دکتر رضوان صالحی

دکتر رضوان صالحی استادیار مشاوره و راهنمایی  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

دکتر رضوان صالحی

Dr. Rezvan Salehi

استادیار مشاوره و راهنمایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 امید به آینده شغلی: یک مداخله شناخت محور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره دوره: 4، شماره: 1
2 بررسی روائی، پایائی و ساختار عاملی پرسشنامه مهارتهای تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره دوره: 2، شماره: 4
3 بررسی روایی، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه مهارتهای تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره دوره: 2، شماره: 1
4 بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی مقیاس انطباق پذیری مسیر شغلی (CAAS) (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 16
5 بررسی نقش درگیری(مشارکت) والدین در پایستگی تحصیلی دانش آموزان با میانجی گری رضایت و اشتیاق تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 10، شماره: 1
6 تدوین مدل مفهومی موفقیت تحصیلی : یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 10، شماره: 38
7 رابطه فرسودگی تحصیلی با آسیب های تحصیلی، عملکرد تحصیلی و هوش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره دوره: 1، شماره: 3
8 رابطه فرسودگی تحصیلی با آسیب های تحصیلی، عملکرد تحصیلی و هوش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر شکرگزاری بر کیفیت زندگی دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنگره تازه یافته ها در حوزه خانواده، بهداشت روان، اختلالات، پیشگیری و آموزش
2 بررسی رابطه بین میزان آگاهی از چالش های شغلی و رضایت تحصیلی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
3 بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با کیفیت زندگی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی
4 بررسی رابطه تقید به رفتارهای مذهبی و اهمالکاری تحصیلی در دانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
5 بررسی رابطه تناسب شخصیتی زوجین با رضایت زناشوئی زنان (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
6 بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی و قابلیت استخدام پذیری دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
7 بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با میزان مصرف و تمایل به مصرف مواد مخدر در دانشجویان دختر (دریافت مقاله) همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی
8 بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی و بهزیستی روانشناختی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
9 بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی و شادکامی دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
10 بررسی رابطه سبک فرزندپروری اسلامی و عملکرد خانواده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده
11 بررسی رابطه سلامت معنوی با بهزیستی روانشناختی و بهزیستی تحصیلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
12 بررسی رابطه سلامت معنوی و عملکرد، رضایت و اشتیاق تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
13 بررسی رابطه مهارتهای تحصیلی و اشتیاق تحصیلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
14 بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش شناختی و هوش معنوی با رضایت تحصیلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
15 بررسی رابطه ی پنج عامل بزرگ شخصیت و مکانیسم های دفاعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
16 بررسی رغبتها و ارزشهای بازاریابان شبکه ای (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
17 بررسی میزان آگاهی دانشجویان از چالش ها و تغییرات دنیای مشاغل در قرن 21 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
18 بررسی میزان انطباق پذیری شغلی دانشجویان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
19 بررسی میزان رضایت از انتخاب در دوران نامزدی و رابطه آن با طرحواره های حوزه طرد و بریدگی در دانشجویان دختر متاهل (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن مشاوره ایران با عنوان مشاوره و حوزه سلامت
20 رابطه ادراک شیوه والدین با میزان عزت نفس نوجوانان دختر پایه دوازدهم شهر زرین شهر (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
21 رابطه بین اختلال شخصیت افسرده و عشق شیدایی (دریافت مقاله) دومین کنگره تازه یافته ها در حوزه خانواده، بهداشت روان، اختلالات، پیشگیری و آموزش
22 رابطه میزان فعالیت بدنی و شادمانی (دریافت مقاله) همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی
23 رابطه ی سبک زندگی اسلامی و رضایت جنسی زنان و مردان شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
24 روش پتروف-گالرکین ناپیوسته روی معادله دیفرانسیل مرتبه کسری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی جامع ریاضی ایران
25 مقایسه تاثیر مشاوره شغلی بر مبنای رویکردهای مدرن و پسامدرن بر فراشایستگیهای شغلی دانشجویان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم
26 نسبت وحی با واژه های متضاد - سحر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
27 نقش انتظار در افزایش معنویت گرایی در خانواده و مقابله با انحراف ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران