دکتر فاضل فیضی

دکتر فاضل فیضی استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

دکتر فاضل فیضی

Dr. Fazel Feizi

استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.