دکتر محمدکاظم شربتدار

دکتر محمدکاظم شربتدار

دکتر محمدکاظم شربتدار

Dr. MohammadKazem Sharbatdar

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تاثیر تقویت ساختمان های بتن مسلح چند طبقه با FRP بر خواص عملکرد لرزه ای دینامیکی سازه ها (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 6، شماره: 2
2 ارزیابی شاخص های توسعه پایدار در اجرای سازه های زیربنایی با جایگزینی پوزولان طبیعی دارای سیلیکات و آلومینات بالا در ملات پایه سیمانی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 9، شماره: 16
3 Experimental Investigation of Flexural and Impact Behavior of Flexible FRC Slabs (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 31، شماره: 1
4 Finding Critical Element in the Progressive Collapse of RC Structures Using Sensitivity Analysis (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 4، شماره: 12
5 بررس تجربی اثر تعبیه ی شیارهای سطحی در شکل پذیری اتصالات بتنی ضعیف تقویت شده با ورق های کامپوزیت FRP (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 1
6 بررسی آزمایشگاهی اثر الیاف غیرفولادی بر کارآیی و مشخصات مکانیکی و طاقت بتن غلتکی روسازی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 9، شماره: 2
7 بررسی آزمایشگاهی اثر خاموت های ابداعی دست ساز ساخته شده از FRP در مقایسه با خاموت های فلزی در اتصالات بتن مسلح، تحت اثر بارگذاری چرخه یی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 1
8 بررسی آزمایشگاهی اثر مشترک مقدار ریزدانه، سیمان، و مقاومت فشاری طرح اختلاط بهینه بتن غلتکی روسازی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 17، شماره: 3
9 بررسی آزمایشگاهی تاثیر دیافراگم محیطی و ورق میان گذر در اتصال ترکیبی المان های سازه یی فلزی و بتنی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 3
10 بررسی آزمایشگاهی رفتار چرخه یی اتصالات بتن ارمه ی مقاوم سازی شده با دستک فلزی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 4
11 بررسی آزمایشگاهی رفتار خمشی و شکلپذیری تیرهای دو دهانه بتن مسلح با جایگزینی کامپوزیت سیمانی الیافی توانمند (HPFRCC) (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 7، شماره: 33
12 بررسی آزمایشگاهی رفتار دیوار برشی کوپله با استففاده از بتن الیافی توانمند HPFRCC در تیر رابط با آرایش آرماتورگذاری متفاوت (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 34، شماره: 2
13 بررسی آزمایشگاهی مقاوم سازی خمشی تیرهای سراسری بتن آرمه با لمینیت پیش ساخته کامپوزیت الیافی توانمند (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 8، شماره: 6
14 بررسی آزمایشگاهی و عددی اثر جایگزینی خاموت های دست ساز ساخته شده از الیاف FRP به جای خاموت های فلزی در تیرهای بتن مسلح (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 25، شماره: 2
15 بررسی آمایشگاهی و المان محدود تاثیر خاموت های FRP در رفتار چرخه ای اتصالات بتنی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 43، شماره: 71
16 بررسی اتصال خمشی ترکیبی نوین تحت بارگذاری چرخه ای و اثر آن در قاب مرکب یک طبقه (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 4، شماره: 2
17 بررسی اثر قطر و درصد حجمی الیاف فلزی قلاب دار بر زمان وی بی و خصوصیات مکانیکی بتن غلتکی روسازی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 8، شماره: 1
18 بررسی تاثیر پارامترهای کلیدی در عملکرد لرزه ای ستون های بتن مسلح مقاوم سازی شده به روش نزدیک سطح (دریافت مقاله) فصلنامه مصالح و سازه های بتنی دوره: 1، شماره: 2
19 بررسی تاثیر خواص دینامیکی بر رفتار لرزه ای سازه های دوبلکسی بتن مسلح تقویت شده با ورق های کامپوزیت پلیمری FRP (دریافت مقاله) فصلنامه مصالح و سازه های بتنی دوره: 7، شماره: 1
20 بررسی تاثیر زاویه قوس در پلان بر رفتار لرزه ای و خصوصیات سازه ای عرشه و پایه های پل های بتن مسلح (دریافت مقاله) فصلنامه مصالح و سازه های بتنی دوره: 6، شماره: 2
21 بررسی تجربی تاثیر نسبت مواد سازنده، ترکیب سرباره زئولیت به عنوان پیش ماده الیاف امباس در مشخصات مقاومتی ملات های ژئوپلیمری (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 37، شماره: 22
22 بررسی جنبه های گوناگون مدل سازی عددی تیرهای بتن مسلح مقاوم شده در برش با پلیمرهای مسلح به الیاف (FRP) به روش نصب در نزدیکی سطح (NSM) (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 5، شماره: 19
23 بررسی رفتار خمشی تیر مسلح طره ساخته شده با بتن الیافی توانمند HPFRCC و چیدمان متفاوت خاموت گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 31، شماره: 4
24 بررسی رفتار شکل پذیر بار افزون و چرخه ای سیستم دیواربرشی فولادی تقویت شده با سخت کننده و ستون های قوطی شکل پرشده با بتن (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 5، شماره: 4
25 بررسی رفتار غیر خطی قاب های بتن مسلح مقاوم سازی شده به کمک طوقه و دستک فولادی در اتصال و تقویت تیر و ستون (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 14، شماره: 46
26 بررسی رفتار لرزه ای و مشخصات مفاصل سازه ای تیرها و قابهای کامپوزیت سیمانی مسلح توانمند HPFRCC (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 7، شماره: 31
27 بررسی روش NSM برای تقویت تیرهای بتنی دوسر گیردار با میله های کامپوزیتCFRP (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 12، شماره: 2
28 بررسی عددی افزایش ظرفیت باربری قاب بتن مسلح با استفاده از کامپوزیت سیمانی مسلح الیافی توانمند (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 29، شماره: 3
29 بررسی کفایت آئین نامه ها برای طراحی لرزه ای دیوارهای برشی ورق فولادی با متغیرهای هندسی و فیزیکی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 16، شماره: 52
30 بهبود خواص مکانیکی و سازه ای بتن ها با جایگزینی بطری های پت بازیافتی به عنوان ریزدانه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 32، شماره: 3
31 بهینه سازی مکانیکی و اقتصادی بتن ها ی پر مقاومت حاوی زئولیت و نانوسیلیس (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 8، شماره: 4
32 پیش بینی میزان انرژی مصرفی در ساختمان های با زیرساخت آموزشی موجود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و اثرات آن بر کاهش دی اکسیدکربن (مطالعه موردی مدارس مشهد) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 7، شماره: 13
33 تاثیر افزودن ترکیب مواد سیمانی زئولیت و میکروسیلیس در مقاومت فشاری و خمشی و قیمت تمام شده بتن سبک سازه ای حاوی پلی استایرن منبسط شونده (دریافت مقاله) فصلنامه مصالح و سازه های بتنی دوره: 6، شماره: 1
34 تاثیر ترکیب سنگدانه های سنگین مگنتیت و الیاف فولادی در بهبود خواص مکانیکی بتن های سنگین (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 32، شماره: 1
35 تاثیر سرباره آهن و الیاف پلی پروپیلن بر مشخصات مقاومتی و ضربه ملات ژئوپلیمری پایه خاک رس زئولیتی فعال شده با مواد قلیایی سدیمی (دریافت مقاله) فصلنامه مصالح و سازه های بتنی دوره: 8، شماره: 1
36 تاثیر کامپوزیت سیمانی مهندسی بر تقویت لرزه یی قاب های بتن مسلح غیر شکل پذیر دارای میان قاب آجری (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 37، شماره: 12
37 تاثیر لایه HPFRCC روی پانل های پیش ساخته در رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح (دریافت مقاله) فصلنامه مصالح و سازه های بتنی دوره: 4، شماره: 1
38 تشخیص الگوی آسیب دیوارهای برشی بتن آرمه با استفاده از تبدیل های ریاضیاتی (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 3، شماره: 4
39 رفتار اتصالات پیش ساخته بتنی تیر ستون با خاموت گذاری فشرده و نیمه فشرده تحت بارهای رفت و برگشتی (دریافت مقاله) فصلنامه مصالح و سازه های بتنی دوره: 4، شماره: 2
40 رفتار سازه ای کانال های درون شهری پر شده با انواع مخلوط CLSM حاوی مصالح بازیافتی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 25، شماره: 1
41 مدل سازی پالس غالب رکوردهای نزدیک گسل ایران طی زلزله های طبس 1978 و بم 2003 (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 1
42 مقاوم سازی آزمایشگاهی تیرهای بتن مسلح ضعیف با فناوری لایه های کامپوزیت سیمانی الیافی مسلح توانمند HPFRCC (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 51، شماره: 105
43 مقاوم سازی اتصالات تیر به ستون بتنی به کمک صفحات فلزی محصور کننده تحت بارهای لرزه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مصالح و سازه های بتنی دوره: 3، شماره: 2
44 مقاومت فشاری، کششی و خمشی بهبود یافته نمونه های غیر مسلح و تیرهای مسلح بتنی حاوی زئولیت (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 93
45 مقایسه آزمایشگاهی تاثیر سرباره های ضایعاتی اصفهان و اسفراین بر خواص مقاومتی و دوام بتن در محیط سولفاتی و رفتار خمشی تیرهای بتن آرمه (دریافت مقاله) فصلنامه مصالح و سازه های بتنی دوره: 8، شماره: 1
46 مقایسه آزمایشگاهی رفتار برشی تیرهای بتن آرمه معمولی و الیافی با خاموت گذاری مارپیچ پیوسته مستطیلی (دریافت مقاله) فصلنامه مصالح و سازه های بتنی دوره: 7، شماره: 2
47 مقایسه ی رفتار خمشی و الگوی انتشار ترک تیرهای بتن مسلح معمولی و الیافی با کمینه و بیشینه ی آرماتور کششی طولی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 39، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Analytical Investigation of Deficient RC Frames Shear Strengthened with FRP Rods by NSM (Near-Surface Method (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
2 آنالیز عددی تیرهای قابهای بتنی ضعیف تقویت شده با نوارهای الیافی کامپوزیتی به روش NSM (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
3 اثر آسیب اولیه بر تنش چسبندگی بیرون کشیدگی میلگرد در بتن های معمولی و خودمتراکم حاوی الیاف فولادی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
4 اثر میزان عمل آوری و بعد نمونه ها در مقاومت نمونه های مکعبی و استوانه ای ساخته شده با انواع بتن ها (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
5 ارائه شاخص های پیشنهادی توسعه پایدار پروژه های ساخته شده فرودگاهی ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
6 ارایه رابطه تحلیلی توصیف رفتار منحنی تنش-کرنش بتن محصورشده بر مبنای مدل هاگنستاد (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی بتن
7 ارایه رابطه تحلیلی درجه سوم برای توصیف رفتار منحنی تنش-کرنش بتن بر مبنای فرضیات هاگنستاد (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهش در مهندسی عمران،معماری و علوم زمین
8 ارزیابی آزمایشگاهی پارامترهای مقاومتی بتن معمولی و کامپوزیت الیافی توانمند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
9 ارزیابی آزمایشگاهی تاثیرات چندجانبه ی الیاف بر خصوصیات مکانیکی و عملکردی روسازیهای بتن غلتکی الیافی(FR-RCCP) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
10 ارزیابی آسیبپذیری اطلاعات و سیستمهای مدیریت هزینههای دوران نگهداری پلها (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
11 ارزیابی اضمحلال سختی و مقاومت در بارهای سیکلی برای اعضای بتنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت بتن
12 ارزیابی رفتار لرزهای سازه بتنی با سیستم قاب خمشی و دیوار برشی بتنی با چیدمان های مختلف دیوار برشی در پلان تحت رکوردهای زلزله نزدیک و دور از گسل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
13 ارزیابی روش های تقویت اتصالات برای بهبود عملکرد لرزه ای دیوارهای برشی فولادی در قاب های فولادی سبک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
14 افزایش ظرفیت برشی تیرهای بتن مسلح -Tشکل سراسری ضعیف با نصب ورق های کمپوزیت CFRP (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
15 افزایش ظرفیت برشی تیرهای بتنی مسلح ضعیف با نصب خاموت فلزی خارجی U- شکل (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 Experimental Investigation of Flexural Behavior of One-Way Two-Layer Steel and Polypropylene Fiber Reinforced Concrete Slab (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
17 Hybrid Connections Of Steel Beams to R.C Columns (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
18 INVESTIGATION OF EFFECTS OF NEAR-FAULT EARTHQUAKE ON RC BUILDINGS (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
19 Nonlinear Numerical Modeling of Flexural-Failure-Type RC Beams Strengthened with HPFRC Jackets (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
20 بتن با مقاومت اولیه ی بالا (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
21 بررسی آزمایشگاهی استفاده از بتن HPFRCC بصورت کامل و یا ترکیبی با بتن معمولی در ناحیه کششی و در تیرهای مسلح با میلگرد کامپوزیتی GFRP با نسبت تسلیح برابر بابالانس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
22 بررسی آزمایشگاهی با رویکرد آماری تاثیر افزودن میکرو الیاف فولادی بر خصوصیات مکانیکی بتن ژئوپلیمری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
23 بررسی آزمایشگاهی پانل های بتنی انعطاف پذیر تحت اثر بارهای ضربه ای (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
24 بررسی آزمایشگاهی تاثیر اضافه نمودن ترکیب پودر لاستیک ضایعاتی و الیاف های مصنوعی PPS بر خواص مکانیکی بتن (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی بتن
25 بررسی آزمایشگاهی تاثیر افزودن دوده سیمان (Kiln) در بهبود خواص مکانیکی مالت های ترمیمی حاوی میکروسیلیس و الیاف (دریافت مقاله) بیستمین همایش روز بتن و چهاردهمین کنفرانس ملی بتن
26 بررسی آزمایشگاهی تاثیر الیاف بر رفتار برشی تیرهای عمیق بتن مسلح کامپوزیتی الیافی توانمند (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی بتن
27 بررسی آزمایشگاهی تاثیر الیاف فولادی بر مقاومت فشاری و کششی بتن با مقاومت معمولی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی بتن
28 بررسی آزمایشگاهی تاثیر تركیب های نسبت های سرباره و زئولیت بر مقاومت فشاری پیش ماده ملات ژئوپلیمری با غلظت های متفاوت هیدروكسید سدیم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی بتن
29 بررسی آزمایشگاهی تاثیر تغییر پارامترهای ساخت بتن خود متراکم بر دوام آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران
30 بررسی آزمایشگاهی تاثیر جایگزینی بتن الیافی توانمند در رفتار خمشی و شکل پذیری تیرهای بتن مسلح سراسری دو دهانه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی بتن
31 بررسی آزمایشگاهی تاثیر جایگزینی بتن HPFRCC با بتن معمولی در تیرهای مسلح با میلگرد کامپوزیتی GFRP با نسبت بیشتر از بالانس (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
32 بررسی آزمایشگاهی خواص فیزیکی و مکانیکی بتنهای حاوی پلی اتیلن ترفتالات (پت) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
33 بررسی آزمایشگاهی رفتار تیرهای دوسرگیردار بتنآرمه تقویت شده با میلههای CFRP به روش NSM (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت بتن
34 بررسی آزمایشگاهی رفتار خمشی اتصالات مرکب ستون بتنی با تیرفلزی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
35 بررسی آزمایشگاهی رفتار ضربه ای نمونه های بتنی ساخته شده با مصالح بازیافتی لاستیکی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران
36 بررسی آزمایشگاهی ظرفیت برشی تیرهای ژئوپلیمری الیافی بدون خاموت حاوی سرباره کوره آهن گدازی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
37 بررسی آزمایشگاهی ظرفیت برشی تیرهای ژئوپلیمری بدون خاموت حاوی سرباره کوره آهن گدازی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی بتن
38 بررسی آزمایشگاهی ملات ژئوپلیمری بر پایه سرباره و مطالعه تاثیر پارامترهای نسبت ماسه به سرباره و مولاریته هیدروکسید سدیم بر مقاومت فشاری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی بتن
39 بررسی آزمایشگاهی و تجزیه و تحلیل آماری خواص مکانیکی بتن های الیافی فولادی تحت آزمایش های مقاومت فشاری، کششی دو نیم شدن و ضربه (وزنه افتان) با نسبت ابعادی مختلف (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی بتن
40 بررسی آزمایشگاهی و تحلیلیتاثیر خاموت هادر رفتار تیرهای عمیقبتن مسلح (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
41 بررسی آماری مقاومت خمشی و فشاری بتن های توانمند الیافی HPFRCC (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
42 بررسی آماری مقاومت ضربه ای بتن ژیوپلیمری و بتن معمولی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران
43 بررسی آماری مقاومت ضربه ای بتن های توانمند الیافی HPFRCC (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
44 بررسی اتصالات نوین مرکب تیرفلزی به ستون بتنی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
45 بررسی اثرات محصور شدگی بتن با استفاده از خاموت گذاری فشردهدر رفتار قاب خمشی بتن آرمه تحت بارگذاری انفجار (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
46 بررسی ازمایشگاهی و تحلیلی تاثیر خاموت های Frp دررفتار تیرهای عمیق بتن مسلح (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت بتن
47 بررسی پارامترهای عملکرد سازه ای لرزه ای قاب های هیبریدی با تیر فلزی و ستون بتنی تحت بارهای رفت و برگشتی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی بتن
48 بررسی تاثیر پس تنیدگی در تیرهای بتن مسلح تقویت شده با صفحات پس تنیده CFRP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
49 بررسی تاثیر جایگزینی بتن HPFRCC با بتن معمولی در تیرهای مسلح با میلگرد کامپوزیتی GFRP (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی بتن
50 بررسی تاثیر مقاومت فشاری ملات های ترمیمی حاوی سرباره در آزمون سازگاری با بتن بستر (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی بتن
51 بررسی تاثیر مقاومتی روکش HPFRCC بر دوام دال بتنی در محیط نامناسب (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران
52 بررسی تاثیر مولفه قائم حرکات زمین در حوزه نزدیک گسل بر عملکرد لرزه ای سازه بتنی با سیستم دوگانه ی قاب خمشی و دیوار برشی بتنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
53 بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر میزان نفوذپذیری بتن غلتکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
54 بررسی تجربی مقاوم سازی اتصالات بتنی با ورق های کامپوزیتیFRP (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
55 بررسی تقویت برشی تیرهای بتن آرمه با استفاده از پلیتهای فولادی خارجی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران
56 بررسی تقویت برشی تیرهای بتن آرمه با استفاده از صفحات فولادی خارجی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران
57 بررسی تقویت خمشی تیرهای ضعیف بتنی با ضخامت و طول های متفاوت لایه های بتن HPFRCC (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
58 بررسی تقویت خمشی دالهای ضعیف بتنی با لایه های متفاوت کامپوزیتهای الیافی توانمند HPFRCC (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
59 بررسی خصوصیات سازه ای و دوام مصالح نوین کامپوزیتی HPFRCC (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
60 بررسی خواص بتن خودمتراکم طبیعی SCC و بتن خودمتراکم تهیه شده از مصالح بازیافتی RA-SCC (دریافت مقاله) کنگره ملی بتن خود­متراکم (بتن نسل جدید)
61 بررسی خواص مکانیکی ترکیبات مختلف RPC با روش های مختلف عمل آوری و اثرات دمای بالا (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران
62 بررسی درصدهای مختلف الیاف فولادی بر خواص مکانیکی بتن ساخته شده از سنگدانه های سنگین مگنتیت کد موضوعی (E156) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران
63 بررسی رفتار تیر بتن مسلح با استفاده از کامپوزیت های سیمانی مسلح الیافی توانمند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بتن ایران
64 بررسی رفتار ساختمان های بلند بتن آرمه با سیستم قاب لوله ای با حذف ستون در طبقه هم کف (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی بتن
65 بررسی رفتار صفحات بتن آرمه دولایه تحت بارگذاری ضربه ای (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
66 بررسی طبقه نرم در ساختمان ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران
67 بررسی عددی اتصال گوشه ترکیبی و مقایسه آن با اتصالات رایج بتنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
68 بررسی عددی ستونهای بتنی مقاومسازی شده خمشی با میلههای FRP به روش نصب در نزدیک سطح NSM مطالعه موردی: نوع بتن و جنس الیاف (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
69 بررسی عملکرد لرزه ای سازه های تقویت شده با FRP (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران
70 بررسی نرم شدگی وسخت شدگی کرنش بتن محصور شده با ورق های FRP بر مقاومت و شکل پذیری اعضاء فشاری (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
71 بررسی و مقایسه آزمایشگاهی رفتار خمشی و شکل پذیری تیرهای بتن مسلح معمولی و الیافی حاوی حداقل میلگرد طولی خمشی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی بتن
72 بهبود دوام تحت چرخه های انجماد و ذوب و مقاومت فشاری بتن های خودمتراکم با جایگزینی متاکائولین با سیمان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی بتن و بیست و یکمین همایش روز بتن، بزرگداشت استاد احمد حامی
73 بهسازی خمشی تیرهای بتن مسلح آسیب دیده توسط لایه ی HPFRCC (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
74 بهینه سازی نسبت های اختلاط مصالح در طرح اختلاط بتن با استفاده از برنامه ی کامپیوتری Lingo (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی بتن
75 پایش سلامت ضرورتی اجتناب ناپذیر جهت تضمین عملکرد سازه های عمرانی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
76 تاثیر خواص دینامیکی بر رفتار لرزه ای سازه های دوبلکسی بتن مسلح مقاوم (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران
77 تاثیر کاهش ارتفاع تیر و مقاومت بتن بر رفتار چرخه ایی اتصالات تیر-ستون بتن آرمه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران
78 تاثیرمتاکائولین برمقاومت فشاری بتن درمحیط غرب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
79 تخمین هزینه انجام فعالیت های پروژه و توزیع احتمالاتی حاکم بر آن با توزیع وایبل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
80 تقویت برشی تیرهای بتن آرمه با خاموت پیش تنیده فولادی (دریافت مقاله) همایش ملی مقاوم سازی ایران
81 تکنیکهای تعمیر ومقاوم سازی تیرهای بتنی آسیب دیده (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
82 جایگزینی درزهای انبساط با دال‌های رابط بتنی انعطاف‌پذیر در پل‌ها (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
83 روش شناسایی تدابیر پیشگیرانه طراحی اجزای پلهای بتنی در مجاورت محیط های خورنده (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
84 روشی برای بازیابی مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن کف پیش ساخته بتن کفی (دریافت مقاله) همایش ملی مقاوم سازی ایران
85 زمان تناوب قاب خمشی بتن آرمه با دیوارپرکننده بنایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت بتن
86 شناسایی و ارزیابی ترک موجود در دیوار به کمک ابزار پردارش تصویر (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
87 کاربرد آزمایشات غیرمخرب NDT برای بازرسی سازه های بتنی بهسازی شده با الیاف FRP قسمت دوم روشهای بزرگ مقیاس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت بتن
88 کاربرد آزمایشات غیرمخرب NDT)جهت بازرسی سازههای بتنی بهسازی شده با الیافFRP قسمت اول : روشهای نزدیک سطحی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت بتن
89 کاربرد آزمایشگاهی بتن CLSM جهت پر کردن کانال های تاسیسات زیربنایی شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
90 کاهش بارهای زلزله با کاربرد بتن سبک در سبک سازی المانهای غیر سازه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران
91 کاهشآسیبهای وارده به شریان های حیاتی و زیر ساختها در اثر زلزله های حوزه نزدیک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
92 کنترل سازه زیرساخت های عمرانی با استفاده از ربات مسیریاب هوشمند (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
93 مروری برعملکرد بتن خودمتراکم درتیرهای محصور شده با GFRP تحت بارجانبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت بتن
94 مروری برعملکرد بتن خودمتراکم درستونهای محصور شده فلزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت بتن
95 مروری برعملکرد بتن خودمتراکمدرسیلندرهای محصور شده با GFRP تحت بارمحوری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت بتن
96 مقام سازی خمشی تیرهای بتن مسلح آسیب دیده ی جزئی با استفاده از کامپوزیت سیمانی توانمند HPFRCC (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
97 مقاوم سازی المان های بتنی با استفاده از بتن های انعطاف پذیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
98 مقاوم سازی برشی تیرهای بتنی با میله هایFRP با روش تعبیه در نزدیک سطح (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
99 مقاوم سازی پل های بتنی در مناطق جنوبی با استفاده از پس کشیدگی کامپوزیت ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
100 مقاوم سازی سازه های بتن آرمه با استفاده از پانل های توانمند سیمانی (دریافت مقاله) همایش ملی مقاوم سازی ایران
101 مقاومت فشاری و کششی و خمشی بتن خودمتراکم ساخته شده با الیاف فولادی میکرو و ماکرو (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران
102 مقایسه مدلهای پیش بینی رفتارستونهای دایروی بتنی محصور شده با الیافFRP (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
103 مقایسه ی توزیع دریفت و شاخص خسارت قاب بتن مسلح تحت اثر الگوهای رایج بارگذاری زلزله (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
104 نقش موثر ارتباطات انسانی در مدیریت بهینه زیرساختها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
105 ویژگی های تخلخل بتن کفی (دریافت مقاله) همایش ملی مقاوم سازی ایران