دکتر حشمت الله صمیمی شلمزاری

دکتر حشمت الله صمیمی شلمزاری دانشیار شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

دکتر حشمت الله صمیمی شلمزاری

Dr. Heshmatollah Samimi shalamzari

دانشیار شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.