آقای دکتر وحید یاوری

دکتر وحید یاوری معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم و فنون دریایی

آقای دکتر وحید یاوری

Dr. Vahid Yavari

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم و فنون دریایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر وحید یاوری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر بهمن 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تأثیر دوره های گرسنگی کوتاه مدت بر روی فاکتورهای خونی فیل ماهیان (Huso huso) پرورشی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 66، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات زیست محیطی ناشی از سوء مدیریت تغذیه در مزارع پرورش میگو چویبده آبادان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
2 اثرات سطوح مختلف لسیتین تخم مرغ بر برخی از شاخص های رشد و بازماندگی ماهیان انگشت قد بنی (Mesopotamichthys sharpeyi) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
3 اثرات سطوح مختلف لسیتین تخم مرغ بر برخی از شاخص های رشد و بازماندگی ماهیان انگشت قد بنی (Mesopotamichthys sharpeyi) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
4 اثرات سطوح مختلف لسیتین تخم مرغ بر شاخص های تغذیه ای ماهیان انگشت قدبنی (Mesopotamichthys sharpeyi) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
5 اثرات سطوح مختلف لسیتین تخم مرغ بر مقاومت به تنش دما و شوری در ماهیان جوان بنی (Mesopotamichthys sharpeyi) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
6 اثرات سطوح مختلف لسیتین تخم مرغ بر مقاومت به تنش کمبود اکسیژن در ماهیان انگشت قد بنی Mesopotamichthys sharpeyi (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
7 اثرات هماتولوژیک استفاده از سیر به عنوان مکمل غذایی در ماهی کپور معمولی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
8 ارایه الگوی مسجدمحور به منظور یکپارچه سازی و هماهنگی خیریه ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)
9 Investigation of Stress Distribution Around the Holes In Multi-fastened Joints (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
10 بررسی اثرات برخی غذاهای موجود بر روی رشد پست لارو میگوی سفید هندی (Penaeus indicus) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
11 بررسی اثرات سطوح مختلف مانان الیگوساکارید در جیره غذایی بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی همولنف میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
12 بررسی تغییرات بار باکتریایی ساکروفیل ماهی حلوا سفید (Pampus argenteus در طی دوره نگهداری در یخ (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
13 بررسی تنش های بین لایه ای در اتصالات مکانیکی د رمواد مرکب لایه ای (دریافت مقاله) همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک
14 بررسی چگونگی کارآمدسازی پایش و نظارت بر خیریه ها مبتنی بر رویکرد شفافیت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)
15 بررسی درک ذینفعان از اثرات استخراج معدن و مسیولیت اجتماعی شرکت ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
16 بررسی رابطه طول دستگاه گوارش-وزن و طول کل درماهیان جوان صبیتی Sparidentexhasta) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
17 بررسی رابطه وزن کل بدن به وزن اندام های داخلی(امعاء و احشا) ماهیان جوان صبیتی Sparidentex hasta در خلیج فارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
18 بررسی غلظت فلزات سنگین (Pb,Zn,Cd and Cu ) در رسوبات سطحی سواحل بندر لنگه (دریافت مقاله) پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
19 بررسی و بهینه سازی پنل ساندویچی دوخته شده با هسته فوم تحت بارگذاری ضربه ای (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
20 تاثیر سیاست های متفاوت غذادهی روزانه بر نرخ بازماندگی و میزان تولیدات میگوی پاسفید غربی Litopenaeus vannaemi (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
21 تاثیرات پساب مزارع پرورش آبزیان بر اکوسیستم آبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
22 تجمع زیستی فلزات سنگین در بافت عضله ماهی صبور (Tenualosa ilisha) رودخانه کارون در ارتباط با برخی مشخصات زیست سنجی (طول استاندارد و وزن کل) و مقایسه آن با استانداردهای جهانی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
23 تحلیل شکست پیشرونده در اتصالات مکانیکی کامپوزیت های سه بعدی چند راستا (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
24 تعیین همبستگی بین غلظت فلزات (Pb, Cd, Zn and Cu ) در بافت های مختلف صدف خوراکی صخره ای (Saccostrea cucullata ) و رسوبات سطحی منطقه بین جزرومدی بندرلنگه (دریافت مقاله) پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
25 تغییرات بار باکتریایی مزوفیل ماهی حلوا سفید Pampus argenteus و ارتباط آن با زمان نگهداری در یخ (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
26 تغییرات پارامترهای همولنف میگوی خانواده Penaeidae تحت شوری های متفاوت آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
27 توجیه اقتصادی جایگزینی پودر ماهی با منبع پروتئین گیاهی سویا و مخمر نانوایی درجیره غذایی ماهی جوان بنی Mesopotamichthys sharpeyi (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
28 سنجش کیفیت پست لاروهای میگوی پا سفید غربی Litopenaeus vannamei تولید شده در برخی کارگاه های تکثیر در منطقه چویبده آبادان با استفاده از تست های شوری و فرمالین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
29 سین بیوتیک ها تحولی در توسعه آبزی پروری پایدار و تولید محصول سالم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
30 عوامل آلاینده ی استخرهای پرورش آبزیان (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی
31 کاربردباکتری انتروکوکوس فاسیوم (Enterococcus faecium) به عنوان یک گونه پروبیوتیک در صنعت پرورش آبزیان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
32 مروری براثرات منابع پروتئین گیاهی در جیره غذایی بر شاخص های خونی و ایمنی آبزیان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
33 مروری براهمیت پودر ماهی درمقایسه با دیگر منابع پروتئینی درجیره غذایی ماهیان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
34 مروری برجایگزینی پودرماهی با منابع پروتئین گیاهی در جیره های غذایی آبزیان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
35 مطالعه ساختار هیستولوژیک پناد فیل ماهیان Huso huso پرورشی در آب لب شور (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری علوم پایه
36 مطالعه مورفومتریک اندام های خارجی و داخلی بچه ماهی شوریده بومی منطقه بوسیف ، سواحل خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
37 مقایسه مولکولی میگوی ببری سبز خلیج فارس ( Penaeus semisulcatus ) و زیر گونه آن: تفاوت قابل توجه براساس COI 16 و یکسانی توالی ها بر اساس S rRNA (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
38 مقایسه ی فاکتورهای کیفیت آب و بار مواد آلی در استخرهای کپور ماهیان پرورشی در فصل بهار و زمستان (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی