دکتر سیروس احمدی

دکتر سیروس احمدی استاد جامعه شناسی دانشگاه یاسوج

دکتر سیروس احمدی

Dr. Sirous Ahmadi

استاد جامعه شناسی دانشگاه یاسوج

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیا اعتماد اجتماعی باعث افزایش پایبندی به تکالیف شهروندی می شود؟ (دریافت مقاله) نشریه آفاق علوم انسانی دوره: 3، شماره: 34
2 بررسی تاثیر آگاهی از اهداف توسعه ملی بر اخلاق کاری کارکنان دولت (مورد مطالعه: کارکنان سازمان ها، ادارات کل و شرکت ها در شهر یاسوج (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 2، شماره: 1
3 بررسی تاثیر روحیه کارآفرینی بر بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه شناسایی شده در علوم اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 19، شماره: 1
4 بررسی تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی در عملکرد شرکت های تعاونی کشاورزی و صنعتی شهرستان بویر احمد (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 28، شماره: 4
5 بررسی تفاوت عوامل اقتصادی، رقابت سیاسی و مداخله بیگانگان در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۷۶ و ۱۳۸۸ (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 25، شماره: 4
6 بررسی تفاوتهای جنسیتی در احساس ناامنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 3، شماره: 1
7 بررسی رابطه احساس بی نظمی و احساس ناامنی در بین شهروندان یاسوجی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 1، شماره: 3
8 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و آگاهی ترافیکی با نظم گریزی عابران پیاده (مورد مطالعه: شهر یاسوج) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 2، شماره: 2
9 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و فرهنگی با ترس از جرم بین سالمندان شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 8، شماره: 1
10 بررسی رابطه مسئولیت پذیری و تفکیک از مبدا زباله های فلزی در بین زنان شهرهای شیراز و یاسوج (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 5، شماره: 1
11 بررسی رابطه مسوولیت­ پذیری و گرایش به صرفه­ جویی در مصرف آب (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 24، شماره: 2
12 بررسی رابطه مهارت حل مسئله و احساس امنیت در بین زنان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 6، شماره: 2
13 بررسی رابطه میزان کنترل اجتماعی و بی نظمی در بین شهروندان شهر دهدشت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 3، شماره: 2
14 بررسی رابطه هوش اخلاقی و آگاهی ترافیکی با تخلف رانندگی در شهر یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 5، شماره: 4
15 بررسی رابطه هویت دینی و سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: شهر یاسوج) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 25، شماره: 4
16 بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش به وندالیسم(خرابکاری) در بین دانش آموزان دبیرستانی شهر یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 3
17 بررسی فرهنگ کار و عوامل اجتماعی موثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 2
18 بررسی نگرش زنان به مشارکت ورزشی و عوامل اجتماعی - روانی موثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 24، شماره: 4
19 بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان جامعه شناسی و عوامل مرتبط با آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 3، شماره: 1
20 پیش بینی سلامت جسمی، احتمال ابتلا به بیماری قند خون، براساس سرمایه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 8، شماره: 3
21 تاثیر آگاهی از پیامدهای منفی مصرف کالای خارجی و ترجیح آن بر کالای داخلی در بین شهروندان ایرانی (مطالعه موردی: شهر شیراز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 7، شماره: 16
22 تاثیر ادبیات رفتاری بر پویایی رابطه پلیس با مردم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس دوره: 9، شماره: 1
23 تاثیر جهانی شدن فرهنگ بر هویت ملی دانشجویان دانشگاه یاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 25، شماره: 81
24 تحلیل جامعه شناختی رابطه شاخص های اقتصادی و قتل در ایران در دورهای ۱۳۹۷-۱۳۷۴ (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 33، شماره: 3
25 تحلیل جامعه شناختی رابطه نگرش به دوچرخه و میزان استفاده از آن در سفرهای کوتاه درون شهری (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 24، شماره: 1
26 تحلیلی بر قشربندی اجتماعی در گلستان سعدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 4، شماره: 1
27 تفاوتهای جنسیتی در رفتارهای نوعدوستانه (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 20، شماره: 3
28 جهت گیری ارزشی توسعه محور معلمان و عوامل اجتماعی و اقتصادی تاثیرگذار برآن موردمطالعه معلمان شهرستان بروجن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 11، شماره: 11
29 رابطه آگاهی از کارایی انرژی برق و صرفه جویی در مصرف برق در بین زنان شهر یاسوج (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 1، شماره: 4
30 رابطه توسعه و طلاق در ایران . (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 3، شماره: 9
31 رابطۀ سلامت اداری و نهادینگی سازمان با اعتماد نهادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 5، شماره: 12
32 رضایت زناشویی زنان و ارتباط آن با سرمایه فرهنگی زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 12، شماره: 4
33 رویکردهای جامعه شناختی در تبیین وقوع جنگ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ دوره: 1، شماره: 2
34 ساختار قدرت در خانواده و گرایش های سرکوب گرانه برآمده از آن برحسب نقش انرژی عاطفی و وضعیت اقتصادی زنان در شهر آبدانان (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 9، شماره: 1
35 شناسایی فرصت های کارآفرینانه در علوم اجتماعی و تبیین جامعه ‎شناختی عوامل موثر بر بهره برداری از فرصت ها در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 29، شماره: 3
36 مصرف رسانه‌های ارتباطی نوین و نگرش نسبت به رابطه با جنس مخالف (مورد مطالعه جوانان شهر بهبهان) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 9، شماره: 2
37 مطالعه اخلاق کار و ارتباط آن با منبع کنترل بین کارکنان ایرانی و ایتالیایی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 31، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی آگاهیها و نگرش های شهروندان نسبت به محیط زیست (مطالعه موردی شهر شیراز) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
2 بررسی ارزش های اجتماعی ایثارگران و ارتباط آن با متغیرهای جمعیتی در شیراز (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ ایثار و شهادت
3 بررسی تاثیر عملکرد پلیس راهنمایی رانندگی بر تخلفات رانندگی رانندگان در استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آسیب شناسی اجتماعی، زمینه ­ها,علل و راهکارها. با تاکید بر استان کهگیلویه و بویر احمد
4 بررسی تفاوت های قومیتی در احساس ناامنی (مورد مطالعه: قومیت های شهر یاسوج) (دریافت مقاله) همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی
5 بررسی رابطه بین فرهنگ شهروندی و تخلف رانندگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ترافیک، ایمنی و راهکارهای اجرایی ارتقاء آن
6 بررسی رابطه دینداری با بی نظیم در شهرستان دهدشت (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
7 بررسی رابطه ی اعتماد اجتتماعی و مشارکت ورزشی زنان در جامعه شهری ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
8 بررسی کیفیت زندگی به عنوان شاخص توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
9 تبیین اقتصادی رفتارهای باروری خانواده ها براساس نرخ مشارکت زنان در بازار کار (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
10 تحلیل مشروطی در دانشگاه های استان کهگیلویه و بویراحمد (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یاسوج) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آسیب شناسی اجتماعی، زمینه ­ها,علل و راهکارها. با تاکید بر استان کهگیلویه و بویر احمد
11 دعوت قرآن به تفکر ریشه اساسی پیشرفت علمی تمدن اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی
12 رابطه مدیریت مشارکتی و فرهنگ کار در بین کارکنان دانشگاههای آزاد فارس، بوشهر، کهکیلویه و بویر احمد (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
13 موانع اجتماعی- روانی مؤثر بر استفاده از دوچرخه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری
14 نقش سرمایه اجتماعی در بهبود کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه یاسوج (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آسیب شناسی اجتماعی، زمینه ­ها,علل و راهکارها. با تاکید بر استان کهگیلویه و بویر احمد
15 نوعدوستی و ترویج آن در آموزه های اسلام (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی