دکتر یوسف محمدی فر

دکتر یوسف محمدی فر استادیار دانشگاه رازی

دکتر یوسف محمدی فر

Dr. Yousef Mohammadifar

استادیار دانشگاه رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدلی پارادایمیک برای توسعه آموزش کارآفرینی در دانشگاه های نسل سوم؛ کاربست نظریه بنیانی (دریافت مقاله) مجله آموزش و مدیریت کارآفرینی دوره: 2، شماره: 1
2 اعتماد به سازمان های دولتی و سطح رضایت مندی شهروندان: مطالعه موردی دستگاه های اجرایی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 3، شماره: 11
3 بازار یابی بیمه های مسیولیت و بررسی مهم ترین عوامل در فروش این نوع بیمه ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 17، شماره: 3
4 بررسی تاثیر بازاریابی سیاسی برافزایش مولفه قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 12، شماره: 47
5 بررسی تاثیر نوآوری استراتژیک بر عملکرد نوآورانه با نقش تعدیل گر محیط تجاری (موردمطالعه: شرکت های کوچک و متوسط کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 17، شماره: 5
6 بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر رضایت ارباب رجوع از سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 2، شماره: 3
7 پیامدهای برندیابی ملی برای جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر ابعاد سیاسی و اقتصادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره: 2، شماره: 1
8 پیشایندهای توسعه رفتار مصرف هوشمندانه" (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 8، شماره: 1
9 تاثیر رنگ بر ارزش روانی ادراک شده کیفیت خودرو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ دوره: 9، شماره: 4
10 تدوین مولفه های اصلی رکود بنگاه های صنعتی غذایی و دارویی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 1
11 رویکردی میانرشتهای به رفتارخرید مصرفکنندگان در شرایط بحران: با تاکید بر بحران کوویدـ۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 12، شماره: 3
12 ریشه های پیدایش بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی: مطالعه ی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
13 شناسایی و اولویت بندی عوامل فرهنگی موثر بر تحقق اقتصاد دانش بنیان در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 27، شماره: 20
14 ضرورت ها و پیامدهای برندیابی برای شهرهای کشور با تاکید بر حوزه اقتصاد گردشگری شهری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 6، شماره: 21
15 طراحی چهارچوب چندسطحی برای اجرای موفق بازاریابی سبز در شرکت های تولیدکننده مواد غذایی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 11، شماره: 1
16 طراحی مدل بومی مدیریت بحران سوانح گسترده طبیعی (موردمطالعه: زلزله کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 10، شماره: 2
17 طراحی و تدوین مدل بازاحیای بنگاه های صنعتی راکد (مورد مطالعه: استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 4
18 عوامل موثر بر ناکارآمدی مدیریت سرمایه انسانی و راهکارهایی برای رفع آن (موردمطالعه: سازمان های دولتی استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 3
19 کیفیت خدمات دریافتی از دانشگاه رازی و اثر آن بر سطح رضایت مندی دانشجویان (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 11، شماره: 3
20 مدل خلق ارزش از کلان داده در بازاریابی؛ رویکردی فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت تبلیغات و فروش دوره: 4، شماره: 2
21 مدل‌سازی و تحلیل راهبردی اکوسیستم کارآفرینی فراگیر شهری با رویکرد نظریه بازی‌ها (مورد مطالعه: شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 14، شماره: 3
22 مدلی برای برندسازی شهری در ایران براساس نظریه ی داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 3، شماره: 1
23 مدلی برای توسعه صنعت بوم گردی در ایران با تاکید بر فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 11، شماره: 2
24 مدیریت توسعه پایدار شهر کرمانشاه؛ رهیافت اقتصاد سیاسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره: 5، شماره: 1
25 مطالعه و تبیین نقش چالش‌های فناورانه در فرایند رکود بنگاه‌های‌ صنعتی؛ رویکرد آمیخته اکتشافی (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 17، شماره: 3
26 مفهوم پردازی چالش های بازاریابی سبز در کسب و کارهای کوچک و متوسط (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 22، شماره: 54
27 مفهوم پردازی چالش های کسب وکارهای خانگی در روستاهای استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 10، شماره: 2
28 مفهوم پردازی عوامل تاثیرگذار بر گرایش دانش آموختگان آموزش عالی به کارآفرینی با روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه اکتشاف و پردازش هوشمند دانش دوره: 1، شماره: 3
29 مفهوم پردازی مدل برندآفرینی شهری در ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 6، شماره: 4
30 مفهوم پردازی مدل رفتار مصرف کننده در وضعیت بحران و ارائه استراتژی مناسب بازاریابی (مطالعه موردی: بحران کووید-۱۹) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 2
31 موانع و راهکارهای کاربست یافته های تحقیقاتی علوم انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 2
32 میزان انطباق عملکرد دریافتی از رفتار کارکنان و انتظارات مراجعین از سازمان های دولتی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 1
33 میزان انطباق عملکرد دریافتی از رفتار کارکنان و انتظارات مراجعین از سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 1
34 نقش افراد تاثیرگذار در بازاریابی (رویکرد فراترکیب) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 21، شماره: 49
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استراتژی بازاریابی خدمات اینترنت بانک براساس درک کیفیت خدمات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
2 استراتژی های موضع یابی در برندسازی شهرها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه
3 بررسی پراکندگی واحدهای نانوایی در سطح شهر کرمانشاه و ارائه الگوی مناسب مکانی با استفاده از GIS (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
4 بررسی تاثیر بازاریابی بلند مدت وتفاوت میان بازاریابی و فروش و برمشتریان با ارزش بازار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
5 بررسی تاثیر برندسازی بر توسعه صادرات محصولات خاص استان کرمانشاه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
6 بررسی تاثیر شناخت قابلیتهای بازاریابی بر عملکردهای سازمانی وتوسعه کسب وکارهای کوچک ومتوسط (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوگرایی در پژوهش های مدیریت،حسابداری و اقتصاد
7 بررسی تاثیر شناخت قابلیتهای بازاریابی بر عملکردهای سازمانی وتوسعه کسب وکارهای کوچک ومتوسط (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
8 بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی موردمطالعه: سازمان های دولتی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
9 بررسی رابطه بین مسیولیت اجتماعی شرکت و تعهد سازمانی موردمطالعه: سازمانهای دولتی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
10 بررسی نقش مشارکت انجمن های توسعه صادرات بر عدم اطمینان از عملکرد صادرات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
11 بررسی نقش میانجی تفکر استراتژیک در تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
12 بررسی و ارزیابی ارتباط منافع پولی درک شده و ویژگی های تبلیغات در رسانه های اجتماعی، با هدف خرید مصرف کنندگان فروشگاه اتکا (نمونه مطالعاتی: شهر تهران با میانجی گری امید به عملکرد) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
13 تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رضایت مشتری در شرکت های پخش مواد غذایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
14 تولید ابری: دیدگاه عوامل انسانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
15 چگونه از رنگ ها در تبلیغات بانکی استفاده کنیم مطالعه موردی رنگ سبز وسپرده قرض الحسنه (دریافت مقاله) اولین همایش تبلیغات خلاق بانکی
16 شناسایی عوامل موثر بر رفع موانع صادراتی محصولات خاص تولیدی استان کرمانشاه از طریق برندسازی (مورد مطالعه: نان برنجی کرمانشاه) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه
17 ضرورت ها و پیامدهای برندآفرینی شهری و اثرات آن بر جذب گردشگر با تأکید بر نقش رضایت شهروندان ساکن (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقتصاد شهری
18 طراحی مدل تجزیه و تحلیل کیفیت خدمات و رضایت مندی مشتریان بانک مهر کرمانشاه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی
19 مطالعه تاثیراستراتژی بازاریابی هوشمند بر عملکرد کسب و کار (مطالعه موردی شعب بانک سپه شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوگرایی در پژوهش های مدیریت،حسابداری و اقتصاد
20 مطالعه عملکرد کسب و کار متاثر از هوشمند سازی بازار یابی (مطالعه موردی شعب بانک ملت شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
21 نقش مدیریت منابع انسانی الکترونیکی در سازمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
22 واکنش مشتریان در برابر خدمات هتلداری (مورد مطالعه :هتل های شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری