دکتر محمدجعفر صادق پور

دکتر محمدجعفر صادق پور استادیار الهیات و فقه و حقوق اسلامی  دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان دانشگاه شهرکرد

دکتر محمدجعفر صادق پور

Dr. Mohammad jafar Sadeghpour

استادیار الهیات و فقه و حقوق اسلامی دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی فقهی - حقوقی تعریف متلاحمه در راستای کیفی کردن بند (پ) ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 7، شماره: 2
2 برون رفت از چالش دیه ازاله پلک ها با استفاده از روش قرینه گرایی (موضوع ماده ۵۹۰ ق.م.ا) (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و اجتهاد دوره: 7، شماره: 13
3 پندارواره کراهت حضور زن نزد محتضر (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 27، شماره: 103
4 تاثیر بهبود بر کاهش میزان دیه آسیب های جنایی در فقه و قانون مجازات اسلامی ایران؛ خلاها و چالش ها (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 28، شماره: 105
5 تاملی در کیفر تکرار جرم فرزندکشی و اعتیاد به آن با تکیه بر ظرفیت های فقه امامیه (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 24، شماره: 90
6 تبیین چیستی قاعده «عدم الدلیل دلیل العدم» و بازتاب آن در ابواب جزایی جواهر الکلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و اجتهاد دوره: 6، شماره: 11
7 تحلیل فقهی (ماده607) قانون مجازات اسلامی در تعیین مقدار دیه لب ها (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 5، شماره: 1
8 تحلیل ماهیت نمایندگی مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 23، شماره: 87
9 تداوم علقه زوجیت در فرض مرگ یکی از زوجین: از علقه زوجیت تا علقه احترام (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 29، شماره: 110
10 جستاری انتقادی در حکم تعدد زوجات (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 28، شماره: 107
11 حکم خوردن جلبک: میان حلیت و حرمت (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 8، شماره: 2
12 دیه شکستگی استخوان بینی در فقه و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: تقابلی میان رویکرد تنظیر و تقدیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 18، شماره: 21
13 قاعده دیه شکستگی: بازتاب فاصله ای میان مشهور و ماثور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 18، شماره: 3
14 گستره شرط انتفای ابوت در ثبوت قصاص (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 22، شماره: 86
15 مختصات مفهومی «تهدید و خطر جانی مادر» در قوانین سقط درمانی (تناظر ماده واحده سقط درمانی ۱۳۸۴ و تبصره ماده ۷۱۸ ق.م.ا) (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 8، شماره: 4
16 نقدی بر رای وحدت رویه شماره ۷۶۱ مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص دیه شکستگی بینی (دریافت مقاله) فصلنامه رای (مطالعات آرای قضایی) دوره: 10، شماره: 34
17 نگاهی انتقادی به تعریف دامیه در فقه و قانون مجازات اسلامی با رویکردی هم گرایانه با اصل کیفیت قانون (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 25، شماره: 93
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ادا و قضای نماز بیماران کرونایی فاقد طهورین بر مبنای مذاهب فقهی (دریافت مقاله) همایش ملی کرونا در آینه قرآن و اندیشه های فقهی و حقوقی
2 اعتبارسنجی جواز تمسک به قاعده لاحرج در سقط درمانی با تاکید بر مفهوم حرج و چگونگی تحقق آن (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری طب و قضا
3 بررسی استنادات قرآنی امام رضا (علیه السلام) در تبیین علل تشریع احکام فقهی (دریافت مقاله) همایش علمی پژوهشی قرآن کریم و میراث رضوی
4 بررسی عوامل زمینه ساز ارتکاب زنای محصنه از جانب زنان (دریافت مقاله) همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی
5 مفهوم شناسی رشد کیفری با تکیه بر مبانی شرعی و آراء فقها (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری طب و قضا