دکتر بهادر فاتحی نوبریان

دکتر بهادر فاتحی نوبریان استادیار گروه مهندسی عمران- مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارس

دکتر بهادر فاتحی نوبریان

Dr. Bahador Fatehi-Nobarian

استادیار گروه مهندسی عمران- مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی مدل عددی سلول های جریان های ثانویه در کانال های ذوزنقه ای و تاثیر آن بر پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 5، شماره: 17
2 بهینه سازی مطالعه آزمایشگاهی هیدرولیک جریان درونگذری در سدهای پاره سنگی و روش سنجی آن با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 17، شماره: 6
3 تاثیر پارامترهای هندسی کانال و بافل در وضعیت فشار پایا در تیغه ی جداکننده ی جریان در کانال های واگرا (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 14، شماره: 1
4 مطالعه ی برآورد آبدهی با استفاده از روش جاستین و مقایسه آن با روش های تجربی (مطالعه موردی: زیرحوضه های البرز مرکزی) (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای نوین در مهندسی عمران دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی پتانسیل روانگرایی در مسیر متروی تبریز براساس روش ادریس – بولانگر و مقایسه نتایج آن با آیین نامه طراحی پلهای ژاپن (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
2 بررسی پارامتر زمان تمرکز در نتیجه ی روش های تخمین تجربی درحوضه های بالادست شهر کرج (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران و محیط زیست
3 بررسی تأثیر تغییرات نفوذپذیری بدنه‌ سد خاکی در مدلسازی عددی پدیده تراوش سد خاکی زنوز (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 بهینه سازی ابعاد حوضچه آرامش با استفاده از الگوریتم فراکتشافی (دریافت مقاله) اولین همایش مهندسی عمران و منابع زمین
5 مقایسه روشهای ارزیابی پتانسیل روانگرایی براساس آزمون مقاومت نفوذ استاندارد SPT در شهر تبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال