دکتر رضا عبدی

دکتر رضا عبدی دانشیار گروه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر رضا عبدی

دانشیار گروه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Projecting Cultural Identity through Metadiscourse Marking; A Comparison of Persian and English Research Articles (دریافت مقاله) آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 1، شماره: 212
2 بررسی رابطه بین خودکارآمدی معلم و اضطراب در مهارت تکلم (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 9، شماره: 2
3 تاثیر بازخورد اصلاحی فرازبانی و بازنویسی بر یادگیری افعال باقاعده و بی قاعده زمان گذشته ساده انگلیسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 9، شماره: 6
4 تاثیر بازخورد اصلاحی نوشتاری متمرکز و غیرمتمرکز بر صحت زمان گذشته ساده زبان آموزان ایرانی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 1
5 تاثیر وجود شاخصهای فراگفتمانی بر درک مطلب خواندن انگلیسی دانش آموزان دبیرستانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 2، شماره: 2
6 مطالعه ی سهولت یادگیری اصطلاحات انگلیسی معادل، مشابه و متفاوت با زبان اول در میان دانش آموزان دبیرستان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی روابط کمی و کیفی بینامتنی در اقتباس فیلم (اینجا بدون من) از نمایشنامه (باغ وحش شیشه ای) با تاثیر از روند بومی سازی فرهنگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زبان انگلیسی، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش
2 بررسی نحوه بکارگیری انواع صفت در داستانهای تالیفی گروه سنی «الف» و «ب» (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
3 تحلیل انواع قید در کتاب داستانهای تألیفی کودک در دو گروه سن «الف» و «ب» (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
4 مطالعه رمزگان های غیرزبانی درترجمه پذیری اثر اقتباسی فیلم اینجا بدون من از منظر نشانه شناسی لایه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زبان انگلیسی، ادبیات و ترجمه در آموزش و پرورش