دکتر مهدی نداف

دکتر مهدی نداف دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر مهدی نداف

Dr. Mehdi Nadaf

دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگویی برای تبیین چالش های جهانی شدن (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 11، شماره: 61
2 ارایه چارچوب بومی معماری فرهنگ بهره وری در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 9، شماره: 36
3 الگوی چند سطحی پیشایندها و پیامدهای خودکارآمدی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 2
4 الگوی چند سطحی پیشایندها و پیامدهای خودکارآمدی کارکنان (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 2
5 بررسی پویایی های گروهی موثر بر تعارض کار-خانواده و تاثیر آن بر تنیدگی شغلی و قصد جابجایی (مورد مطالعه: کارکنان شرکت آبفای کلانشهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 9، شماره: 33
6 بررسی تاثیر جهانی شدن بر سیستم خط مشی گذاری تجاری جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 3، شماره: 4
7 بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر سلامت روانی کارکنان از طریق بخشودگی میان فردی (مورد مطالعه: شرکت نورد و لوله اهواز) (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 9، شماره: 1
8 بررسی تاثیر قابلیت های شرکت و ارزش های مشارکتی بر ارزش ویژه برند صنعتی (مورد مطالعه: شرکت های تولیدی شهرک های صنعتی استان بوشهر) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 19
9 بررسی نقش رفتارهای روابط عمومی در عملکرد روابط عمومی و اعتماد اجتماعی (مورد مطالعه: بانک های استان خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 11، شماره: 2
10 بررسی نقش میانجی ابعاد کیفیت رابطه در تاثیر شخصی سازی خدمات و قدردانی مشتری بر ارزش ویژه برند (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 1
11 بررسی نگرش های شغلی کارکنان شرکت پالایش گاز بیدبلند و ارایه راهکارهایی برای بهبود آن ها: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 8، شماره: 1
12 تاثیر ادراک از معیارهای مالی و غیرمالی ارزیابی عملکرد بر انگیزش و پیامدهای رفتاری کارکنان اداره آب و فاضلاب اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 15، شماره: 3
13 تاثیر حمایت ادراکی دانشگاه و اشتیاق کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان: نقش تعدیلگری نیاز به خودمختاری (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
14 تاثیر زبان انگیزشی رهبر بر پیش فعالی کارکنان در شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 12، شماره: 47
15 تاثیر معیارهای مالی و غیرمالی ارزیابی عملکرد بر انگیزش کارکنان برای مشارکت در تعیین هدف و عملکرد شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 8، شماره: 4
16 تبادل اجتماعی سازمان و رفتار کاری نوآورانه: تاکید بر نقش میانجی اشتیاق شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 2، شماره: 3
17 تبیین تاثیر اعتماد و سلامت سازمانی بر مقاومت کارکنان در برابر تغییر در سازمان های دولتی با توجه به نقش میانجی تعهد سازمانی (مطالعه موردی: شهرداری اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 9، شماره: 1
18 تبیین رابطه فشار کاری و عدالت ادراکی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان ناجا (مورد مطالعه:کارکنان فرماندهی انتظامی استان خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 6، شماره: 41
19 تبیین رفتار نیروهای جهانی شدن بر سیاست گذاری بازرگانی خارجی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 3
20 تبیین نقش میانجی دوسوتوانی سازمانی (اکتشاف و بهره برداری) در تاثیر رهبری تحول گرا بر هوشیاری کارآفرینانه (مورد مطالعه: یکی از شرکت های تابعه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب) (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1399، شماره: 178
21 سازگاری ارزشی برند خدمات و مشتری، کیفیت تعامل و رفتار شهروندی مشتری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 3، شماره: 3
22 شناسایی عوامل کلیدی توسعه فناوری بخش غیردولتی در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 14، شماره: 56
23 شناسایی و اولویت بندی ویژگی های شخصیتی زنان کارآفرین استان خوزستان با تکنیک تحلیل محتوای کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 20، شماره: 1
24 طراحی مدل بومی شناخت، سنجش و آسیب شناسی فرهنگ بهره وری (مطالعه ای در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 13، شماره: 1
25 طراحی مدل هوشمندی کسبوکار با رویکرد داده-بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 9، شماره: 34
26 مدل سازی تاثیر اکوسیستم کارآفرینی بر قصد کارآفرینی : نقش میانجی خودکارآمدی، اشتیاق و هوشیاری کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 17، شماره: 65
27 مدل سازی ساختاری از تاثیر سکوت سازمانی و قلدری در تمایل کارکنان به جابه جایی (مورد مطالعه: منتخبی از سازمان های دولتی در کلان شهر اهواز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روانشناختی در مدیریت دوره: 2، شماره: 1
28 نقش ویژگی های روان شناختی در رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روانشناختی در مدیریت دوره: 1، شماره: 1
29 واکاوی عوامل موثر بر رفتار استفاده مصرف کننده از فناوری خرید اینترنتی براساس نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از تکنولوژی۲ (UTAUT۲‎)؛ مطالعه موردی: مشتریان فروشگاه دیجی کالا در استان خوزستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 9، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون مدل سرمایه کارآفرینانه سازمانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
2 بررسی پیام های تبلیغاتی محیطی در شهر اهواز با نگاهی به انگاره های دینی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تبلیغات محیطی در ایران
3 بررسی پیشایندها پیامدهای کیفیت رابطه کارمند-مشتری در خدمات بانکی اعتباری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
4 بررسی تاثیر اخلاق گرایی ادراکی برند خدمات بر ارزش ویژه برند از طریق نقش واسطه تصویر برند (مورد مطالعه: مشتریان بانک های برتر شهر اهواز) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
5 بررسی تاثیر ارزش های شخصی بر وفاداری مشتری با نقش میانجیگر رضایت در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
6 بررسی تاثیر تعهدحرفهای و تعهدسازمانی بر بهرهوری کارشناسان مالیاتی اداره کل امورمالیاتی استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
7 بررسی تاثیر حمایت خانواده و حمایت دانشگاه بر خلاقیت ادراکی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه های اهواز) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
8 بررسی تاثیر سازگاری ارزشی فرد سازمان با واسطه حمایت سازمانی ادراکی رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد شغلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
9 بررسی تاثیر عوامل پذیرش فناوری بر رضایت کاربران از خدمات دولت الکترونیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
10 بررسی تاثیر عوامل رفتاری و نگرشی سرمایهگذار بر رضایت از سرمایهگذاری و تصمیم به سرمایهگذاری مجدد مورد مطالعه : سرمایهگذاران زمین و مسکن کلانشهر اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری
11 بررسی تاثیر قدردانی مشتری بر رضایت با نقش میانجی کیفیت رابطه (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
12 بررسی تاثیر نگرانی های زیست محیطی بر خرید محصولات سبز (مورد مطالعه: فروشگاه های بزرگ اهواز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پایداری کسب و کار
13 بررسی تاثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی با واسطه عدالت سازمانی ادراک شده (مورد مطالعه: کارکنان شرکت پتروشیمی رازی ماهشهر) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد با رویکرد نگاهی به آینده
14 بررسی تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد شغلی فروشنده با تحلیل نقش میانجی مهارت های ارتباطی فروشنده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
15 بررسی تأثیر جو سازمانی مثبت بر از خود بیگانگی شغلی با نقش میانجی قلدری در محل کار (مورد مطالعه: شرکت های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
16 بررسی تأثیر ویژگیهای انگیزشی شغل بر عملکرد فردی با نقش میانجی خودکارآمدی فردی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
17 بررسی رابطه بین ویژگی های روانشناختی و اقدامات سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
18 بررسی رابطه عوامل روانشناختی و رفتاری با پتانسیل کارآفرینی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه های کلان شهر اهواز) (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
19 بررسی رابطه کیفیت ادراکی خدمات با رفتار وفادارانه به برند با توجه به نقش واسطه اعتبار ادراکی تبلیغات (مورد مطالعه: مشتریان بانکهای خصوصی تجاری برتر کلانشهر اهواز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
20 بررسی رابطه مداخله منابع انسانی بر تاب آوری در میان مدیران زن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی پایداری کسب و کار
21 بررسی رابطه میان آموزش و تناسب شخص شغل با عملکرد شغلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
22 بررسی رابطه میان بازارگرایی و نوآوری سازمانی در شرکتهای ارایه کننده خدمات IT در اهواز (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان
23 بررسی رابطه میان قابلیت یادگیری سازمانی نوآوری سازمانی و نوآوری بازاریابی بامزیت رقابتی پایدار موردمطالعه: بنگاه های اقتصادی استان خوزستان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
24 بررسی رابطه نگرش به یادگیری و تسهیم با رفتارتسهیم دانش در صنعت بانکداری و مالی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
25 بررسی رابطهی ویژگیهای شخصیتی با خرید تکانشی و رفتار خرید تنوع طلبانه مورد مطالعه: مصرف کنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی در شهر اهواز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
26 بررسی رضایتمندی مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی با استفاده از مدل EUCS مورد مطالعه: شعب بانک ملی در شهر اهواز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
27 بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید الکترونیکی مشتریان در زمینه استفاده از خدمات اینترنتی (مورد مطالعه: مشتریان بانک ملت کلانشهر اهواز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پایداری کسب و کار
28 بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید اینترنتی طبق نظریه UTAUT2 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
29 بررسی عوامل موثر بر صادرات خدمات مالی و اعتباری در شرایط اقتصاد مقاومتی در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
30 بررسی عوامل موثر بر وفاداری به نام و نشان تجاری و تاثیر آنها بر قصد خرید مجدد با نقش تعدیل گر جنسیت (مورد مطالعه: مصرف کنندگان جوان گوشی های هوشمند سامسونگ در شهر اهواز) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
31 بررسی نقش حمایت خانواده و حمایت دانشگاه در خلاقیت ادراکی و اثر این متغیر بر قصد کار آفرینی با واسطه متغیرهای نگرشی و انگیزشی ( مورد مطالعه:دانشجویان دانشگاههای اهواز) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی پایداری کسب و کار
32 بررسی نقش رفتارهای مالی در موفقیت تحصیلی و رضایتمندی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاههای کلان شهر اهواز) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری
33 بررسی نقش عوامل نهادی در کارآفرینی اجتماعی دانشجویان (شواهدی از دانشجویان مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
34 بررسی نقش میانجی وضوح نقش در رابطه بین معیارهای ارزیابی عملکرد عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
35 بررسی هوش هیجانی و رابطه آن با مقاومت کارکنان در مقابل تغییرات سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
36 تاثیر فضای فیزیکی اداره بر عملکرد کاری کارکنان سازمان تامین اجتماعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
37 تأثیر معیارهای غیرمالی ارزیابی بر عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت
38 تبیین تاثیر شایستگیهای مدیریتی و دلبستگی شغلی بر هویت سازمانی با توجه به نقش میانجی اعتماد سازمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
39 تجزیه و تحلیل شبکه غیررسمی درون سازمان(مطالعه موردی: شرکت آویسا لوله) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
40 شناسایی اجزای مدل کسب وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه
41 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پایداری کسب و کارهای کوچک و متوسط مورد مطالعه: کسب وکارهای زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی در استان خوزستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی پایداری کسب و کار
42 شناسایی، ارزیابی رتبه بندی عوامل موثر بر صادرات خدمات مالی اعتباری به کشورهای منطقه از دیدگاه کارشناسان خبرگان مرتبط(یک رویکرد فازی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
43 نقش آمیخته های بازاریابی در بهبود رفتار بهره گیری از خدمات مراجعین به واحدهای دیابت:1395 (مورد مطالعه: واحدهای دیابت مراکز جامع سلامت اهواز- ایران) (دریافت مقاله) پنجمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان
44 نقش واسطه انگیزاننده های درونی بیرونی در تاثیر سهولت استفاده ادراک شده بر تمایل به استفاده از شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری