دکتر مهدی کشاورز بهادری

دکتر مهدی کشاورز بهادری دانشجوی دکترای  حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر مهدی کشاورز بهادری

Dr. Mehdi Keshavarz Bahadori

دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی داخلی در شرکت های توزیع برق (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
2 The Effect of Auditor Conservatism on Company Innovation (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار
3 بررسی تاثیر قابلیت خوانایی گزارشهای مالی سالانه بر هزینه حقوق صاحبان سهام (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
4 تاثیر تخصص حسابرس و هزینه بدهی بر مدیریت سود با نقش مالکیت نهادی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم
5 تاثیر عدم اطمینان مالیاتی بر تقسیم سود با تاکید بر مالکیت نهادی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
6 تاثیر عدم اطمینان مالیاتی بر تقسیم سود با تاکید بر مالکیت نهادی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حسابداری
7 تاثیر کارایی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر چسبندگی هزینه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چشم اندازهای های نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی
8 تاثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین ارتباطات سیاسی و اجتناب مالیاتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
9 تاثیر محافظه کاری حسابرس بر نوآوری شرکت (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار
10 تاثیر مسئولیت اجتماعی بر رابطه بین عدم اطمینان سیاست اقتصادی و کیفیت حسابرسی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
11 رابطه بین ایفای مسیولیت پذیری اجتماعی شرکت با کارایی تخصیص سرمایه و عملکرد شرکت با تاکید بر تامین مالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
12 رابطه بین مدیریت سود واقعی و تعهدی، ویژگی های هیات مدیره و پایداری سود (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارآفرینی
13 رابطه مسیولیت اجتماعی شرکت ها و سطح نگهداشت وجه نقد (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز