دکتر الهام ناظمی

دکتر الهام ناظمی استادیار گروه شهرسازی

دکتر الهام ناظمی

Dr. Elham Nazemi

استادیار گروه شهرسازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه و حل یک مدل زنجیره تامین سه سطحی با هدف افزایش کیفیت و کاهش زمان تحویل احتمالی (دریافت مقاله) دو فصلنامه مدیریت مهندسی و رایانش نرم دوره: 3، شماره: 1
2 ارائه و حل یک مدل زنجیره تامین سه سطحی با هدف افزایش کیفیت و کاهش زمان تحویل احتمالی (دریافت مقاله) دو فصلنامه مدیریت مهندسی و رایانش نرم دوره: 6، شماره: 2
3 ارزیابی مولفه های برند سازی شهری با تاکید بر مدیریت صنعت برند سازی شهر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 4، شماره: 4
4 ارزیابی و سنجش میزان اثرگذاری استفاده از فضای مجازی بر شاخص های معنای مکان در فضاهای شهری (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 29، شماره: 116
5 ارزیابی و سنجش نقش استفاده از فضای مجازی بر مولفه های موثر بر مدیریت بحران شهری مبتنی بر معنای مکان مطالعه ی موردی: فضای شهری سنتی و مدرن شهر اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 9، شماره: 1
6 ارزیابی وجود مکانیزم طراحی منطبق بر تهویه طبیعی در معماری سنتی شهرهای اقلیم گرم و خشک بدون بادگیر (نمونه موردی: فضای بیرونی بناهای چهارطرفه قاجاری شیراز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 7، شماره: 9
7 الگوی سلسله مراتبی معناپذیری مکان با برپایی رویدادها در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: بافت پیاده محدوده مرکزی شهر رشت) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 4، شماره: 1
8 بازشناسی نقش پیمون در طراحی خانه های سنتی از منظر سرمایش ایستا ( نمونه موردی: خانه های قجری شهر شیراز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 3، شماره: 6
9 بررسی میزان پیاده مداری در خیابان فردوسی شاهین شهر و تاثیر آن بر تعامل اجتماعی شهروندان (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 2، شماره: 13
10 تبیین رهیافت برنامه ریزی پیشایندی ارتقای منظر فرهنگی در تعامل با بوم شناسی انسانی در گذر زمان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 19، شماره: 2
11 تبیین مدل مفهومی نقش آفرینی فضای شهری در ارتقای کیفیت زندگی در بافت های تاریخی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 11، شماره: 41
12 تبیین مدلی برای تقویت نقش پل به عنوان فضایی شهری (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 15، شماره: 4
13 شناخت و امکان سنجی بکارگیری سیستم مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در آموزش معماری ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 11، شماره: 19
14 ضرورت توسعه پیاده محوری درهسته مرکزی شهر شاهین شهر، نمونه موردی خیابان فردوسی (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 2، شماره: 13
15 فاکتورهای تاثیرگذار بر پیاده سازی سیستم مدل سازی اطلاعات ساختمان در ایران : رویکرد برنامه ریزی منطقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 48
16 کارکرد پل به عنوان فضای شهری (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 4، شماره: 16
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی شاخص های کیفیت مسکن مناسب، در طرح مسکن مهر (نمونه موردی: استان اصفهان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
2 برنامه ریزی پیاده مدار حلقه ای از توسعه پایدار اجتماعی ومنابع شهری (مرور بر تجارب جهانی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
3 تاثیر برند سازی شهری بر منظر شهری پایدار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
4 تاثیر مدلسازی اطلاعات ساختمان بر مراکز درمانی در دوران کرونا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تولید دانش سلامتی و حکمرانی در جهان پساکرونا
5 تأثیر هویت بر منظر شهرهای ایرانی- اسلامی (گذار از سنت به مدرنیته) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
6 تبیین راهکارهای ارتقاء تعامل سازگار میان بناهای معماری و طبیعت با رویکرد معماری بیوفیلیک (دریافت مقاله) کنفرانس دو سالانه جامعه و معماری معاصر
7 دستیابی به الگوی کارآمد توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
8 راهکار ارتقاء کیفیات موثر بر پیاده راه ها به عنوان محرک توسعه در احیاء بافت های فرسوده شهری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
9 ساماندهی بافتهای فرسوده شهری با رویکرد پایداری اجتماعی(نمونه موردی:محله امیرعرب) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
10 شناخت راه کارهای موثربرجلب مشارکت ساکنان سکونتگاه های حاشیه ای درساماندهی طرح های شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
11 طرح جامع اراضی وقفی حلقه ای ازتوسعه شهرایرانی - اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
12 لزوم بازطراحی پل های عابر پیاده در جهت بهبود منظر شهری (با الگوگیری از نمونه های موفق ایران و جهان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
13 مروری بر مفاهیم محله و واحد همسایگی و ارایه چهارچوب واحد همسایگی مطلوب (دریافت مقاله) کنفرانس دو سالانه جامعه و معماری معاصر
14 مقایسه میزان پایداری در بافت های کهن، میانی و نوساز نمونه موردی شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بافت میانی شهرهای ایران
15 نگرشی بر برنامه ریزی شهری بیوفیلیک در پایداری زیست محیطی شهرها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی