دکتر یعقوب پیوسته گر

دکتر یعقوب پیوسته گر دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران

دکتر یعقوب پیوسته گر

Dr. Yagoub Peyvastehgar

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.