دکتر عبدالحسین فرج پهلو

دکتر عبدالحسین فرج پهلو استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر عبدالحسین فرج پهلو

Dr. Abdolhossein Farajpahlou

استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل مفهومی مدیریت دانش برای شرکت بیمه دانا (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 10، شماره: 2
2 ارزشیابی کیفیت داده های نظام های رایانه ای-کتابخانه ای ایران براساس دیدگاه کاربران نهایی این نظام ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 10، شماره: 24
3 ارزیابی طولی وضعیت کیفیت ارائه ی خدمات در کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز با ابزار لیب کوال (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 2، شماره: 3
4 ارزیابی عملکرد کتابداران به روش ۳۶۰ درجه: مطالعه موردی کتابخانه های عمومی استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 18، شماره: 4
5 ارزیابی محیط دانش آفرینی در مراکز پژوهشی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 11، شماره: 0
6 از الهه گایا تا نقطه امگا: نظریه های مطرح در زمینه یکپارچگی اطلاعات (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 2، شماره: 1
7 استخراج چهریزه های حوزه موضوعی زنان و زایمان بر اساس رویکرد کاربرمدار (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 16، شماره: 6
8 اشتراک دانش و عوامل موثر بر آن در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی ۹۴- ۹۳ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 8، شماره: 18
9 الگوی تعالی سازمانی و سنجش کیفیت مدیریت فن آوری اطلاعات در کتابخانه های علوم پزشکی: بررسی موردی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 7، شماره: 2
10 Evaluation of the Iranian academic library collections based on the Standards of Iranian University Libraries (SIUL) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 10، شماره: 26
11 Qualitative Assessment of Iranian Hospital Websites Using WebQEM Method (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 11، شماره: 4
12 بررسی تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی بر عادت خواندن دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 9، شماره: 3
13 بررسی تطبیقی فرمت مارک ایران در نرم افزار «رسا» با فرمت یونی مارک برای پیایندها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 16، شماره: 2
14 بررسی تطبیقی گرایش های اطلاعاتی قومیتهای مختلف عضو کتابخانه های عمومی استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 7، شماره: 15
15 بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی (نمونه پژوهش: دانشگاه شهید چمران اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش سازمانی دوره: 2، شماره: 6
16 بررسی سنجه مرکزیت در شبکه هم نویسندگی مقالات مجلات علم اطلاعات (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 2، شماره: 2
17 بررسی مقایسه ای زیرساخت های اشتراک دانش از دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 9، شماره: 19
18 بررسی مقایسه ای وضعیت عوامل موثر بر اشتراک دانش در میان اعضای هیات علمی دانشکده دامپزشکی و علوم دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 11، شماره: 1
19 بررسی میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شهر اهواز از دیدگاه مدیران و کتابداران این کتابخانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 10، شماره: 25
20 بررسی میزان کاربست مولفه های الگوی سیبرنتیک در مدیریت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در بازه زمانی 1396-1395 (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 3، شماره: 4
21 بررسی وضعیت دانش و مهارت با تکیه بر فعالیتهای مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بر اساس مدل جونز با تاکید بر اطلاعات الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 7، شماره: 25
22 بررسی ویژگی های ساختاری و محتوایی مطرح در طراحی وب سایت های کتابخانه های دانشگاهی ایران از دیدگاه کاربران و متخصصان ایرانی طراح این وب سایت ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 14، شماره: 4
23 پژوهش های علم اطلاعات و دانش شناسی در ایران: تحلیل محتوا (دریافت مقاله) دو فصلنامه علم سنجی کاسپین دوره: 1، شماره: 2
24 پیشران های موثر بر آینده کتابخانه های دانشگاهی ایران: مروری نظام مند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 14، شماره: 2
25 پیشینه ارتقای القای مطالعه (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 7، شماره: 4
26 تحلیل استنادی مآخذ پایان نامه های کارشناسی ارشد حوزه شیمی دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه شیراز در سال های ۱۳۸۷-۱۳۸۰ (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 3، شماره: 11
27 تحلیل شبکه اجتماعی دانشگاهی حوزه شبکه دانش: نسبت ها، روندها و خوشه ها (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 12، شماره: 3
28 ترسیم نقشه علمی و تحلیل بروندادهای نظریه های معنایی در پایگاه اسکوپوس (دریافت مقاله) دو فصلنامه علم سنجی کاسپین دوره: 8، شماره: 2
29 جایگاه رنگ در ارتباطات غیر کلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 4، شماره: 10
30 چارچوب سواد اطلاعاتی 2016 در ارزیابی سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (مطالعه موردی دانشگاه شهید چمران اهواز) (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 10، شماره: 1
31 دیدگاه های مدیران کتابخان ه های دانشگاهی ایران در مورد راهکارهای مستندسازی تجارب و دانش (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 6، شماره: 1
32 رابطه حمایت سازمانی و جو خلاقانه با توسعه کارآفرینی با واسطه گری توانمندسازی و خلاقیت در کارکنان کتابخانه (دریافت مقاله) مجله روش ها و مدل های روان شناختی دوره: 10، شماره: 35
33 ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش اثربخشی سازماندهی مواد در کتابخانه های دانشگاهی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 3، شماره: 1
34 ساخت و اعتباریابی مقیاس فقر اطلاعاتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 11، شماره: 2
35 سنجش ارتباط بین میزان مهارت مدیران در مدیریت تغییر و نگرش به تغییردر مدیران کتابخانه های دانشگاهی منطقه جنوب کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 5، شماره: 12
36 شناسایی و اولویت بندی صلاحیت های حرفه ای کتابداران کتابخانه های عمومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 29، شماره: 4
37 طراحی و آزمون الگویی از پیشایندهای موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی در کارکنان اداره کل کتابخانه های عمومی خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 24، شماره: 2
38 طراحی و آزمون مدل ارزیابی محیط دانش آفرین در مراکز پژوهشی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 24، شماره: 3
39 طراحی و ساخت هستی نگاشت بیماری های مادرزادی قلب کودکان به زبان فارسی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 16، شماره: 5
40 فن آوری اطلاعات و خدمات نوین کتابداری و اطلاع رسانی (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 5، شماره: 2
41 کتابشناسی پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 1، شماره: 2
42 متناسب سازی مدل تعالی سازمانی برای کتابخانه ها ی عمومی ایران (مطالعه موردی کتابخانه ها ی عمومی خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 21، شماره: 4
43 مدیریت و ارزیابی تاثیر اطلاعات الکترونیکی شخصی بر دانش و مهارت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 17، شماره: 1
44 معرفی پایان نامه ها (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 3، شماره: 1
45 مفهوم دانش و مدیریت دانش در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 8، شماره: 17
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 امکان سنجی یکپارچه سازی اطلاعات با استفاده از هستی شناسی در موتور کاوش علم نت (دریافت مقاله) هشتمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
2 بررسی رابطه بین خودکارآمدی و گرایش به اشتراک دانش در بین کارمندان کتابخانه های دانشگاهی دانشگاههای دولتی استان خوزستان (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت
3 بررسی نظریه های اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز نسبت به برنامه های آموزشی مورد نیاز آنها درباره جستجوی اطلاعات به عنوان یکی از ابعاد سواد اطلاعاتی و ارائه راهکارهائی جهت نحوه برگزاری این دوره ها (دریافت مقاله) همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها
4 سنجش عملکرد مدیران کتابخانه های عمومی استان خوزستان با استفاده از الگوی مالکوم بالدریج (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
5 عوامل فرهنگی مؤثر بر اشتراک دانش سازمانی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش