یاشار گرجی نژاد

 یاشار گرجی نژاد پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

یاشار گرجی نژاد

Yashar Gorjinezhad

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.