دکتر نجیب الله حکیمی

دکتر نجیب الله حکیمی مدیر گروه حقوق دانشگاه بین المللی المصطفی_ کابل

دکتر نجیب الله حکیمی

Dr. Najibulla Hakimi

مدیر گروه حقوق دانشگاه بین المللی المصطفی_ کابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تطبیقی نظریه حقوق طبیعی از منظر جان لاک و آموزه های دینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های حقوقی دوره: 1، شماره: 1
2 حقوق کودک در قرآن و حقوق بین الملل (دریافت مقاله) دوفصلنامه در مسیر استنباط دوره: 9، شماره: 1
3 مبانی و مصادیق اعمال نفوذ ناروا در قراردادها در فقه امامیه و حقوق افغانستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های فقه قضایی دوره: 1، شماره: 2
4 مسولیت بین المللی دولت ها در معاهدات در آموزه های دینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های حقوقی دوره: 1، شماره: 2
5 ویژگی ها و امتیازات نظام حقوقی قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه قرآن و علم دوره: 15، شماره: 28
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اعجاز قران کریم در تشریع و تنظیم حقوق کودک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهشهای میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی
2 بررسی تطبیقی نظریه حقوق طبیعی از دیدگاه جان لاک و قرآن کریم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهشهای میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی
3 قلمرو حریم خصوصی خانواده از منظر قرآن کریم و حقوق بشر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهشهای میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی