دکتر سمیه صفری

دکتر سمیه صفری استادیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

دکتر سمیه صفری

Dr. Somayeh Safari

استادیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر مدیریت استعداد بر عملکرد نوآورانه با نقش میانجی مهارت تاب آوری (مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان استان فارس) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 9، شماره: 1
2 تبیین نقش سرمایه اجتماعی در رابطه با مشارکت ورزشی و خودکارآمدی در معلولان جسمی -حرکتی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 11، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط سبک رهبری تحول آفرین و هوش هیجانی مربیان رشته های تیمی منتخب دانشگاه های استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
2 ارتباط سبک های رهبری تحول گرا و عمل گرا با شخصیت مربیان ورزشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
3 ارتباط سواد سلامت با میزان مشارکت در فعالیت های ورزشی در مردان میانسال (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
4 بررسی ارتباط بین تعهد سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
5 بررسی ارتباط بین تعهد عاطفی و تعالی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان چهارمحال بختیاری بر اساس مدل تعالی سازمانیEFQM (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
6 بررسی بین درجه تحقق سازمان یاد گیرنده و مدیریت دانش در ادارات کل تربیت بدنی استان های چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
7 بررسی رابطه ی بین تعهد سازمانی و سلامت عمومی معلمان تربیت بدنی استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
8 بررسی مدل JCM در سنجش ویژگیهای شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
9 بررسی نقش مدیریت مشارکتی مدیران بر میزان اثربخشی رفتار سازمانی، از دیدگاه معلمان ورزش استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
10 بررسی و اولویت بندی ابعاد عدالت سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
11 بررسی وضعیت ایمنی اماکن ورزشی سرپوشیده استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت ورزشی
12 بررسی وضعیت گردشگری ورزشی در استان چهارمحال و بختیاری بر اساس مدل SWOT (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
13 بررسی ویژگی های سازمان های نظم اشوب درسازمان های ورزشی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
14 بررسی ویژگی های سازمان های نظماشوب درسازمان های ورزشی (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم ورزشی و سلامت
15 تاثیر تعامل هواداران تیم فوتبال پرسپولیس بر آموزش صلح. (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
16 تاثیر تعهد سازمانی و رضایت وظیفه ای بر تمایل به ادامه ی همکاری داوطلبی در ورزش دانشجویی، مطالعه ی موردی: دانشگاه های شهرکرد (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم ورزشی و سلامت
17 تاثیر تعهد سازمانی و رضایت وظیفه ای بر تمایل به ادامه ی همکاری داوطلبی در ورزش دانشجویی، مطالعه ی موردی: دانشگاههای شهرکرد (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
18 تاثیر شبکه های اجتماعی بر هوش اجتماعی نوجوانان فوتبالیست شهرستان باشت (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
19 تاثیر شبکه های اجتماعی برآموزش صلح ازدیدگاه هواداران تیم فوتبال پرسپولیس. (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
20 تاثیر عامل فرهنگی بر توسعه ورزش همگانی در خوابگاه های دختران دانشگاه های دولتی جنوب شرق کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
21 تعیین و بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی و کیفیت زندگی کاری دبیران تربیت بدنی استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
22 شناسایی، اولویت بندی و مقایسه ی عوامل انگیزاننده و بازدارنده مشارکت در فعالیت های ورزشی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر های بروجن و لردگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
23 عوامل اجتماعی موثر بر سلامت اجتماعی دبیران تربیت بدنی استان اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
24 مقایسه تاثیرتمرینات فیزیوبال و تمرینات با صندلی برتعادل زنان سالمند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
25 مقایسه کیفیت آمورشی رشته تربیت بدنی در دو نظام آموزش حضوری ×و نیمه حضوری در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم ورزشی و سلامت
26 مقایسه کیفیت آمورشی رشته تربیت بدنی در دو نظام آموزش حضوری و نیمه حضوری در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
27 مقایسه میزان شادکامی و بهزیستی روانشناختی دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه شهرکرد (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت ورزشی
28 مقایسه نقش انواع رسانه های ورزشی (تصویری، صوتی و نوین) بر سبک زندگی سلامت محور بانوان ورزشکار شهر شهرکرد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ارتباطات ورزشی: سواد ارتباطی و سواد رسانه ای در ورزش
29 نقش سندرم سقف شیشه ای بر خودپنداره زنان در سازمانهای ورزشی استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
30 نقش سندرم سقف شیشه ای برتوانمندسازی روانشناختی زنان در سازمانهای ورزشی استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و سلامت اجتماعی