دکتر فرشید خجسته

دکتر فرشید خجسته Department of Mathematics, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran

دکتر فرشید خجسته

Dr. Farshid Khojasteh

Department of Mathematics, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.