دکتر مهدی بیاتی

دکتر مهدی بیاتی عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم و رزشی

دکتر مهدی بیاتی

Dr. Mahdi Bayati

عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم و رزشی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.