دکتر منوچهر جوکار

دکتر منوچهر جوکار عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر منوچهر جوکار

Dr. Manochehr Jokar

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیا شاهنامه ملحمه است؟ (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 2، شماره: 4
2 ابلیس و شیطان در اندیشه و آثار سعدی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی دوره: 6، شماره: 21
3 امر خارق العاده در حکایات عرفانی فارسی و چند داستان رئالیسم جادویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 74، شماره: 243
4 بازنمود «دیگری» در شعر عارف قزوینی و میرزاده عشقی از منظر نظریه پسااستعماری (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 15، شماره: 57
5 بررسی تطبیقی شیوه کاربست وجه حماسی در شعر جنگ های ایران و روس با جنگ ایران و عراق (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 13، شماره: 24
6 بررسی تطبیقی عناصر و مضامین ایرانی و سامی در کلیات سعدی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 9، شماره: 1
7 بررسی تطبیقی گروتسک در داستان های بهرام صادقی و غلام حسین ساعدی؛ با تاکید بر نظریه فیلیپ تامسون (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 15، شماره: 55
8 بررسی تطبیقی مفاهیم و موضوعات حکمی و اخلاقی در شاهنامه فردوسی و دیوان متنبّی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 12، شماره: 22
9 بررسی روابط قدرت حکومت، عشق و سرمایه در داستان ویس و رامین (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 12، شماره: 2
10 بررسی شباهت برخی از اندیشه های سعدی و باورهای زروانی با تاکید بر مینوی خرد (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 10، شماره: 37
11 بررسی شعر موج ناب فارسی؛ از سرآغاز تا سرانجام (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 14، شماره: 26
12 بررسی عناصر و مضامین دینی و میهنی در اشعار کتابهای فارسی دوره ی راهنمایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 4، شماره: 1
13 بررسی و تحلیل اندیشه های سوسیالیستی در شعر دو شاعرحزبی فارسی (دریافت مقاله) مجله نقد و نظریه ادبی دوره: 5، شماره: 1
14 تجربه زیسته؛ ماهیت، گونه ها و نقش آن در فرایند خلاقیت ادبی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 15، شماره: 60
15 تحلیل نشانه - معناشناختی کارکردهای گفتمانی مقاومت و مماشات در اعترافات تاج السلطنه (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 9، شماره: 1
16 ده نفر قزلباش به مثابه یک حماسه منثور: نگاهی به درون مایه های حماسی رمان (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 17، شماره: 2
17 روایت شکنی در شعر پسامدرن فارسی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 6، شماره: 2
18 رهیافت هایی به مفهوم و خاستگاه «طنین» در شعر و اندیشه ی طاهره صفارزاده (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 13، شماره: 4
19 زمینه های روی آوری نویسندگان ایرانی به رئالیسم جادویی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 10، شماره: 2
20 ساخت دستوری و بلاغی ترکیب های وصفی و اضافی پی در پی و اهمیت آن در شعر امین پور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی دوره: 9، شماره: 31
21 سبک شناسی و تحلیل ساخت دستوری مهم ترین «همکرد» زبان فارسی در قصاید خاقانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 10، شماره: 2
22 طلسم جمشید نقد و بررسی بن مایه ای اسطوره ای در منظومه های پهلوانی و طومارهای نقالی با تکیه بر سام نامه (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 15، شماره: 54
23 ظرفیت طنز و نقد اجتماعی- اخلاقی در آثار فارسی شیخ بهایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 9، شماره: 21
24 عشق متعالی در شعر معاصر فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 1، شماره: 3
25 کارکردشناسی ایدئولوژی در رمان ده نفر قزلباش (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 12، شماره: 1
26 نقد درس‌نامه‌های ادبیات معاصر نثر؛ با نگاه به سرفصل‌های درس (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 9، شماره: 1
27 نقد و تحلیل بوم گرایی داستان اهل غرق منیرو روانی پور با نگاهی به گفتمان قدرت (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 26، شماره: 94
28 نوستالژی یاد کودکی در شعر نیما، شاملو، فروغ و سپهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی دوره: 3، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازتاب دیدگاه های فلسفی در اندیشه های مولانا (تطبیقی بر اندیشه های فلسفی علامه محمدتقی جعفری(ره)) (دریافت مقاله) نخستین جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی جایزه ویژه علامه جعفری
2 بررسی و تحلیل درونمایه ای رمان تاریخی ده نفرقزلباش (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی
3 روایت مرگ در داستان کوتاه ایرانی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
4 سعدی و موسیقی (دریافت مقاله) همایش ملی ادبیات غنایی
5 فضیلت ایثار و فداکاری در شاهنامه بر اساس نظریه فضیلت ارسطو1 (دریافت مقاله) همایش شاهنامه و تعلیم و تربیت
6 فضیلت تدبیر و کاردانی در شاهنامه بر اساس نظریه فضیلت ارسطو (دریافت مقاله) همایش شاهنامه و تعلیم و تربیت
7 نوستالوژی یاد کودکی در شعر نیما، شاملو، فروغ و سپهری (دریافت مقاله) همایش ملی ادبیات غنایی