آقای دکتر فرخ ساسانی

دکتر فرخ ساسانی استاد دانشگاه UBC کانادا

آقای دکتر فرخ ساسانی

Dr. Farokh Sasani

استاد دانشگاه UBC کانادا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر فرخ ساسانی در مجلات و ژورنالها