دکتر کیومرث سهیلی

دکتر کیومرث سهیلی استاد گروه اقتصاد دانشگاه رازی

دکتر کیومرث سهیلی

Dr. Kiomars Sohaili

استاد گروه اقتصاد دانشگاه رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تحریم بر میزان وابستگی بازار نفت و بازار مالی (رویکرد وابستگی اکستریمال) (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 13، شماره: 45
2 ارزیابی اثر تورم انتظاری، رشد نقدینگی، تورم وارداتی، شکاف تولید و نرخ ارز بر نرخ تورم در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 7، شماره: 13
3 ارزیابی تاثیر تغییر ساختار سنی جمعیت بر پس انداز ملی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 9، شماره: 33
4 ارزیابی تاثیر ساختارسنی جمعیت بر مصرف انرژی بخش خانگی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 12، شماره: 2
5 ارزیابی راهبردهای پولی بانک مرکزی ایران نسبت به شکاف تولید و انحراف تورم: رویکرد بوتاسترپ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 6، شماره: 21
6 الگوی مصرف اسلامی (محدودیت ها و مفروضات) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 3، شماره: 5
7 Investigating the Relationship between the Facility Interest Rate and the Bank Deposit Interest Rate in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها دوره: 3، شماره: 4
8 The Effect of Monetary Policy on Financial Condition Index in Iran with the Markov-Switching Approach (دریافت مقاله) مجله مطالعات کسب و کار و توسعه دوره: 14، شماره: 1
9 The Effect of Money Laundering on the Health of Economic Growth in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 7، شماره: 1
10 The effect of the main variable of Money Market on stock price index in Iran (دریافت مقاله) مجله مالی ایران دوره: 3، شماره: 2
11 The Impact of Urban and Rural Income Inequality on Natural Gas Consumption: The Case of Iran (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 23، شماره: 4
12 The Relationship Between the Facility Interest Rate and Three Main Variable of the Money Market In Iran (۱۹۸۶-۲۰۱۷) (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها دوره: 4، شماره: 3
13 Threshold Effects of Oil Revenues on Iran’s Growth Regimes: A Hybrid Threshold Markov Switching Model (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 25، شماره: 2
14 برآورد انحراف نرخ ارز اسمی از مسیر تعادلی بلند مدت (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 22، شماره: 9
15 برآورد تاثیر ناترازی نظام بانکی بر تورم در ایران (رهیافت رگرسیون کوانتایل) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 18، شماره: 37
16 برآورد تاثیر نرخ های متفاوت تورم بر نرخ رشد اقتصادی و تعیین حد آستانه ای نرخ تورم در ایران در قالب مدل های غیرخطی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 8، شماره: 16
17 برآورد تقاضای نهایی انرژی در صنعت سیمان با بکارگیری مدل ارزیابی تقاضای انرژی (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 12، شماره: 3
18 بررسی آثار سرمایه گذاری درآموزش عالی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره ی ۱۳۵۰-۱۳۸۴ (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 6، شماره: 11
19 بررسی اثر تکانه بهره وری کل عوامل تولید بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات بر متغیرهای کلان و بخشی اقتصاد ایران: رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 6، شماره: 1
20 بررسی اثر تکنولوژی و ساختار تقاضای نهایی بر انتشار دی اکسیدکربن (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 4، شماره: 15
21 بررسی اثرات متقابل رشد اقتصادی و شادی در چارچوب فرضیه نفرین منابع و معمای استرلین: رویکرد پانل معادلات همزمان پویا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 12، شماره: 45
22 بررسی اثرنقدشوندگی بازار سهام بر نرخ فقر (منتخبی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 9، شماره: 30
23 بررسی ارتباط بین کارایی و تمرکز صنعتی در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 8، شماره: 27
24 بررسی اصول موضوعه رفتار مصرفکننده در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 2، شماره: 4
25 بررسی تاثیر سرریزهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر همگرایی شدت انرژی در استان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 9، شماره: 33
26 بررسی تاثیر شهرت شرکتی بر ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه مدیریت پولی و بانکی دوره: 3، شماره: 8
27 بررسی تاثیر میزان جمع آوری مالیات بر رابطه بین نااطمینانی از سیاست های اقتصادی و بار مالیاتی شرکت ها: رویکرد رگرسیون چندکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی دوره: 7، شماره: 16
28 بررسی رابطه بین نقدشوندگی و نرخ بازده سهام با سهام شناور آزاد در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 9، شماره: 18
29 بررسی رابطه علیت بین مصرف انرژی و تولید ناخالص استان های ایران با استفاده از تحلیل موجک با داده های پانل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 10، شماره: 40
30 بررسی سرایت در بازارهای مالی ایران با استفاده از ترکیبی از فرآیند اورنشتاین اولنبک و تبدیل موجک پیوسته (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 2، شماره: 4
31 بررسی عوامل مؤثر بر قاچاق سوخت: مطالعه موردی شهر جوانرود (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد پنهان دوره: 5، شماره: 20
32 بررسی میزان تاثیرپذیری بازارهای مالی ایران از اقتصاد جهانی با استفاده از تبدیل موجک پیوسته (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 10، شماره: 4
33 بررسی نقش و اثرات سرمایه گذاری خصوصی و عمومی بر اشتغال در استان های ایران: با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 12، شماره: 24
34 بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم تجمع ذرات سه هدفه (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 5، شماره: 4
35 پیش بینی تجارت جهانی محصولات پتروشیمی و تعیین جایگاه ایران: رویکرد شبکه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 12، شماره: 2
36 پیش بینی قیمت نفت خام با استفاده از روش متن کاوی و مدلسازی داده های بزرگ (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 8، شماره: 2
37 تاثیر بحران مالی جهانی بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 7، شماره: 1
38 تاثیر تلاطم نرخ ارز موثر واقعی بر صادرات ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان دوره: 2، شماره: 1
39 تاثیر توسعه بازار سهام بر دهک های بالا و پایین درآمدی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 8، شماره: 1
40 تاثیر سیاست پولی بر نابرابری درآمد (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 8، شماره: 29
41 تاثیر شوک های احساسی بر حباب قیمت سهام با استفاده از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 6، شماره: 2
42 تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر کمبود داراییهای مالی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 23، شماره: 12
43 تاثیر متقابل متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران و انتشار صکوک (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 6، شماره: 20
44 تاثیر مخارج بهداشتی بر بهره‌وری نیروی کار در ایران طی سال‌های 1392-1384 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت کار و ارتقای سلامت دوره: 2، شماره: 4
45 تجزیه و تحلیل تقاضای انرژی و عوامل موثر بر آن در صنعت قند و شکر«مورد کارخانه ی قند بیستون» (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 7، شماره: 24
46 تحلیل حساسیت چسبندگی دستمزدهای اسمی در الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با در نظر گرفتن حباب قیمت سهام (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 11، شماره: 40
47 درون زایی پول در ایران و پیامدهای آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 24، شماره: 13
48 درون‌زایی پول در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 24، شماره: 14
49 رابطه بین مصرف انرژی تجدید پذیر و رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 6
50 رابطه سرمایه انسانی بهداشت و رشد اقتصادی در کشورهای اوپک (OPEC) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 3، شماره: 3
51 رابطه فساد اخلاقی و توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 4
52 رانت نفت: شادی آفرین یا محنت بار؟ (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 5، شماره: 4
53 شفاف سازی آسیب های موجود در فرایند وصول درآمدهای عمومی استان کرمانشاه و ارائه راهکارهای لازم (روش گراندد تئوری) (دریافت مقاله) مجله مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره: 1، شماره: 2
54 شناخت رفتار مصرفی مصرف کنندگان ایرانی به منظور پیشبرد اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 15، شماره: 1
55 شواهدی جدید از رابطه رانت نفت و رشد اقتصادی در کشورهای اوپک: کاربردی از مدل ترکیبی مارکوف سوئیچینگ آستانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 4، شماره: 3
56 طراحی سیستم‏ نوآوری شهری (UIS) در بستر رشد اقتصادی درونزا (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 1، شماره: 4
57 طراحی سیستم نوآوری شهری: موردکاوی شهر همدان (دریافت مقاله) مجله اقتصاد شهری دوره: 5، شماره: 2
58 فساد اداری و تاثیر آن بر توسعه کارآفرینی: شواهدی از موسسه جهانی دیده بان کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 1
59 قیمت گذاری اقتصادی آب در بخش کشاورزی به روش رمزی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 26، شماره: 2
60 کارایی سیستم نوآوری شهری در شهرهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 9، شماره: 31
61 کانال های انتقال آثار سیاست های پولی بر تورم در اقتصاد ایران با رویکرد مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 28، شماره: 21
62 محاسبه اریب شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی با شاخص درست هزینه زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 9، شماره: 4
63 محاسبه شاخص شرایط مالی با روش تحلیل مولفه اصلی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 18، شماره: 66
64 مخاطرات اخلاقی تاثیر اخبار نفت خام بر پیش بینی موثر قیمت نفت خام (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 18، شماره: 2
65 مدل سازی و تخمین بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های پویا (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 17، شماره: 62
66 مطالعه اثرات رانت نفت بر نابرابری شادی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 19، شماره: 75
67 مقایسه کارآیی عقود مبادله ای و مشارکتی به روش تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی بانک ملت استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 8، شماره: 15
68 مقایسه کارایی عقد قرض الحسنه و عقود مشارکتی در بانکداری بدون ربا به روش تحلیل پوششی داده ها مطالعه موردی: بانک ملت استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 1، شماره: 2
69 مقایسه نظری کارایی بانکداری غیرربوی و ربوی در تجهیز و تخصیص منابع (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 1، شماره: 1
70 نااطمینانی قیمت نفت و رشد اقتصادی در ایران: شواهدی از مدل نامتقارن VARMA, MVGARCH-M (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 5، شماره: 17
71 نقش پویایی های نرخ تورم در سیاست پولی ایران: یک مدل DSGE (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 13، شماره: 49
72 نقش تعاونی های تولیدی و غیرتولیدی برکنترل تورم در استان کرمانشاه با تاکید براهمیت تعاون در اسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 11، شماره: 22
73 نقش فناوری های نوین مالی (فین تک ها) بر مصارف پایه پولی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 29، شماره: 24
74 واکنش صنایع اروپایی واردکننده نفت ایران به قیمت های انرژی: تحلیل بین عاملی و بین سوختی (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 12، شماره: 41
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار اجرای سیاست های کلی اصل 44 در پالایشگاه ها و نیروگا ههای ایران ( اهداف، محدودیتها و پیامدها) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
2 آثار پیشرفت تکنولوژی بر تقاضای بلندمدت انرژی در بخش کشاورزی به تفکیک حامل و نوع مصرف (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انرژی
3 آثار و پیامدهای اجرای مالیات زیست محیطی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
4 اثرات اصلاح یارانه های انرژی بر تورم (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
5 ارئه الگوی تصمیمگیری گروهی برای سنجش اهمیت الزامات مشتریان در محیط فازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
6 ارتباط بین رفتار برنامه ریزی شده (TPB) و اوراق قرضه اسلامی (صکوک) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی
7 ارزیابی اقتصادی پروژه ها در شرایط عدم اطمینان با رویکرد درخت دو جمله ای (مطالعه موردی: تولید دستگاه فیزیوتراپی) (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
8 ارزیابی اقتصادی و اجتماعی پروژه مونوریل کرمانشاه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
9 ارزیابی نتایج تحولات فن آوری بر تقاضای بلندمدت انرژی در صنعت انرژی بر آهن و فولاد (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انرژی
10 برآورد انحراف در نرخ ارز اسمی بنیادی تعادلی اساسی ریال در مقابل دلار امریکا (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
11 برآورد تابع تقاضای گاز طبیعی در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
12 برآورد تاثیرسرمایه گذاری مستقیم خارجی بر کارآفرینی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
13 برآورد تأثیر جمعیت و سهم شهرنشینی بر میزان مصرف بنزین در استانهای منتخب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
14 برآورد تأثیر فناوری نوین مالی (فین تک) بر سرعت گردش پول و ضریب فزاینده پولی در ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی
15 برآورد تقاضای نهایی انرژی در صنعت سیمان با بکارگیری مدل ارزیابی تقاضای انرژی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
16 برآورد میزان تمایل به پرداخت برای کاهش آلودگی در شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
17 برآورد میزان تمایل به پرداخت برای کاهش زمان سفر مطالعه موردی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
18 بررسی اثر تبلیغات و ترفیع قیمت بر ارزش ویژه برند مطالعه موردی: بانک پاسارگاد شهر قم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
19 بررسی اثرات پویا ثبات سیاسی و گردشگری بر رشد اقتصادی درکشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی رویکرد Panel – VAR (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گردشگری و توسعه
20 بررسی اثرات توزیع نابرابر درآمد بر مصرف بنزین در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
21 بررسی اثرات شوک های سیاست مالی بر تولید: تجزیه و تحلیل مقایسه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
22 بررسی ارتباط بین قیمت انرژی و رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
23 بررسی تاثیر آلودگی هوا بر هزینه های بهداشتی و دارویی در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
24 بررسی تاثیر انرژی های پاک بر کاهشآلودگی هوا با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
25 بررسی تاثیر قیمت نفت بر استرس بازار بورس تهران با استفاده از انالیز موجک (دریافت مقاله) همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی
26 بررسی تأثیر برنامهریزی مسیر شغلی بر یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
27 بررسی تقاضا بلندمدت انرژی در صنعت انرژی بر پتروشیمی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی انرژی
28 بررسی توزیع درآمد از دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی واقتصاد اسلامی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
29 بررسی جایگاه شرکتهای تعاونی بخش کشاورزی در استانهای ایران و عوامل اقتصاد کلان موثر بر آن: رویکرد ترکیبی منطق فازی و داده های تابلویی (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
30 بررسی دیدگاه های مختلف در مورد نقش سیاست پولی بر کاهش نابرابری درآمد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
31 بررسی رابطه بین رقابت و ثبات مالی در صنعت بانکداری ایران (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
32 بررسی رابطه فرصت های سرمایه گذاری، تقسیم سود و تأمین مالی خارجی طی چرخ عمر شرکت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
33 بررسی رابطه ی بین بهداشت و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
34 بررسی رابطه ی بین سبک های مدیریت تعارض و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه رازی کرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
35 بررسی رابطه ی بین سبک های مدیریت تعارض و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه رازی کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
36 بررسی رابطه ی بین شناخت مسأله اخلاقی و تصمیم گیری اخلاقی حسابرس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
37 بررسی عوامل مؤثر بر تجارت الکترونیک در صنایع کوچک استان کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
38 بررسی عوامل موثر بر آلودگی هوا با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
39 بررسی عوامل موثر بر انتشار دی اکسید کربن در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه
40 بررسی عوامل موثر بر کاهش آسیب پذیری وفاداری مشتریان در خرید اقلام ضروری و مصرفی خانوار مطالعه موردی: فروشگاه های زنجیره ای شهر کرمانشاه- (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
41 بررسی فقهی و احکام سود حاصل از سپرده های بانکی (دریافت مقاله) همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها
42 بررسی مسئولیت اجتماعی کسب و کار و جایگاه محیط زیست در سازمان از دیدگاه WTO (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
43 بررسی نقش فن آوری اطلاعات بر بازاریابی صنایع کوچک شهرک های صنعتی کرمانشاه و مشکلات آن (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
44 بررسی نقش فنآوری اطلاعات بر بازاریابی صنایع کوچک شهرک های صنعتی استان کرمانشاه و مشکلات آن (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
45 بررسی و تجزیه و تحلیل موانع سرمایه گذاری در استان ایلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
46 بررسی و مدلسازی اثر آلودگی هوا بر سلامت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی هوا
47 بررسی وضع مالیات بر سود سپرده های بانکی در ایران (دریافت مقاله) همایش تولید ملی و اشتغال پایدار، چالش ها و راهکارها
48 بررسی‌ وضعیت‌ تعادلی‌ شرکت‌های‌ برق‌ منطقه‌ای‌ در دوره‌ (83 ـ 1379) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انرژی
49 برنامه ریزی استراتژیک پژوهشی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مطالعه موردی دانشگاه رازی کرمانشاه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
50 برنامه‎ریزی منطقه‎ای فرآورده‎های نفتی در برنامه سوم توسعه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انرژی
51 پذیرش واستفاده از سیستم مدیریت ارتباط با مشتری:مطالعه موردی بانک پارسیان شهر قم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
52 تابع تقاضای آب شرب در شهر رشت و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
53 تاثیر استراتژی بازاریابی بر عملکرد بانک بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) (مطالعه موردی بانک مسکن شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
54 تاثیر اصلاح یارانه حامل های انرژی بر بیکاری (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
55 تاثیر تحصیلات عالی بر نرخ مشارکت نیروی کار در بازار کار ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در پژوهش های مدیریت، اقتصاد و حسابداری
56 تاثیر تلاطم نرخ ارز موثر واقعی بر صادرات ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
57 تاثیر توزیع درآمد بر رشد اقتصادی در ایران (سری زمانی ۱۳۶۵ – ۱۳۹۸) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
58 تاثیر توسعه بازار مالی بر ضریب جینی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
59 تاثیر توسعه مالی بر ارتباط بین تلاطم های رشد اقتصادی و تلاطم های نفتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و اقتصاد با رویکرد اقتصاد مقاومتی
60 تاثیر سبک رهبری تحو لگرا برکارایی کسب و کار در شرکتهای صنعتی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
61 تاثیر شوک های بازار جهانی نفت در بازارهای مالی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی (نگرشی بر تولید، بهره وری و ذخیره)
62 تاثیر عرضه نسبی نیروی کار و تقاضای نسبی نیروی کار بر انتخاب شغل متناسب با تحصیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
63 تاثیر کشفیات مواد مخدر به عنوان سازه پولشویی بر رشد اقتصادی در ایران (سری زمانی طی سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۸) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
64 تاثیر مخارج بهداشتی بر بهره وری نیروی کار در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
65 تاثیر نوآوری مدیران برکارایی کسب و کار در شرکت های صنعتی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
66 تاثیر نوسانات نرخ ارز بر عملکرد صادراتی ایران و ترکیه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
67 تحلیل اثرات سرمایه گذاری بر اشتغال در بخش خصوصی استانهای ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پژوهش های بنیادی در علوم مدیریت،حسابداری و اقتصاد
68 تحلیلی بر طراحی و اجرای مالیات زیست محیطی واکاوی مؤلفههای: تعلق مالیات، مالیاتهای غیرمستقیم و مالیات پیگو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
69 تعیین اندازه بهینه قطعات اراضی و وسعت مطلوب زمین های واحدهای بهره برداری کشاورزی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
70 چالش‌ها، تنگناها، آثار و راهکارهای‌ آزاد سازی‌ و خصوصی‌ سازی‌ در بخش‌ انرژی‌ (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انرژی
71 حسابرسی و اخلاق حرفه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
72 رابطه بین تقاضا انرژی، سلامت و آلودگی هوا در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت و بهینه سازی انرژی
73 رابطه بین توسعه مالی ورشداقتصادی مطالعه موردی کشورایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
74 رابطه بین سبک رهبری تحول گرا باتعهدکارکنان: مطالعه موردی درشرکت توزیع برق شهرکرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
75 رابطه ی عمل به باورهای دینی، ویژگیهای شخصیتی و تعهد سازمانی با بهره وری در میان کارکنان سازمانهای دولتی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی درایران امروز
76 عوامل موثر بر پذیرش تکنولوژی CRM توسط کارکنان (مطالعه موردی بانک پارسیان شهر قم) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
77 عوامل موثربرکارآمدی روابط بنگاه مشتری درعرصه تجارت الکترونیک مطالعه موردی: شهرستان قروه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
78 فرآیند پویای تأثیر گذاری قیمت بنزین و نفت گاز بر تقاضای آنها در بخش حمل و نقل (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انرژی
79 محاسبه شاخص شرایط مالی با روش تحلیل مولفه اصلی در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نظری و فناوری های نوین در علوم اداری
80 محاسبه شاخص شرایط مالی با روش تحلیل مولفه اصلی در ایران با تاکید بر نرخ ارز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نظری و فناوری های نوین در علوم اداری
81 معرفی شاخص های نابرابری و اصول حاکم بر آن ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
82 مقایسه ی رابطه ی علیت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در استانهای مرزی و مرکزی ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی
83 هوش مصنوعی برای پیش بینی در پتروشیمی: مرور نظام مند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس هوش مصنوعی و پردازش هوشمند