علی تقوی

 علی تقوی ریاست نمایندگی گرگان در جامعه المصطفی

علی تقوی

Ali Taghavi

ریاست نمایندگی گرگان در جامعه المصطفی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.