دکتر احمد رضی

دکتر احمد رضی استاد دانشگاه گیلان

دکتر احمد رضی

Dr. Ahmad Razi

استاد دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی شرح نویسی بر متون ادب فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 43، شماره: 4
2 آسیب شناسی کاربرد استعاره در فرایند نظریه پردازی فرمالیسم مکانیکی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 11، شماره: 42
3 اثرپذیری آدونیس از «المواقف» نفّری در دیدگاه‌های شاعرانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 10، شماره: 19
4 استندآپ کمدی گونه ای بیناهنری در ادبیات معاصر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات بین ­رشته­ ای ادبیات، هنر و علوم انسانی دوره: 3، شماره: 2
5 بررسی اطناب بسط در دو منظومه خسرو و شیرین نظامی و امیر خسرو دهلوی (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 2، شماره: 2
6 پژوهش های مساله محور در مطالعات ادبی (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 4، شماره: 1
7 پیوندهای بینامتنی منظومه ی «آرش کمان گیر» کسرایی و «خوان هشتم» اخوان ثالث (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 8، شماره: 1
8 تاویل پذیری عرفانی دیوان حافظ (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 7، شماره: 17
9 تحلیل ارتباط ترامتنیِ «همایش پرندگان» نوشتة پیتر سیس با منطق‌الطیر عطار (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 12، شماره: 22
10 تحلیل رفتار متقابل شخصیت‌ها در داستان شیر و گاو از کلیله و دمنه (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 4، شماره: 1
11 تحلیل روابط برون زبانی در روایت بیهقی از بردار کردن حسنک وزیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 18، شماره: 69
12 تحلیل روایی- عرفانی داستان دلاویزتر از سبز (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 12، شماره: 44
13 تحلیل رویکردهای انتقادی روشنگران ایرانی به شعر کلاسیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 9، شماره: 20
14 تحلیل عناصر داستانی در رمان «شطرنج با ماشین قیامت» (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 2، شماره: 3
15 تحلیل عناصر داستانی در قصه های مقالات شمس تبریزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 4، شماره: 6
16 تحلیل گفتمان رابطه انسان و خدا در مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 14، شماره: 2
17 تحلیل نشانه های ارتباط غیرکلامی در داستان دو دوست (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 2، شماره: 1
18 ترانه سرایی در ایران پس از پیروزی انقلاب (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 11، شماره: 20
19 خوانش پسا استعماری رمان جزیره سرگردانی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 20، شماره: 68
20 درهم تنیدگی رئالیسم جادویی و داستان موقعیت (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 2، شماره: 4
21 دیگریشدگی هویت در رمان نوجوان (مطالعه موردی: رمان چشم اسب اثر جمیله گوین) (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 24، شماره: 85
22 رمزگشایی از رفتارهای غیرکلامی در داستان روی ماه خداوند را ببوس (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 5، شماره: 2
23 روش در تحقیقات ادبی ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 1، شماره: 1
24 روش شناسی ویلیام، چیتیک در بررسی و تفسیر متون حکمی و عرفانی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 21، شماره: 84
25 شعر عرفانی و صوفیانه در دوره مشروطیت (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 5، شماره: 3
26 ضرورت ها و الزامات نقد زیست محیطی با نگاهی به کاستی های آن در مقالات ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 14، شماره: 54
27 عنصر روایت در ترانه های کودکانه ی مصطفی رحماندوست (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 2، شماره: 2
28 کارکرد روایی نشانه‌ها در حکایت رابعه از الهی‌نامه عطار (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 5، شماره: 1
29 کارکرد کنش های ارتباطی برون زبانی در داستان های مصطفی مستور (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 13، شماره: 25
30 کلام امام علی (ع) در شعر فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 2، شماره: 2
31 کمینه‌گرایی در داستان‌نویسی معاصر (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 1، شماره: 3
32 گفتمان دیالکتیکی در الهی نامه عطار (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 6، شماره: 10
33 منطق الطیر عطار و منطق گفتگویی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 14، شماره: 46
34 مواجهه در (غیاب!)؛ اصول اساسی دیالوگ میان نظریه های ادبی نامتجانس (دریافت مقاله) مجله نقد و نظریه ادبی دوره: 5، شماره: 2
35 نظام داستان پردازی در حکایت های کوتاه کشف المحجوب (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 3، شماره: 4
36 نقد رابطه سینمای ایران با ادب کلاسیک عرفانی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 25، شماره: 87
37 نگرشی تفسیری بر هویت نوجوان با تکیه بر مهارت تفکر انتقادی(گلاسر وفاسیونه) (مطالعه موردی: با کفش های دیگران راه برو اثر شارون کریچ) (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 15، شماره: 20
38 واکاوی جلوه های فرودست پسااستعماری در رمان جای خالی سلوچ (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 8، شماره: 31
39 ویژگیهای زبان عرفانی شمس تبریزی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 41، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اهداف و شیوه های آموزشی غزالی در کیمیای سعادت (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون تاریخی
2 اینترنت و ادبیات (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
3 بازخوانی متون درسی مبانی عرفان و تصوف (دریافت مقاله) همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان
4 تحلیل رفتارهای چهره در ارتباطات غیرکلامی داستان های مصطفی مستور (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
5 عرفان و موسیقی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
6 کمدی ایستاده؛ پدیدهای نوظهور در ایران (دریافت مقاله) هجدهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی
7 موانع و محدودیتهای تحقیقات بین رشته ای در ادبیات فارسی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
8 موقعیت‎‎های طنز‌آمیز در نمایش نامه هاملت با سالاد فصل از اکبر رادی (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهشهای ادبی