دکتر اسماعیل سعدی پور بیابانگرد

دکتر اسماعیل سعدی پور بیابانگرد استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر اسماعیل سعدی پور بیابانگرد

Dr. Ismail Saadipour

استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.