یعقوب قره داغی

 یعقوب قره داغی

یعقوب قره داغی

Yagoob Garedaghi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.