دکتر عبدالحسین فرج پهلو

دکتر عبدالحسین فرج پهلو استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

دکتر عبدالحسین فرج پهلو

Dr. ََAbdolhossein Farajpahlou

استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.