دکتر مقصود بخشاوند

دکتر مقصود بخشاوند معاون پژوهش

دکتر مقصود بخشاوند

Dr. Maghsoud Bakhshavand

معاون پژوهش

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.