دکتر ملیکه بهشتی فر

دکتر ملیکه بهشتی فر دانشیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

دکتر ملیکه بهشتی فر

Dr. Melike Beheshtifar

دانشیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1  تأثیر کارکنان نامرئی بر سلامت روانی و نقش میانجی ارتباط گریزی در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های سلامت محور دوره: 5، شماره: 4
2 ارائه الگوی پیشایندها و رهاوردهای ناهنجاری های رفتاری منابع انسانی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 7، شماره: 1
3 اعتباریابی و اولویت بندی پیامدها و نتایج حاصل از ایجاد بلوغ منابع انسانی سبز در مناطق درجه یک شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 14، شماره: 55
4 الگوی معماری نگه داشت منابع انسانی ناجا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 14، شماره: 4
5 بررسی تاثیر نقش‎های مدیریتی بر شفافیت سازمانی با رویکرد اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و مدیریت دوره: 9، شماره: 17
6 بررسی تأثیر جرأت‌ورزی بر مقاومت فردی با توجه به نقش تعدیل‌گر بلوغ کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های سلامت محور دوره: 3، شماره: 4
7 بررسی رابطه بین شایستگی‌های محوری و تفکر انتقادی با توجه به نقش تعدیل‌گر بلوغ روانی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های سلامت محور دوره: 2، شماره: 4
8 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و بی‌تفاوتی سازمانی کارکنان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های سلامت محور دوره: 2، شماره: 3
9 بررسی عوامل فردی موثر بر دوسوتوانی رفتاری: یک مرور سیستماتیک (دریافت مقاله) فصلنامه منابع انسانی تحول آفرین دوره: 2، شماره: 5
10 بررسی نقش پاداش‌های درونی منابع انسانی و تأثیر رفتار رهبری اخلاقی بر ماندگاری کارکنان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های سلامت محور دوره: 5، شماره: 3
11 بررسی و تحلیل میزان اهمیت و روابط علی-معلولی ابعاد و مولفه های الگوی اثربخش توانمندسازی روان شناختی کارکنان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر تکنیک دیمتل فازی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 9، شماره: 3
12 بررسی و تحلیل میزان اهمیت و روابط علی-معلولی ابعاد و مولفه های مدیریت اثربخش در ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر تکنیک دیمتل فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 20، شماره: 80
13 تبیین معضلات قوه مجریه در پرتو نظریه منشوری در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 12، شماره: 1
14 تبیین معضلات قوه مجریه در پرتو نظریه منشوری و ارائه الگویی در راستای نیل به حکمرانی خوب (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 12
15 تحلیل مضمون الگوی انتخاب شایسته مدیران در جهت تحقق امور حاکمیتی دولت (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 13، شماره: 51
16 رابطه هوش اخلاقی با میزان اعتمادآفرینی مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 8، شماره: 1
17 شناخت و تحلیل عوامل راهبردی نگهداشت منابع انسانی ناجا (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مطالعات راهبردی ناجا دوره: 4، شماره: 13
18 شناخت و تحلیل کیفی چالش های آموزش عالی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
19 شناسایی و اعتباریابی راهبردهای موثر در بلوغ مدیریت منابع انسانی سبز در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 14، شماره: 53
20 شناسایی و اولویت بندی اقدامات کاهنده شکست اجرای خط مشی های سازمان راهداری حمل ونقل جاده ای بر اساس تکنیک واکاوی حالات نقص و اثرات آن با به کارگیری روش AHP و TOPSIS فازی (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 31، شماره: 114
21 شناسایی و اولویت بندی عوامل شکست اجرای خط مشی های سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای بر اساس تکنیک واکاوی حالات نقص و اثرات آن (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 31، شماره: 115
22 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پاداش های درونی منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه منابع انسانی تحول آفرین دوره: 1، شماره: 3
23 طراحی الگوی بلوغ مدیریت منابع انسانی سبز در مناطق درجه یک شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تعالی منابع انسانی دوره: 3، شماره: 1
24 طراحی الگوی تفکر راهبردی مدیران منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران در راستای بهره وری (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 12، شماره: 45
25 طراحی الگوی رهبری اثربخش در آجا مبتنی بر تکنیک دلفی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 19، شماره: 76
26 طراحی مدل تکامل گرایی سازمانی در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 8، شماره: 3
27 طراحی مدل قابلیتهای آینده نگاری استراتژیک برای سرمایه های انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه منابع انسانی تحول آفرین دوره: 2، شماره: 7
28 کاوش پدیده ارتباط گریزی پزشکان در بیمارستان های دولتی شهر یزد (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 7، شماره: 4
29 کاوش پیشایندها و رهاوردهای خطای انسانی پزشکان در بیمارستان های شهرستان رفسنجان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 13، شماره: 52
30 نقش میانجی اخلاق کاری (گرایش ارزشی به کار) در رابطه بلوغ روانی و انگیزش شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اخلاقیات به عنوان سیستمی از ارزش ها و بایدها نبایدها (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
2 استراتژی منابع انسانی و سرقت زمان توسط کارکنان سازمانها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
3 استراتژی های منابع انسانی از گذشته تا آینده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
4 اهمیت پاداش های شغلی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
5 بررسی تاثیر مهارت خودمدیریتی و تفکر انتقادی بر جرات ورزی کارکنان دستگاه های اجرایی شهر بم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
6 بررسی رابطه اعتماد به مدیریت باامانتداری کارکنان دستگاه اجرایی شهرستان بم (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
7 بررسی رابطه اعتماد به مدیریت بامسئولیت پذیری کارکنان دستگاه اجرایی شهرستان بم (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
8 بررسی رابطه ای بین حمایت مدیران بر تصمیم گیری مشارکتی کارکنان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
9 بررسی رابطه ای بین وجدان کاری بر تصمیم گیری مشارکتی کارکنان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
10 بررسی رابطه بین ارائه خدمات الکترونیکی و میزان شهرت سازمانی در شعب بانک پارسیان شهر کرمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
11 بررسی رابطه بین درماندگی اخلاقی و درگیری شغلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
12 بررسی رابطه بین رجحان شغلی و رفتار اخلاقی با عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
13 بررسی رابطه بین سایش اجتماعی درسطح همکارومیزان تعارض فردی دردستگاه های اجرایی شهرکرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
14 بررسی رابطه بین سبک های دفاعی کارکنان و ترس از موفقیت آنها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
15 بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و بالندگی سازمانی در شعب بانکهای ملی و ملت شهر کرمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
16 بررسی رابطه بین سلامت معنوی با سکون زدگی و ترس ازشکست کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرمان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
17 بررسی رابطه بین سلامت معنوی و ترس از شکست کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
18 بررسی رابطه بین شایستگی های حرفه ای مدیران با رفتارهای اخلاقی آنها در شعب بانک ملت شهر کرمان و رفسنجان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
19 بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و بالندگی سازمانی در شعب بانکهای ملی و ملت شهر کرمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
20 بررسی رابطه بین مسولیت پذیری و عملکرد شغلی با توجه به نقش تعدیل گر مهارت های ارتباطی در کارکنان مجتمع مس سرچشمه (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
21 بررسی رابطه بین نظام جبران خدمات ورهبری اصیل با توسعه کارراهه شغلی کارکنان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
22 بررسی رابطه بین نگرش مذهبی کارکنان با اعتماد درون سازمانی و تعهد شغلی آنها در شعب بانک سپه شهر کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها
23 بررسی رابطه بین وجدان کاری و خوش بینی با پرخاشگری کارکنان نیروهای انتظامی شهر کرمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
24 بررسی رابطه بین هوش هیجانی و انگیزش شغلی با توانمندسازی کارکنان شرکت نفت فلات قاره جزیره لاوان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
25 بررسی رابطه فضای اخلاقی سازمان و رجحان شغلی با کیفیت زندگی کاری کارکنان دستگاههای اجرائی شهر یزد (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
26 بررسی رابطه میزان خلق دانش بامیزان تعهدشغلی کارکنان دردستگاه های اجرایی شهرستان زاهدان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
27 بررسی علت سکوت کارکنان در سازمان (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و اقتصاد
28 بررسی نقش تعدیل گر سکوت کارکنان در رابطه بین خلق دانش با مدیریت مشارکتی درگمرکات استان کرمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
29 بررسی وضعیت پرخاشگری دردستگاه های اجرایی شهرکرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
30 بررسی وضعیت رفتارهای اخلاقی مدیران بانک ملت شهر کرمان و رفسنجان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
31 بررسی همبستگی بین روابط متقابل شخصی با میزان اضطراب وتعهد شخصی کارکنان شهرداری ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
32 بلوغ روانی زمینه ساز ریسک پذیری کارکنان (دریافت مقاله) همایش مدیریت تحول در سازمان ها با رویکرد علوم رفتاری
33 بلوغ روانی کاهنده رفتارهای ضد شهروندی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
34 پاسخگویی کارکنان عامل وفاداری مشتریان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
35 تاثیر اعتماد فردی با تمایل به تسهیم دانش (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها
36 تاثیر نگرش مذهبی بر سلامت روان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی
37 تاثیر نگرش مذهبی بر سلامت روان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فقه،حقوق، روانشناسی و علوم تربیتی در ایران و جهان اسلام
38 تاثیر هوش اخلاقی در سازمان ها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی
39 تاثیر هوش اخلاقی در سازمان ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی
40 تعارض فردی عامل بروز سکون زدگی شغلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
41 تعارض فردی مولد استرس حرفه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
42 رفتار شهروندی سازمانی عامل تعهد شغلی کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
43 رفتار شهروندی سازمانی و تاثیر آن در پیشبرد اهداف مدیریت سرمایه انسانی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
44 سیستم های اطلاعات منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی الکترونیک در سازمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
45 شایسته سالاری و نقش آن در افزایش اعتماد سازمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
46 عبررسی رابطه بین کمال گرایی مثبت و فشارهای روانی کار در پرستاران بیمارستان شهر زاهدان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
47 عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی سازمانی مطالعه موردی (اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
48 قابلیت یادگیری سازمانی ارتقاء دهنده وجدان کاری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
49 ماهیت تعهد شغلی و ضرورت وجود آن در سازمانها (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها
50 ماهیت توانمندسازی کارکنان و رابطه آن با عوامل سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
51 مدیریت دانش، منابع انسانی و فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
52 مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی در تمدن اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مؤلفه‌های تمدن‌ساز در بیانیه گام دوم انقلاب
53 مصرف سبز و بازاریابی سبز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
54 نقش بنیادی سبک رهبری در توسعه کارآفرینی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
55 نقش دانشگاه کارآفرین در توسعه منابع انسانی کارآفرین (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
56 هوش رقابتی زمینه ساز ارتقاء عملکرد شغلی کارکنان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
57 هوش رقابتی عامل ارتقاء کیفیت خدمات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع