دکتر عباسعلی صالحی

دکتر عباسعلی صالحی استادیار الهیات و فقه و حقوق اسلامی  دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان دانشگاه شهرکرد

دکتر عباسعلی صالحی

Dr. Abbasali Salehi

استادیار الهیات و فقه و حقوق اسلامی دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی فقهی حقوقی فسخ نکاح در اثر عوارض و مشکلات جنسی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشمندان حقوق دوره: 4، شماره: 8
2 دیدگاههای مختلف تفسیری در باره حیات برزخی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث دوره: 21، شماره: 58
3 سلب صلاحیت عمومی مبتنی برحجیت خبر واحد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 17، شماره: 63
4 مسئولیت افراد در تحقق اصلاح ذات البین از منظر قرآن کریم با تاکید بر قوانین موضوعه (دریافت مقاله) پژوهش نامه فرهنگ و معارف دینی دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ادله جبران خسارات در تعهدات قایم به شخص (دریافت مقاله) همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی
2 بررسی ارث زوجه از اموال غیرمنقول در فقه و حقوق ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی
3 بررسی فقهی حقوقی ضمانت اجرایی شرط ترک فعل حقوقی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ
4 تحلیل و بررسی مشروعیت نکاح مسیار درفقه مذهب تسنن و مذهب تشیع امامیه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
5 تشویق و تنبیه در قرآن و سنت با تاکید بر آموزه های فقهی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
6 چالش های حقوقی دکترین علمی میراث با دیدگاه فقهی در نظام حقوقی مالکیت آثار غیرمنقول تاریخی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی جامع حقوق ایران
7 حرج نوعی و شخصی و تاثیر آن در اعطاء حق طلاق به زوجه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
8 حق طلاق زوج وحقوق زوجه در فقه و حقوق موضوعه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام
9 حکومت بر مبنای عدالت یا اخلاق محوری (دریافت مقاله) همایش سراسری علمی پژوهشی شناخت اخلاق و آداب حسینی
10 ضرورت توسعه وقف علمی با تاکید بر سند برنامه ششم توسعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی
11 ضمانت اجرای تعهدات قائم به شخص در حقوق موضوعه و فقه امامیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی قرارداد، اصول و چالش های پیش رو
12 کارکردهای فرهنگی و اجتماعی عبادات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت دینی ،راهی به سوی تعالی
13 کارکردهای فرهنگی واجتماعی عبادات (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
14 مسئولیت مدنی ناشی ازتدلیس درنکاح درحقوق ایران و فقه اسلامی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
15 معنای شرط و اقسام شروط باطل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی