دکتر نرگس حسن مرادی

دکتر نرگس حسن مرادی دانشیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال، تهران

دکتر نرگس حسن مرادی

Dr. Narges Hasan Moradi

دانشیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال، تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل بومی مدیریت عملکرد با رویکرد توسعه منابع انسانی در آموزش و پرورش استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 16، شماره: 3
2 اعتباریابی الگوی مدرسه کانون تربیتی محله با پرسشنامه (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 14، شماره: 5
3 الگوی برند کارفرمایی اخلاقی: برون رفت از چالش جذب و نگهداشت سرمایه انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 18، شماره: 0
4 بررسی تطبیقی «ارائه خدمات آموزشی و پرورشی به فرزندان شهدا، جان باختگان، جانبازان و رزمندگان» در کشورهای مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 11، شماره: 2
5 بررسی رابطه هوش هیجانی با تعهد سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 1، شماره: 2
6 بررسی میزان تاثیر عوامل سازمان و مدیریت در بروز رفتار کاری انحرافی (پیمایشی پیرامون کارکنان سازمان بازنشستگی کشوری) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 6، شماره: 2
7 تاثیر حمایت های کارآفرینانه نظام آموزش عالی علمی کاربردی کشاورزی بر رفتار کارآفرینانه: رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه صنعت و دانشگاه دوره: 3، شماره: 9
8 تاثیر رهبری خدمتگزار بر پیوند شغلی با نقش میانجی رضایت شغلی در معلمان ابتدایی منطقه ۱ شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 7، شماره: 13
9 تاثیر شرکت در دوره های آموزش اقدام پژوهی بر مهارت های حرفه ای دبیران آموزش و پرورش (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 3، شماره: 2
10 تبیین ابعاد و مولفه های الگوی تعالی مدیران فرهنگی سپاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 15، شماره: 31
11 تدوین الگوی توسعه شایستگی های رهبری مدیران صنایع دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 19، شماره: 3
12 تدوین مدل بومی بازاریابی رسانه های اجتماعی فروشگاه های اینترنتی با رویکرد کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار دوره: 3، شماره: 4
13 تدوین و اولویت‌بندی استراتژی‌های نشاط آفرینی سازمانی برای زنان دانشگاهی (با عنایت بر نقش‌های چندگانۀ زنان) (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 8، شماره: 2
14 جستاری پدیدارشناسانه در طراحی الگوی مفهومی نظام جامع تحقیقات دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 9، شماره: 3
15 چالش های اجرای یادگیری مشارکتی برخط در مرکز آموزش مدیریت دولتی در سال ۱۴۰۰ (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 18، شماره: 2
16 حکمرانی آموزش عالی در ایران؛ فراتحلیلی بر آسیبها و راهکارها (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری آموزشی کاربردی دوره: 1، شماره: 4
17 رابطه کیفیت زندگی با بهزیستی ذهنی در بین دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 18، شماره: 69
18 سنجش میزان تاب آوری بر رضایت شغلی معلمان مقطع ابتدایی ناحیه ۱ شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه کنکاش مدیریت و حسابداری دوره: 2، شماره: 3
19 سنخ شناسی فرهنگ سازمانی مدارس (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 45
20 شناسایی ابعاد، مولفه ها و شاخص های بومی ارزیابی عملکرد پژوهش در دانشگاه های جامع (مطالعه موردی: دانشگاه های آزاد اسلامی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 1
21 شناسایی عوامل درون فردی تاثیرگذار بر سکوت سازمانی در ستاد دانشگاه علوم پزشکی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 6، شماره: 21
22 شناسایی و رتبه بندی عوامل و مولفه های جهانی شدن در دانشگاه علوم پزشکی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 10
23 طراحی الگوی بلوغ قابلیت منابع انسانی در میان اعضای هیات علمی بر مبنای نظریه داده بنیاد( مورد مطالعه :دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس) (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 12، شماره: 6
24 طراحی الگوی پذیرش فناوری بیمه (اینشورتک) با روش مدل سازی ساختاری-تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 36، شماره: 4
25 طراحی الگوی پرورش خلاقیت دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه نظری در مدارس شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 16، شماره: 3
26 طراحی الگوی مفهومی نظام جامع تحقیقات دانشگاه فرهنگیان (رویکرد آمیخته) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مطالعات مدیریت و رهبری در سازمان های آموزشی دوره: 1، شماره: 1
27 طراحی مدل بومی ارزیابی عملکرد پژوهش دانشگاه های آزاد اسلامی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 14، شماره: 1
28 عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار جهاد کشاورزی استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 6، شماره: 1
29 کاوشی داده بنیاد بر موانع سازمانی نشاط آفرینی در محیط دانشگاه(مورد مطالعه دانشگاه الزهرا)* (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 8، شماره: 18
30 نشاط آفرینی و سلامت اجتماعی دانشگاهیان (ارائه یک نظریه داده بنیاد ) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 4، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی دوره های آموزشی مهارت های رشدی بر مهارت های روزمره زندگی توانخواهان چهارده سال به بالا پسر منطقه شمیرانات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و علوم انسانی
2 ارزیابی اثر بخشی دوره های اموزشی مهارت های رشدی بر توانخواهان چهارده سال به بالا پسر منطقه شمیرانات (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و آموزشی
3 بررسی تاثیر پذیری مسیولیت اجتماعی سازمان از سازمان اخلاقی مورد مطالعه ستاد دانشگاه علوم پزشکی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد مقاومتی
4 بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر کسب مزیت رقابتی پایدار درراه آهن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
5 بررسی تاثیر عدالت سازمانی و تعهد سازمانی بر چابک سازی منابع انسانی مورد مطالعه: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
6 بررسی تاثیر کار تیمی و سرمایه اجتماعی بر اشتراک گذاری دانش ضمنی کارکنان (مورد مطالعه: شرکت ملی نفت ایران) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
7 بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر چابک سازی منابع انسانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
8 بررسی تاثیر نشاط فرهنگی بر میزان یادگیری دانشجویان مطالعه موردی: دانشجویان مقطع کارشناسی پردیس حکیمیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (دریافت مقاله) نخستین جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی جایزه ویژه علامه جعفری
9 بررسی تأثیر مدیریت زمان بر بهره وری مدیران آموزشی در مدارس دوره متوسطه ناحیه یک شهر ری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
10 تاثیر سرمایه فکری بر مزیت پایدار در راه آهن ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
11 شناسایی عوامل برون فردی تأثیر گذار بر سکوت سازمانی در ستاد دانشگاه علوم پزشکی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع