پروفسور فرامرز آشنای قاسمی

پروفسور فرامرز آشنای قاسمی استاد

پروفسور فرامرز آشنای قاسمی

Prof. Faramarz Ashenai Ghasemi

استاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.