دکتر سعید گیتی پور

دکتر سعید گیتی پور استاد دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

دکتر سعید گیتی پور

Dr. Saeid Giti pour

استاد دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آلودگی خاک های جنوب پالایشگاه تهران در اثر نشت ترکیبات نفتی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 30، شماره: 34
2 ارزیابی مدیریت پسماندهای پزشکی در بیمارستان های استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 42، شماره: 4
3 امکان سنجی جذب MTBE از آب های زیرزمینی با استفاده از رس های اصلاح شده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 10، شماره: 1
4 Management of Medical Wastes in Public Hospitals: A Case Study (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 10، شماره: 4
5 Treatment of Petroleum Drill Cuttings Using Stabilization/Solidification Method by Cement and Modified Clay Mixes (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست دوره: 4، شماره: 3
6 بررسی اثر شیرابه بر ضریب نفوذپذیری و ساختمان خاکهای رسی بنتونیتی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 30، شماره: 33
7 بررسی تاثیر دما و غلظت محلول ۳-مرکاپتوپروپانوئیک اسید در درصد حذف آلاینده های جیوه و کروم از خاک آلوده به روش خاکشویی (مطالعه موردی: محدوده پالایشگاه نفت تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 42، شماره: 2
8 بررسی تاثیر فصول مختلف بر ترکیب و سرانه پسماند خطرناک خانگی تولیدی شهر تهران و ارائه راهکارهای زیست محیطی به شهروندان با رویکرد اجتناب و کاهش تولید (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 46، شماره: 1
9 پاک سازی خاک آلوده به ترکیبات نفتی با استفاده از روش جامد سازی و تثبیت (مطالعه موردی: شهرک صنعتی سلفچگان) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 43، شماره: 2
10 پالایش خاک های آلوده به بنزین در محیط های شهری با استفاده از روش واجذبی حرارتی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 41، شماره: 3
11 تعیین سطوح پالایشی ترکیبات PAHs به منظور حفاظت آبهای زیرزمینی در منطقه جنوب پالایشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 5، شماره: 1
12 چگالی ویژه و میزان جذب آب سنگ دانه های بازیافتی حاصل از نخاله های بتنی مطالعه موردی: منطقه ی پارس 2 کنگان (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 4
13 رفتار Fe و Zn , Pb , Cd , Ni , Co , Mn و Cu در رسوبات بستر و ذرات معلق رودخانه تجن هنگام اختلاط با آب دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 29، شماره: 31
14 کارایی روش استخراج بخارات آلاینده ها (SVE) در پاک سازی خاک های آلوده به ترکیبات نفتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 18، شماره: 5
15 مطالعه سینتیک فروشویی نیکل از کاتالیست های مستعمل با اسید نیتریک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آلودگی خاک محوطه پالایشگاه تهران به فلزات سنگین کروم و کادمیوم و بررسی روش های پاکسازی این فلزات از خاک محوطه پالایشگاه تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
2 ارزیابی روش های مدیریت لجن نفتی از دیدگاه بازیابی انرژی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
3 استفاده از پلی اتیلن گلیکول قلیایی در پالایش خاکهای آلوده به ترکیبات آروماتیک هالوژنه (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
4 استفاده از روش اصلاح گیاهی جهت بهبود خاکهای آلوده به فلزات سنگین و مواد سمی خطرناک (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
5 استفاده از روش جامدسازی و تثبیت دراصلاح محوطه های خاکی آلوده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
6 اصلاح محوطه های آلوده به آلاینده های آلی فرار با استفاده از روش استخراج بخارات آلاینده ها از خاک (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
7 امکان سنجی استفاده از دیوارهای تصفیه برای پاکسازی آب های زیرزمینی آلوده به مواد آلی و غیرآلی (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
8 اهمیت خاک ، منابع آلوده کننده و روشهایی برای پالایش خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
9 Development of an Appropriate Land Use Plan to Solve Land Use Remediation Problems in Contaminated Areas of Shahre-Ray (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
10 Evaluation of Vapor Extraction Method for Removal of Benzene and Toluene from Contaminated Soil and Effect of Organic Matter Contents on the Removal Efficiency (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
11 بازچرخش نخاله های محوطه های کارگاهی (مطالعه موردی؛ منطقه پارس 2 کنگان) (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
12 بررسی استفاده از تکنولوژی های گیاه پالایی، PRBs و تصفیه حرارتی برای پاکسازی MTBE از خاک و آب زیرزمینی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
13 بررسی استفاده از روش خاکشویی (Soil Washing) جهت حذف فلزات از خاک های آلوده (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
14 بررسی امکان آلودگی سفره آبهای زیر زمینی شهر تهران از ایستگاه های سوخت رسانی شهری و پیشنهاد راهکار اجرایی برای جلوگیری (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
15 بررسی انتشار ( پخشیدگی) سدیم و کلراید از میان لاینرهای ژئوسنتتیکی- رسی (GCL) (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
16 بررسی بازدهی روش استخراج بخارات آلاینده هاSVE) در پاک سازی خاک های آلوده به ترکیبات BTEX (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
17 بررسی پارامترهای موثر در حذف آلاینده‌های آلی فرار و نیمه فرار از خاک با استفاده از روش استخراج بخارات(SVE) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
18 بررسی تاثیر دما و pH آب مقطر بر درصد حذف آلاینده های جیوه و کروم از خاک آلوده به روش خاکشویی (مطالعه موردی: محدوده پالایشگاه نفت تهران) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
19 بررسی تاثیر دما و غلظت محلول مونواتانول آمین بر درصد حذف آلاینده-های جیوه و کروم از خاک آلوده به روش خاکشویی مطالعه موردی: محدوده پالایشگاه نفت تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
20 بررسی تاثیر دما وغلظت محلول 3-مرکاپتوپروپانوئیک اسید بردرصد حذف آلاینده های جیوه وکروم از خاک آلوده به روش خاکشویی (مطالعه موردی : محدوده پالایشگاه نفت تهران ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
21 بررسی خطر سرطان زایی ناشی از بلع تصادفی ترکیبات پلی آروماتیک حلقوی در خاکهای آلوده جنوب پالایشگاه تهران (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
22 بررسی روش خاکشویی در پاکسازی خاک‌های آلوده به ترکیبات نفتی (دریافت مقاله) سومین همایش مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی
23 بررسی روشهای حرارتی رفع آلودگی سایت های خاکی آلوده به آلاینده های آلی پایدار (POPs) (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
24 بررسی ساختاری رسهای بنتونیتی معمولی و فرآیند اصلاح آنها (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
25 بررسی سیستم‌های محصورکننده جهت حفاظت از نشت آلاینده‌ها به منابع آب زیرزمینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
26 بررسی عددی اثر ارتفاع وارونگی در پخش آلاینده از یک منبع نقطه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
27 بررسی فنی و مقایسه روش های پاکسازی و اصلاح خاک های آلوده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
28 پالایش خاک های آلوده به اتیل بنزن و تولوئن با استفاده از روش دفع حرارتی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
29 پالایش محوطه های آلوده به پسماندهای خطرناک با استفاده از روش بیولوژیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
30 پرده‌های تزریق و کاربرد آنها در محوطه های خاکی آلوده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
31 ترکیبات معدنی و شیمیایی مورد استفاده در سیستم های محصور کننده ی آلودگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
32 تعیین سطوح پالایشی جهت خاکهای آلوده به پلی آرزوماتیک های حلقوی در منطقه جنوب پالایشگاه تهران (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
33 توسعه روش غربالگری جهت شناسایی واحد های تولید کننده پسماند ویژه درشهرکهای صنعتی استان اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
34 جدایش مغناطیسی اکسید آهن راهکاری در راستای استفاده ی سرباره ی فولاد قوس الکتریکی به عنوان افزودنی به سیمان پرتلند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
35 حذف آلاینده آرسنیک از خاک به روش خاکشویی ( Soilwashing ) با دو محلول شوینده آب و SDS (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
36 حذف آلاینده آرسنیک ازخاک به روش خاکشویی Soilwashing بادومحلول شوینده آب و edta (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
37 خاک شویی منابع خاکی آلوده به آرسنیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
38 دیوارهای دوغابی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
39 روش نشست وشوی درجابرای تصفیه خاکهای آلوده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
40 روش های نمونه برداری از خاک محوطه های آلوده به آلاینده های خطرناک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
41 سیمان دو جزئی پرتلند سرباره فولاد قوس الکتریکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
42 طراحی و ساخت راکتورهای فشار بالا جهت اکسیداسیون پسابهای آلی با آب فوق بحرانی مطالعه موردی: تری بوتیل فسفات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
43 فناوری های فیزیکی- شیمیایی و کاربرد های عملی حذف آرسنیک (As) به روش خاکشویی ( Soil washing ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
44 کاربرد روش برق متحرک جهت اصلاح خاک های آلوده (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
45 کاربرد سورفکتانت ها در پاکسازی خاکهای آلوده به ترکیبات نفتی به ویژه ایزومرهای کرسول (دریافت مقاله) سومین همایش مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی
46 گیاه پالایی بعنوان روشی نوظهور برای آلودگی میکروپلاستیک ها درخاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری، عمران، کشاورزی ، معدن و محیط زیست
47 گیاه پالایی روش نوین جهت حذف آلودگی خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
48 مدیریت زوائد و مصالح ساختمانی حاصل از تخریب ابنیه ناشی از زلزله در مناطق شهری (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
49 مدیریت منطقه ای محیط زیست در بخش آلودگی هوا در مناطق صنعتی کشور (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
50 مروری بر جدیدترین روش های پالایش زیستی سایت های آلودهبه لجن های نفتی : زیست پالایی ترکیبی و دو مرحله ای (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
51 مروری بر روش های پالایش آب زیرزمینی آلوده به PFAS (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
52 مروری بر کاربرد الکتروکینتیک به منظور پالایش خاک های آلوده به آلاینده های آلی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
53 مروری بر کاربرد روش شستشوی خاک در اصلاح خاک های آلوده (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
54 مروری برتصفیه پسماندخطرناک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
55 مروری برجامدسازی وتثبیت خاک های آلوده بااستفاده ازروش شیشه گون نمایی درمحل : روش، کاربردها وضوابط (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست