دکتر مینا فروزنده

دکتر مینا فروزنده مدیر گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر مینا فروزنده

Dr. Mina Forouzandeh

مدیر گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.