دکتر رضوان صالحی

دکتر رضوان صالحی استادیار مشاوره و راهنمایی  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

دکتر رضوان صالحی

Dr. Rezvan Salehi

استادیار مشاوره و راهنمایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 امید به آینده شغلی: یک مداخله شناخت محور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره دوره: 4، شماره: 1
2 The approximate solution of one dimensional stochastic evolution equations by meshless methods (دریافت مقاله) مجله مدلسازی ریاضی دوره: 9، شماره: 4
3 Weak Galerkin finite element method for an inhomogeneous Brusselator model with cross-diffusion (دریافت مقاله) مجله مدلسازی ریاضی دوره: 7، شماره: 3
4 بررسی رابطه بین اشتیاق تحصیلی و قابلیت استخدام دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره دوره: 3، شماره: 4
5 بررسی روایی، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه مهارتهای تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره دوره: 2، شماره: 1
6 بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی مقیاس انطباق پذیری مسیر شغلی (CAAS) (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 16
7 بررسی نقش درگیری(مشارکت) والدین در پایستگی تحصیلی دانش آموزان با میانجی گری رضایت و اشتیاق تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 10، شماره: 1
8 بررسی و مقایسه نیمرخ بالینی و نیمرخ مسیرشغلی افراد جویای کار به کارگمارده و درحال انتظار مراکز کاریابی (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 22، شماره: 84
9 بی تصمیمی مسیرشغلی در دانش آموزان پایه دوازدهم: بررسی نقش عملکرد خانواده، سبک‎های فرزندپروری، اشتغال و تحصیلات والدین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره دوره: 5، شماره: 4
10 تحلیل مضمون آسیبهای شغلی مددکاران اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 22، شماره: 85
11 تدوین مدل مفهومی موفقیت تحصیلی : یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 10، شماره: 38
12 رابطه فرسودگی تحصیلی با آسیب های تحصیلی، عملکرد تحصیلی و هوش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره دوره: 1، شماره: 3
13 مدل سازی تاثیر تغییرات فصلی و مرگ ومیر زنبورهای پرستار در کلونی زنبور عسل (دریافت مقاله) مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی دوره: 9، شماره: 2
14 مطالعه وضعیت سواد رسانه در جوانان استان چهارمحال و بختیاری و بررسی نقش آن در کیفیت زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره دوره: 4، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بخش بندی معنایی تصویر به کمک شبکه عصبی مبدل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و هوش مصنوعی
2 بررسی تاثیر شکرگزاری بر کیفیت زندگی دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنگره تازه یافته ها در حوزه خانواده، بهداشت روان، اختلالات، پیشگیری و آموزش
3 بررسی رابطه بین میزان آگاهی از چالش های شغلی و رضایت تحصیلی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
4 بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با کیفیت زندگی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی
5 بررسی رابطه تقید به رفتارهای مذهبی و اهمالکاری تحصیلی در دانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
6 بررسی رابطه تناسب شخصیتی زوجین با رضایت زناشوئی زنان (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
7 بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی و قابلیت استخدام پذیری دانشجویان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
8 بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با میزان مصرف و تمایل به مصرف مواد مخدر در دانشجویان دختر (دریافت مقاله) همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی
9 بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی و بهزیستی روانشناختی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
10 بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی و شادکامی دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
11 بررسی رابطه سبک فرزندپروری اسلامی و عملکرد خانواده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده
12 بررسی رابطه سلامت معنوی با بهزیستی روانشناختی و بهزیستی تحصیلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
13 بررسی رابطه سلامت معنوی و عملکرد، رضایت و اشتیاق تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
14 بررسی رابطه مهارتهای تحصیلی و اشتیاق تحصیلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
15 بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش شناختی و هوش معنوی با رضایت تحصیلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
16 بررسی رابطه ی پنج عامل بزرگ شخصیت و مکانیسم های دفاعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
17 بررسی رغبتها و ارزشهای بازاریابان شبکه ای (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
18 بررسی میزان آگاهی دانشجویان از چالش ها و تغییرات دنیای مشاغل در قرن 21 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
19 بررسی میزان انطباق پذیری شغلی دانشجویان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
20 بررسی میزان رضایت از انتخاب در دوران نامزدی و رابطه آن با طرحواره های حوزه طرد و بریدگی در دانشجویان دختر متاهل (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن مشاوره ایران با عنوان مشاوره و حوزه سلامت
21 رابطه ادراک شیوه والدین با میزان عزت نفس نوجوانان دختر پایه دوازدهم شهر زرین شهر (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
22 رابطه بین اختلال شخصیت افسرده و عشق شیدایی (دریافت مقاله) دومین کنگره تازه یافته ها در حوزه خانواده، بهداشت روان، اختلالات، پیشگیری و آموزش
23 رابطه میزان فعالیت بدنی و شادمانی (دریافت مقاله) همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی
24 رابطه ی سبک زندگی اسلامی و رضایت جنسی زنان و مردان شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
25 روش پتروف-گالرکین ناپیوسته روی معادله دیفرانسیل مرتبه کسری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی جامع ریاضی ایران
26 عوامل موثر در افزایش درآمد از طریق اینستاگرام در دوران کرونا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی روانشناسی (علم زندگی)
27 مقایسه تاثیر مشاوره شغلی بر مبنای رویکردهای مدرن و پسامدرن بر فراشایستگیهای شغلی دانشجویان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم
28 نسبت وحی با واژه های متضاد - سحر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
29 نقش انتظار در افزایش معنویت گرایی در خانواده و مقابله با انحراف ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران