثیر فرایند هیدرولیز آنزیمی بر ویژگی های پروتئین های هیدرولیز شده (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
78 مروری بر تغلیظ حرارتی آبمیوه (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
79 مطالعه سلامت غذائی فرآورده های سرخ کردنی و شناسائی تاثیر بخارات حاصل از روغن های پخت برناهنجاری اثرات تراتوژنی و تنش اکسیداتیو ریوی (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
80 معرفی برخی از آنتی توکسیکانتهای غیر مغذی و چگونگی عملکرد آنها (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
81 معرفی ترکیبات زیست فعال گیاهی با خواص ضدسرطانی (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
82 معرفی خواص داروئی وآنتی اکسیدانی گیاه گرنه (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
83 معرفی روشهای نوین استخراج ترکیبات زیست فعال (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
84 مقاله مروری آکریل آمید در مواد غذایی: مکانیسم تشکیل و راه های کاهش آن در صنعت غذا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
85 مقایسه راندمان درجه هیدرولیز و طول زنجیره پپتیدی پروتئین آب پنیر (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
86 مقایسه روشهای مختلف تغلیظ آب میوه جات (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
87 مهاجرت الاینده های شیمیایی ا زمواد بسته بندی به ماده غذایی (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی امنیت غذایی
88 نانو کریستال ها سیستم های نوین انتقال ترکیبات زیست فعال در صنایع غذایی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
89 ویژگی های عملکردی و حسی پروتئین های هیدرولیز شده گیاهی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
90 هم رسوبی پروتئین های حاصل از ضایعات صنایع روغن و لبنی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران