دکتر علیرضا کاکاوند

دکتر علیرضا کاکاوند گروه روانشناسی/ دانشکده علوم اجتماعی/ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)/ قزوین/ ایران

دکتر علیرضا کاکاوند

Dr. Ali Reza Kakavand

گروه روانشناسی/ دانشکده علوم اجتماعی/ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)/ قزوین/ ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.