دکتر یعقوب قره داغی

دکتر یعقوب قره داغی گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکتر یعقوب قره داغی

Dr. Yaghoub Garedaghi

گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Case Report of Taenia saginata Infection in a ۲۳-Year-Old Man Living in Parsabad Moghan Area in Ardabil Province, Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی انگل شناسی پزشکی و علوم اپیدمیولوژی دوره: 2، شماره: 4
2 Cryptosporidiosis: An Emerging Zoonotic Disease of Global Public Health Concern (دریافت مقاله) مجله بین المللی انگل شناسی پزشکی و علوم اپیدمیولوژی دوره: 2، شماره: 4
3 In Vivo Therapeutic Effect of Triclabendazole + Levamisole on Hydatid Cyst in Rats (دریافت مقاله) مجله بین المللی انگل شناسی پزشکی و علوم اپیدمیولوژی دوره: 1، شماره: 1
4 Prevalence of Different Types of Malaria in Shendi, Sudan (دریافت مقاله) مجله بین المللی انگل شناسی پزشکی و علوم اپیدمیولوژی دوره: 2، شماره: 4
5 Prevalence of Toxocara cati in pet cats and it ʼ s zoonotic importance in Tabriz city, Iran (دریافت مقاله) مجله بیماریهای مشترک دام و انسان دوره: 4، شماره: 3
6 Protection of Parasites Against COVID-۱۹ and Other Viruses (دریافت مقاله) مجله بین المللی انگل شناسی پزشکی و علوم اپیدمیولوژی دوره: 1، شماره: 1
7 Protective Effect of Hydroalcoholic Extract of Solanum surattense on Brain Tissue Damage and Oxidative Stress in Adult Rats with Toxoplasmosis (دریافت مقاله) مجله بین المللی انگل شناسی پزشکی و علوم اپیدمیولوژی دوره: 1، شماره: 1
8 Therapeutic Efficacy Assessment of Dectomax® (Doramectin) in Sheep and Cattle From Timis County, Romania (دریافت مقاله) مجله بین المللی انگل شناسی پزشکی و علوم اپیدمیولوژی دوره: 2، شماره: 4
9 بررسی آلودگی به انگل های کرمی دستگاه گوارش و محوطه بطنی ماهیان بومی سدارس (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 4، شماره: 2
10 بررسی آلودگی به توکسوپلاسما در بیماران بدخیم سرطانی بروش الایزا و مقایسه آن با گروه کنترل در شهرستان تبریز (1386) (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 5، شماره: 1
11 بررسی آلودگی به توکسوپلاسما در بیماران پیوندی کلیه بروش الایزا و مقایسه آن با گروه کنترل در شهرستان تبریز (1386) (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 3، شماره: 4
12 بررسی تغییرات بیوشیمیایی سرم ناشی از عوارض کبدی در آلودگی با کرم قلب سگ (دیروفیلاریاایمیتیس) (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 4، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی سستودهای دستگاه گوارش گنجشک های شهرستان تبریز (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
2 بررسی مدفوع تک سمی های شهرستان تبریز از نظر آلودگی به تخم انگلهای کرمی دستگاه گوارشی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
3 بررسی میزان شیوع و باروری کیست های هیداتید در دامهای کشتار شده در کشتارگاه شهر رشت (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم غذا و سلامت عمومی
4 شیوع آلودگی به ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم در سگ های بی سرپرست شهرستان تبریز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
5 گزارش درمانگاهی یک موردنادرمرده زایی بز به علت زالو (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
6 مروری بر کنه واروآ زنبورعسل و روشهای مبارزه با آن (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران