نگار احمدی

 نگار احمدی فرد مهم علمی

نگار احمدی

فرد مهم علمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.