دکتر مرتضی طاهری اردلی

دکتر مرتضی طاهری اردلی استادیار زبان‌های خارجی  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

دکتر مرتضی طاهری اردلی

Dr. Morteza Taheri

استادیار زبان‌های خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اطلس برخط زبان های ایران: طراحی، روش شناسی و نتایج اولیه (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 2
2 عناصر آهنگی کانون و همبسته های آوایی آن در جملات خبری فارسی/ مرتضی طاهری اردلی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 7، شماره: 15