دکتر احمد رضی

دکتر احمد رضی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان

دکتر احمد رضی

Dr. Ahmad Razi

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی شرح نویسی بر متون ادب فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 43، شماره: 4
2 اثرپذیری آدونیس از «المواقف» نفّری در دیدگاه‌های شاعرانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 10، شماره: 19
3 بررسی اطناب بسط در دو منظومه خسرو و شیرین نظامی و امیر خسرو دهلوی (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 2، شماره: 2
4 پژوهش های مساله محور در مطالعات ادبی (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 4، شماره: 1
5 پیوندهای بینامتنی منظومه ی «آرش کمان گیر» کسرایی و «خوان هشتم» اخوان ثالث (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 8، شماره: 1
6 تاویل پذیری عرفانی دیوان حافظ (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 7، شماره: 17
7 تحلیل ارتباط ترامتنیِ «همایش پرندگان» نوشتة پیتر سیس با منطق‌الطیر عطار (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 12، شماره: 22
8 تحلیل رفتار متقابل شخصیت‌ها در داستان شیر و گاو از کلیله و دمنه (دریافت مقاله) متن شناسی ادب فارسی دوره: 4، شماره: 1
9 تحلیل روابط برون زبانی در روایت بیهقی از بردار کردن حسنک وزیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 18، شماره: 69
10 تحلیل رویکردهای انتقادی روشنگران ایرانی به شعر کلاسیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 9، شماره: 20
11 تحلیل عناصر داستانی در رمان «شطرنج با ماشین قیامت» (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 2، شماره: 3
12 تحلیل عناصر داستانی در قصه های مقالات شمس تبریزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 4، شماره: 6
13 تحلیل گفتمان رابطه انسان و خدا در مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 14، شماره: 2
14 تحلیل نشانه های ارتباط غیرکلامی در داستان دو دوست (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 2، شماره: 1
15 ترانه سرایی در ایران پس از پیروزی انقلاب (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 11، شماره: 20
16 خوانش پسا استعماری رمان جزیره سرگردانی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 20، شماره: 68
17 درهم تنیدگی رئالیسم جادویی و داستان موقعیت (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 2، شماره: 4
18 دیگریشدگی هویت در رمان نوجوان (مطالعه موردی: رمان چشم اسب اثر جمیله گوین) (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 24، شماره: 85
19 رمزگشایی از رفتارهای غیرکلامی در داستان روی ماه خداوند را ببوس (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 5، شماره: 2
20 روش در تحقیقات ادبی ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 1، شماره: 1
21 روش شناسی ویلیام، چیتیک در بررسی و تفسیر متون حکمی و عرفانی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 21، شماره: 84
22 شعر عرفانی و صوفیانه در دوره مشروطیت (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 5، شماره: 3
23 عنصر روایت در ترانه های کودکانه ی مصطفی رحماندوست (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 2، شماره: 2
24 کارکرد روایی نشانه‌ها در حکایت رابعه از الهی‌نامه عطار (دریافت مقاله) متن شناسی ادب فارسی دوره: 5، شماره: 1
25 کلام امام علی (ع) در شعر فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 2، شماره: 2
26 کمینه‌گرایی در داستان‌نویسی معاصر (دریافت مقاله) متن شناسی ادب فارسی دوره: 1، شماره: 3
27 گفتمان دیالکتیکی در الهی نامه عطار (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 6، شماره: 10
28 منطق الطیر عطار و منطق گفتگویی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 14، شماره: 46
29 نظام داستان پردازی در حکایت های کوتاه کشف المحجوب (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 3، شماره: 4
30 نقد رابطه سینمای ایران با ادب کلاسیک عرفانی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 25، شماره: 87
31 نگرشی تفسیری بر هویت نوجوان با تکیه بر مهارت تفکر انتقادی(گلاسر وفاسیونه) (مطالعه موردی: با کفش های دیگران راه برو اثر شارون کریچ) (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 15، شماره: 20
32 ویژگیهای زبان عرفانی شمس تبریزی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 41، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اهداف و شیوه های آموزشی غزالی در کیمیای سعادت (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون تاریخی
2 اینترنت و ادبیات (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
3 بازخوانی متون درسی مبانی عرفان و تصوف (دریافت مقاله) همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان
4 تحلیل رفتارهای چهره در ارتباطات غیرکلامی داستان های مصطفی مستور (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
5 عرفان و موسیقی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
6 موانع و محدودیتهای تحقیقات بین رشته ای در ادبیات فارسی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
7 موقعیت‎‎های طنز‌آمیز در نمایش نامه هاملت با سالاد فصل از اکبر رادی (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهشهای ادبی