محمدجواد شریعت باقری

 محمدجواد شریعت باقری قاضی پیشین دیوان عالی کشور

محمدجواد شریعت باقری

Mohammad Javad Shariat Bagheri

قاضی پیشین دیوان عالی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 65، شماره: 36
2 اتلاف و غرور (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 64، شماره: 33
3 برتری معاهدات بین المللی نسبت به قوانین عادی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 14، شماره: 56
4 تحولات رژیم بهره برداری از منابع مشترک نفت وگاز دریای مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 20، شماره: 1
5 تصویب موافقت نامه های همکاریهای قضایی بین المللی؛ مشکلات و راه حل ها (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 19، شماره: 66
6 تعدی و تفریط و تلف قبل از قبض (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 65، شماره: 35
7 چرایی و چگونگی تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 18، شماره: 72
8 حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 17، شماره: 58
9 ذوقی شدن حقوق ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی دوره: 2، شماره: 3
10 رسیدگی ماهوی در دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 26، شماره: 96
11 صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 63، شماره: 28
12 صلاحیت قانون و قضایی ایران در خصوص رسیدگی به جرایم ارتکابی هواپیماهای خارجی در قلمرو ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 12، شماره: 45
13 کاوش در مفهوم و جایگاه حق آزادی و امنیت شخصی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 78، شماره: 86
14 مسئله یابی حقوقی در ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره: 5، شماره: 16