دکتر محمدرضا ولی پور

دکتر محمدرضا ولی پور دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش

دکتر محمدرضا ولی پور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی عملکرد لرزه ای قاب های بتن مسلح مقاوم سازی شده با مهاربندهای کمانش ناپذیر تحت حرکات نزدیک گسل (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی عملکرد لرزه ای سیستم قاب خمشی بتنی با شکل پذیری متوسط در حوزه نزدیک گسل براساس ضوابط بارگذاری ویرایش چهارم استاندارد 2800 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
2 بررسی آزمایشگاهی تیرهای بتنی تقویت شده با چند نمونه الیاف FRP تحت آزمایش خمشی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
3 بررسی آزمایشگاهی تیرهای بتنی تقویت شده با چند نمونه الیاف FRP تحت آزمایش خمشی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
4 بررسی آزمایشگاهی تیرهای بتنی تقویت شده با چند نمونه الیاف FRP تحتآزمایش خمشی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
5 بررسی آزمایشگاهی تیرهای بتنی تقویت شده با چند نمونه الیاف FRP تحتآزمایش خمشی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
6 بررسی تاثیر سخت کننده در رفتار دیوارهای برشی فولادی بازشو دار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
7 بررسی تاثیر ضوابط طراحی آیین نامھ ھای معتبر موجود بر MCR سازه ھا (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
8 بررسی تاثیر ضوابط طراحی آیین نامه های معتبر موجود برMCRسازه ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
9 بررسی تغییرات ویرایش های اول،دوم،سوم،چهارم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله، استاندارد 2800 (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و علوم محیطی
10 بررسی ساختمان های فلزی میان مرتبه قاب خمشی با مهاربندی ضربدری، طراحی شده با ویرایش های مختلف آیین نامه 2800 (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و علوم محیطی
11 بررسی عملکرد لرزه ای قاب های بتن مسلح مقاوم سازی شده با مهاربندهای کمانش ناپذیر تحت زلزله های نزدیک گسل (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
12 تعیین رابطھ ضریب ظرفیت لنگر خمشی تیر بھ ستون (MCR) با پارامترھای تعیین عملکرد سازه (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
13 تعیین رابطه ضریب ظرفیت لنگر خمشی تیر به ستون(MCR) باپارامترهای تعیین عملکرد سازه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
14 مطالعه آزمایشگاهی اثر نانولوله های چندجداره کربنی (MWCNT) بر خواص فیزیکی و مکانیکی بتن های پرمقاومت (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر