دکتر لیلا کلانی ساروکلایی

دکتر لیلا کلانی ساروکلایی استادیار، دکترای تخصصی عمران-سازه، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی طبری بابل

دکتر لیلا کلانی ساروکلایی

Dr. Leila Kalani Sarokolayi

استادیار، دکترای تخصصی عمران-سازه، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی طبری بابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی مشکلات و راهکارهای مناسب مدیریت ساخت در بافت های ناکارآمد شهری (بافت فرسوده شهری)؛ مطالعه موردی: شهر ساری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی دوره: 5، شماره: 42
2 Evaluating Response Modification Factors of Concentrically Braced and Special Moment Steel Frames in Duplex Buildings (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی سازه و ژئوتکنیک دوره: 5، شماره: 1
3 تاثیر زلزله های حوزه دور و نزدیک بر تحریک غیریکنواخت سدهای بتنی وزنی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 32، شماره: 2
4 تأثیر انعطاف پذیری پی بر پاسخ دینامیکی سدهای بتنی وزنی تحت اثر مؤلفه های همبسته انتقالی و دورانی شتاب زمین (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 44، شماره: 76
5 تحلیل مخازن زمینی مکعبی بتنی با جداساز پایه تحت مولفه های انتقالی و دورانی زلزله (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 36، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آتش در خرابی پیش رونده سازه فولادی با دیافراگم صلب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
2 اثر آتش در خرابی پیش رونده سازه فولادی با دیافراگم صلب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری
3 اثر آتش در خرابی پیشرونده سازه فولادی با دیافراگم صلب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله
4 اثر کاویتاسیون بر پاسخ دینامیکی سدهای بتنی وزنی تحت اثر مولفه های انتقالی و دورانی زلزله با انعطاف پذیری پی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
5 اثر همزمان مولفه های انتقالی و دورانی زلزله بر پاسخ ساختمان های فولادی نامنظم در پلان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
6 ارزیابی اثر تغییر شرایط مرزی و مشخصات سخت کننده بر عملکر د لرزه ای دیوارهای برشی فولادی کمانش ناپذیر (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
7 ارزیابی اثر نوع الگوی بار جانبی و محتوای فرکانسی زلزله بر پاسخ های لرزه ای غیرخطی ساختمانهای بتن مسلح (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
8 ارزیابی پاسخ غیر خطی سدهای بتنی وزنی با مدل سازی ترک به روش چرخشی و ثابت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران
9 ارزیابی پاسخ مخزن مستطیلی بتن آرمه زمینی تحت سه مولفه همبسته زلزله (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
10 ارزیابی تنش بلندشدگی مخازن زمینی مکعبی بتنی جداسازی شده (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
11 ارزیابی رفتاردینامیکی مخازن هوایی بتنی باپایههای قابی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
12 ارزیابی رگرسیونی مقاومت برشی تیرهای مسلح بتنی تقویت شده با ورقه های FRP به روش هوش مصنوعی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
13 ارزیابی روشهای تولید شده مولفه های گهواره ای جنبش زمین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
14 ارزیابی روشهای تولید مولفه های پیچشی جنبش زمین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
15 ارزیابی عملکرد سازه های بتن آرمه با پلان هندسی نامنظم تحت اثر خرابی پیش رونده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران
16 ارزیابی عملکرد لرزه ای بیمارستان با سیستم قاب خمشی فولادی پس از حریق (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
17 ایجاد حس تعلق به مکان در طراحی مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران ، معماری و شهر سازی
18 dynamic analysis of dam-reservoir-intake tower considering sediments absorption (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین‌المللی رفتار بلندمدت و فن‌آوری‌های نوسازی سازگار با محیط زیست سدها
19 بررسی پاسخ لرزهای خطی سدهای بتنی قوسی با احتساب نیروهای هیدرودینامیک (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری
20 بررسی تاثیر ابعاد بازشوی مربع-مستطیلی بر رفتار دیوار برشی فولادی (دریافت مقاله) دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران
21 بررسی تاثیر ابعاد دهانه و ارتفاع طبقات بر وقوع خرابی پیشرونده تحت بارگذاری انفجار (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
22 بررسی تاثیر پی در تحلیل دینامیکی خطی سدهای بتنی وزنی تحت اثر زلزله (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
23 بررسی تاثیر نوع پایه برپاسخ دینامیکی مخازن هوایی بتنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
24 بررسی تاثیرات میرایی در رفتار دینامیکی خطی و غیر خطی سد بتنی وزنی با در نظر گرفتن اندرکنش سد و مخزن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
25 بررسی تاثیرمولفه های دورانی حرکت زمین برپاسخ لرزه ای خطی قابهای چندطبقه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
26 بررسی تحلیل دینامیکی غیر خطی سدهای بتنی وزنی، به دو روش اویلری و لاگرانژی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
27 بررسی تحلیلی مقاومت فشاری ورق اتصال درقابهای دارای مهاربندهای کمانش ناپذیر (دریافت مقاله) کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی
28 بررسی خسارت سازه فولادی کوتاه مرتبه با رویکرد توزیع بهینه میراگر ویسکوز (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
29 بررسی رفتار اتصال پیچی نیمه صلب با سپری فوقانی و تحتانی به روش اجزا محدود (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
30 بررسی رفتار اتصال مهاربند فولادی به قاب خمشی بتن مسلح (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
31 بررسی رفتار غیر خطی اتصالات زانویی لوله های فارسی بر (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
32 بررسی عددی رفتار تیرهای عمیق بتن سبک مسلح تقویت شده با الیاف FRP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
33 بررسی عددی رفتارتیرهای عمیق بتن سبک مسلح تقویت شده با الیافFRP (دریافت مقاله) کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی
34 بررسی عملکرد تیرهای کامپوزیتی Hat-Shape در عرشه پل ها به روش اجزای محدود (دریافت مقاله) دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران
35 بررسی عوامل موثر در ظرفیت فشاری غیرالاستیک ورق اتصال گوشه در قابهای دارای مهاربندهای کمانش ناپذیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
36 بررسی مقاومت کمانشی ستون‌های بتنی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
37 پاسخ دینامیکی سد بتنی وزنی و برج آبگیر با احتساب اندرکنش مخزن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
38 تاثیر شکل، ابعاد و محل قرارگیری بازشو بر ضریب رفتار دیوار برشی فولادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی
39 تحلیل استاتیکی فزاینده غیرخطی مخازن بتنی هوایی و تعیین ضریب رفتارناشی از شکل پذیری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
40 تحلیل پوش آور مخازن بتنی مکعبی زمینی و تعیین ضریب رفتارناشی از شکل پذیری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
41 تحلیل خرپای دوبعدی با استفاده از روش اجزای محدود (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
42 تحلیل خمشی ورق و بررسی پدیده قفل شوندگی برشی به روش اجزای محدود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
43 تحلیل سدهای بتنی وزنی تحت مولفه های انتقالی و دورانی زلزله با احتساب کاویتاسیون در مخزن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
44 تحلیل لرزهای سدهای بتنی وزنی براساس فرمولبندی تغییرمکان کل ونسبی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
45 تحلیل لرزهای سه بعدی برج های آبگیر با احتساب اندرکنش سد بتنی وزنی، پی و مخزن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
46 تحلیل مخازن بتنی هوایی آب با در نظر گرفتن اندرکنش سازه و سیال تحت اثر زلزله (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
47 تحلیل مخازن فلزی هوایی آب با در نظر گرفتن اندرکنش سازه و سیال تحت اثر زلزله (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
48 تحلیل هیدرودینامیک سد و مخزن به روش لاگرانژی تحت تحریک غیریکنواخت زلزله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
49 مطالعه پارامتریک رفتار غیرخطی تیرهای کامپوزیتی Hat-Shape به روش اجزای محدود (دریافت مقاله) دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران
50 مقایسه روشهای اویلری و لاگرانژی در تحلیل مخازن بتنی هوایی با احتساب اندرکنش آب و سازه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
51 مقایسه فشار هیدرودینامیک سدهای بتنی وزنی تحت تحریک یکنواخت و غیریکنواخت (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری